Pagal
Kategorija: Taryba

Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Marijampolė

Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Marijampolė

2015 m. birželio 16 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje į pirmąjį šių metų posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba.  Jo metu pristatyti 2015 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos vykdomi  projektai, kuriuose didesne ar mažesne apimtimi dalyvauja ir Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos. Posėdžio dalyviai supažindinti su 2015 m. rudens–žiemos laikotarpiui numatytomis projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“  mokymų temomis, diskutuota apie kitų projektų, skirtų konkrečių įgūdžių tobulinimui, rengimo poreikį, taip pat apie Kauno regiono bibliotekų tinklaraščio bendrą viziją ir perspektyvas. Nutarta parengti bendrą KAVB…

Daugiau Daugiau


Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Kaunas

Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Kaunas

2014 m. lapkričio 7 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje į antrąjį šių metų posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba. Jo metu susipažinta su Kauno apskrities viešosios bibliotekos interneto svetainėje pateikiama bibliotekoms naudinga informacija. Posėdžio dalyviai supažindinti su vartotojų pasitenkinimo (VPI) metodika ir svarstytos jos taikymo galimybės regiono bibliotekose. Diskutuota apie bendrų projektų įgyvendinimą Kauno regione 2014 m., jų poreikį bei bibliotekų bendradarbiavimą rengiant bei įgyvendinant projektus 2015 m.


Kauno regiono bibliotekų taryba

Kauno regiono bibliotekų taryba

Kauno regiono bibliotekų taryba, (toliau Taryba) įsteigta 2013 m. lapkričio 28 d. – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau KAVB) direktoriaus. Tarybos veiklą reglamentuoja KAVB direktoriaus 2013 lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtinti Kauno regiono bibliotekų tarybos nuostatai ir Kauno regiono bibliotekų tarybos darbo reglamentas. Tarybą sudaro 16 narių, atstovaujančių visoms nustatytos regiono teritorijos (Kauno ir Marijampolės apskritys) savivaldybių viešosioms bibliotekoms, KAVB ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai. Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus KAVB direktoriui…

Daugiau Daugiau


Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Birštonas

Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Birštonas

2014 m. birželio 26 d. Birštono savivaldybės viešojoje bibliotekoje į pirmąjį posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba. Jo metu susipažinta su Birštono viešosios bibliotekos veikla, kurią pristatė bibliotekos direktorė, Kauno regiono bibliotekų tarybos pirmininkė A. Jaskūnienė. Posėdžio dalyviai svarstė bibliotekų fondų komplektavimo koordinavimo regione, dalinimosi dokumentais galimybes, pristatyta keliaujančių dokumentų kolekcijų sudarymo ir keitimosi jomis idėja bei pasiūlymai. LR Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Kauno regiono bibliotekų tarybos narė J. Mažuolienė supažindino su Kultūros…

Daugiau Daugiau