Pagal
Kategorija: Geroji patirtis

Jonavos viešojoje bibliotekoje – fotomenininko A. Sutkaus paroda

Jonavos viešojoje bibliotekoje – fotomenininko A. Sutkaus paroda

Sovietiniais laikais buvo įprasta, kad gera socialinė fotografija vaizdavo didingą to meto žmogų: valstietį, darbininką, partinį veikėją. Poetas Eduardas Mieželaitis tuo laikotarpiu sukūrė žymiąją poemą „Žmogus“, kuri buvo apdovanota V. Lenino premija ir tapo aukščiausiu žmogaus kulto ženklu. Fotomenininkas Antanas Sutkus, kurio paroda praėjusią savaitę atidaryta Jonavos viešojoje bibliotekoje, savo darbuose stengėsi įamžinti irgi žmogų, tačiau visai kitokį, nei buvo įprasta 1950-1990 metų Lietuvos sovietinėje respublikoje. Menininko fotografijų herojai – neherojiški, jie pirmiausia gražūs, ir tik po to sukeliantys žmogaus…

Daugiau Daugiau


Kalba – žmogaus kultūros esmė

Kalba – žmogaus kultūros esmė

Kalba sulydo tautą į vieną bendruomenę, yra jos vienybės ir egzistavimo garantas. Puoselėjant šias nuostatas, 2019 m. vasario 9 d. Šakių viešojoje bibliotekoje vyko šventė, skirta kalbos sergėtojo, mokytojo Jono Augustaičio 100-mečiui paminėti. Šio žmogaus asmenyje buvo itin stipri kalbos vertingumo nuojauta, susijusi su savo paties buvimu ir su tautos savastimi. Apie iškilų kraštietį prisiminimais dalijosi auklėtinis lituanistas E. Malskis, kolegė O. Jasinskienė, kalbininkai dr. G. Čepaitienė, dr. A. Vidžiūnas ir kt. Jono Augustaičio dvasiniai turtai nauju pavidalu ateina per…

Daugiau Daugiau


PROJEKTAS „KAUNO REGIONO VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS“

PROJEKTAS „KAUNO REGIONO VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS“

“Sveikatingumas yra mokslas ir menas padėti žmonėms keisti savo gyvenimo būdą taip, kad jie pasiektų optimalios sveikatos būseną. Optimali sveikata – tai balansas tarp fizinės, emocinės, socialinės, dvasinės ir protinės (intelektualinės) sveikatos.” –Hettler, 1977 Privačiame sektoriuje, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, vis labiau aktyvėja rūpinimasis darbuotojų sveikata ir motyvacija, kuriamos darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo programos, kurios orientuojamos į darbuotojų žinių gilinimą bei į darbo aplinkos sąlygų gerinimą. Kompleksinių veiklų poreikį pagrindžia ir  Higienos instituto, VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“ ir kt….

Daugiau Daugiau


Metų knygos rinkimai Zūbiškių bibliotekoje

Metų knygos rinkimai Zūbiškių bibliotekoje

   Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų. Skaitytojų vertinimui yra pateikiama po penkias ekspertų atrinktas knygas trijose, o nuo 2012 metų – keturiose, kategorijose: vaikų, paauglių suaugusiųjų ir poezijos. 2018 m. įtraukta penkta kategorija- publicistikos ir dokumentikos.    Į šią akciją jau dvyliktą kartą įsijungė ir Kaišiadorių rajono viešosios bibliotekos Zūbiškių  filialas, 2018 metais pateikęs paraišką  suaugusiųjų kategorijos knygoms įsigyti ir laimėjęs komplektą knygų: Černiauskaitės L. S. „ Šulinys“, Grušaitės G. „ Stasys Šaltoka: vieneri metai“, Gutausko L….

Daugiau Daugiau


Negalintiems atvykti į biblioteką – knygos į namus

Negalintiems atvykti į biblioteką – knygos į namus

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka pristato naują paslaugą kauniečiams – skaitytojų su fizine negalia ir vyresnių nei 70 m. senjorų aptarnavimą namuose. Vienas svarbiausių bibliotekos veiklos principų – atvirumas ir prieinamumas visiems. Tad, atsižvelgiant į tai, jog kai kurie kauniečiai neturi fizinių galimybių patys atvykti į biblioteką, knygos jiems bus pristatomos į namus. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos knygų pristatymo į namus paslauga pasinaudoti gali laikinai neįgalūs vartotojai, vyresni nei 70 m. senjorai, turintys senatvės judėjimo problemą bei žmonės, turintys…

Daugiau Daugiau