Kontaktai

Kontaktai

KONTAKTAI REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veikos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kompetencijų ugdymas Vyresn. metodininkė
Enrika Kromerova
tel. (8 37) 32 44 50,
el.p. e.kromerova@kvb.lt
Metodinės konsultacijos Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai
Asta Valaitytė
tel. (8 37) 32 42 73,
el. p. a.valaityte@kvb.lt
Projektinė veikla Projektų valdymo gr. vadovė
Aistė Megelinskienė
tel. (8 37) 32 44 45,
el.p. a.megelinskiene@kvb.lt
Kultūros renginiai ir parodos Kultūros renginių ir leidybos gr. vadovė
Rimantė Tamoliūnienė
tel. (8 37) 32 44 17,
el. p. r.tamoliuniene@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Vyresn. bibliografė
Kristina Bartkienė
tel. (8 37) 32 43 76,
el. p. k.bartkiene@kvb.lt
Tyrimai Vyr. metodininkė tyrimams
Ieva Dryžaitė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. i.dryzaite@kvb.lt
Komunikacijos vadyba Komunikacijos vadybos grupės vadovė
Dovilė Gasiliūnė
tel. (8 37) 32 44 37,
el. p. d.gasiliune@kvb.lt
El. paslaugų plėtra El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Gina Poškienė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. g.poskiene@kvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė
Dalia Giniuvienė
tel. (8 37) 32 42 44,
el. p. d.giniuviene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis skolinimas Vyresn. bibliografė
Daina Navickienė
tel. (8 37) 32 42 48,
el.p. tba@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Dalia Antanaitienė
tel. (8 37) 32 44 49,
el. p. d.antanaitiene@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Rasa Šukevičienė
tel. (8 37) 32 42 25,
el. p. r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Informacinių paslaugų skyriaus vedėja
Veronika Gorelčenkienė
tel. (8 37) 32 42 36,
el. p. v.gorelcenkiene@kvb.lt
Dokumentų katalogavimas Katalogavimo skyriaus vedėja
Ona Garškienė
tel. (8 37) 32 43 14,
el. p. o.garskiene@kvb.lt
Periodikos komplektavimas ir katalogavimas Periodikos skyriaus vedėja
Reda Puzerauskienė
tel. (8 37) 32 43 21,
el. p. r.puzerauskiene@kvb.lt
Dokumentų komplektavimas Komplektavimo skyriaus vedėja
Rita Miškinytė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. r.miskinyte@kvb.lt
Mainų fondo organizavimas Vyr. bibliotekininkė
Birutė Veteikienė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. b.veteikiene@kvb.lt


RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadyba Direktorė
Daina Sutkevičienė
 tel. (8 428) 52506,
el. p. direktore@raseiniai.rvb.lt
Renginiai ir parodos, projektinė veikla Direktoriaus pavaduotoja
Danguolė Kasparavičienė
 tel. (8 428) 70091,
el. p. 
Danguole.Kasparaviciene@3erdve.lt
Kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla Vyr. metodininkė
Virginija Miežinienė
 tel. (8 650) 13490,
el. p. metodika@raseiniai.rvb.lt
Informacinis aptarnavimas,
el. paslaugos, kultūros paveldo skaitmeninimas, kraštotyra
 Vyr. bibliotekininkė
Asta Kriščiokaitienė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. krastotyra@raseiniai.rvb.lt;
infocentras@raseiniai.rvb.lt
 Skaitytojų aptarnavimas, tarpbibliotekinis skolinimas  Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Lina Levickienė
 tel. (8 428) 52342,
el. p. aptarnavimas@raseiniai.rvb.lt
Vaikų aptarnavimas  Vedėja
Jolanta Gudeikytė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. vaiku@raseiniai.rvb.lt
Dokumentų komplektavimas ir tvarkymas  Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja
Gitana Eitutytė
tel. (8 428) 70092,
el. p. komplektavimas@raseiniai.rvb.lt


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

 Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Direktorė Regina Ūsienė tel. (8 345) 51501
el. p. reginaus@sakiai.rvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja Dalija Jasaitienė tel. (8 345) 51501
el. p. dajasa@sakiai.rvb.lt
Kraštotyra Informacijos-metodikos skyriaus bibliografė
Eglė Rudzevičiūtė
tel. (8 345 60339)
el. p. erudzeviciute@gmail.com
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas,  metodinė veikla Informacijos-metodikos skyriaus vedėja
Nijolė Mureikienė
tel. (8 345 60339)
el. p. nimur@sakiai.rvb.lt


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Kristina Blauzdžiūnaitė el. p. projektai@vilkaviskis.rvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Irena Staneikienė el. p. pavaduotoja@vilkaviskis.rvb.lt
Kraštotyra Gitana Pumerytė-Vosylienė el. p. aptarnavimas@vilkaviskis.rvb.lt


MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė, metodinė veikla Vyr. metodininkė Alma Stočkuvienė tel. (8 343 50714)
el. p. a.stockuviene@marvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė tel. (8 343 52945)
el. p. j.dudkiene@marvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė
Loreta Skinkienė 
tel. (8 343 50714)
el. p. l.skinkiene@marvb.lt
Renginiai ir parodos, komunikacijos vadyba Kultūrinių renginių organizatorė
Daiva Bepirštienė
tel. (8 343 52945)
el. p. d.bepirstiene@marvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Informacijos skyriaus vedėjas Vaidas Baranauskas  tel. (8 343 50714)
el. p. v.baranauskas@marvb.lt


KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Asta Jankeliūnienė  
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorė Laima Karpavičienė  
Kraštotyra Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienė  
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas Sigita Palionienė
Loreta Grabauskaitė
 
Metodinė veikla Direktorės pavaduotoja Nijolė Skroblienė  


JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė tel. (8 349) 52 972
el. p. biblioteka@jonava.rvb.lt
Komunikacijos vadyba, projektinė ir metodinė veikla Inovacijų ir metodikos skyriaus vedėja
Vilma Vrubliauskienė
tel. (8 349) 52 972
el. p. metodinis@jonbiblioteka.lt
Kraštotyra, kultūros paveldo skaitmeninimas Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Regina Lukoševičienė
tel. (8 349) 61 594
el. p. regina@jonava.rvb.lt


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Metodinė veikla Direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė tel. (837) 393745
el. p.  v.puskunigiene@krsvbiblioteka.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus  vedėja
Jurgita Bartkevičiūtė
tel. (8 620) 68587 el. p. j.bartkeviciute@krsvbiblioteka.lt
Projektinė veikla, Komunikacijos vadyba Vyriausioji bibliotekininkė
Regina Vasauskaitė
el. (8 37) 551794,
el. p. info@krsvbiblioteka.lt
Kraštotyra Vyr. bibliotekininkė
Virginija Tamašauskienė
tel. (8 37) 551794
el. p. info@krsvbiblioteka.lt