Kauno regiono bibliotekininkų draugija

Kauno regiono bibliotekininkų draugija

2014 m. sausio 10 d. įsteigta Kauno regiono bibliotekininkų draugija, kuri yra ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė.
Draugijos pagrindiniai tikslai:
• atstovauti draugijos narių profesiniams interesams;
• dalyvauti, plėtojant Kauno regiono bibliotekų veiklą;
• didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenėje;
• skatinti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymą.

Kviečiame įsijungti į draugijos veiklą, kurti bendrus projektus, dalintis idėjomis ir jas kartu įgyvendinti!
Detalesnę informaciją apie draugiją rasite Kauno regiono bibliotekininkų draugijos įstatuose.
Pateikiama 2014 m. Draugijos veiklos ataskaita.

Kauno regiono bibliotekininkų draugijos Taryba (Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojos):
• Reda Puzerauskienė, pirmininkė
• Daina Bandaravičiūtė, pavaduotoja
• Asta Valaitytė, sekretorė
• Stasė Jomantienė, iždininkė
• Aušra Karpinskienė
• Dalia Giniuvienė
• Gina Poškienė

Kauno regiono bibliotekininkų draugijos narė Eglė Grigaitė yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų sekcijos koordinatorė.

Kontaktinė informacija: Reda Puzerauskienė el.paštas r.puzerauskiene@kvb.lt , tel. (8 37) 324 321


Parašykite komentarą