Pagal
Kategorija: Draugija

„Bibliotheca Baltica“ simpoziumas Latvijos nacionalinėje bibliotekoje

„Bibliotheca Baltica“ simpoziumas Latvijos nacionalinėje bibliotekoje

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė ir LBD pirmininkės pavaduotoja, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė spalio 20–21 d. dalyvavo Latvijos nacionalinėje bibliotekoje vykusiame tarptautinės organizacijos „Bibliotheca Baltica“ XIII simpoziume „Pasitinkant ateities iššūkius: naujieji bibliotekų įgūdžiai ir kompetencijos“ („Rising to Future Challenges – New Skills and Competences for Libraries“). „Bibliotheca Baltica“ – tai 1992 m. įkurta ir 11 Europos valstybių bibliotekų vienijanti asociacija. Jos siekis – stiprinti Baltijos jūros regiono šalių bibliotekų bendradarbiavimą, suteikiant…

Daugiau Daugiau


Profesinė kelionė po Pabaltijo bibliotekas. E. Grigaitės įspūdžiai

Profesinė kelionė po Pabaltijo bibliotekas. E. Grigaitės įspūdžiai

Keliauti autobusu į Latviją ir Estiją? Su puikia kompanija? – kas galėtų tam pasakyti „NE“? Tokiomis mintimis dar 2015 m. spalio mėnesį gyvenome aš (Eglė Grigaitė, Kauno apskrities viešoji biblioteka) ir Alma Masevičienė (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos) rengdamos paraišką projektui „Jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties manai Pabaltyje“. Jau treti metai iš eilės mudvi Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcijos vardu organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius jauniesiems bibliotekų specialistams Lietuvoje, kadangi iki šiol nieko specifinio šiai grupei nebuvo. 2014 m. rengėme…

Daugiau Daugiau


Tarptautinis diskusijų forumas jauniesiems bibliotekininkams

Tarptautinis diskusijų forumas jauniesiems bibliotekininkams

2015 m. rugpjūčio 5-7 d. Šventojoje (UAB Sveikatos centras „Energetikas“) vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcijos vykdomo projekto „Tarptautinis jaunųjų bibliotekos specialistų diskusijų forumas: iniciatyvumas ir lyderystė bibliotekoje“ veiklos. Trijų dienų veiklose dalyvavo 35 jaunieji bibliotekų specialistai, kurie mokėsi asmeninės lyderystės, diskutavo apie jauno specialisto galimybes ir iniciatyvas bibliotekose, susipažino su kolegomis, dalijosi patirtimi. Įgyvendinant projekto tikslą – plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą bibliotekų sektoriuje, siekiant didesnės patirties sklaidos tarp jaunųjų specialistų


Kauno regiono bibliotekininkų draugija

Kauno regiono bibliotekininkų draugija

2014 m. sausio 10 d. įsteigta Kauno regiono bibliotekininkų draugija, kuri yra ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė. Draugijos pagrindiniai tikslai: • atstovauti draugijos narių profesiniams interesams; • dalyvauti, plėtojant Kauno regiono bibliotekų veiklą; • didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenėje; • skatinti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymą. Kviečiame įsijungti į draugijos veiklą, kurti bendrus projektus, dalintis idėjomis ir jas kartu įgyvendinti!