Kontaktai

Kontaktai

KONTAKTAI REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veikos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kompetencijų ugdymas Vyr. metodininkė
Enrika Kromerova-Dubinskienė
tel. (8 37) 32 44 50,
el.p. e.kromerova@kvb.lt
Metodinės konsultacijos Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai
Asta Valaitytė
tel. (8 37) 32 42 73,
el. p. a.valaityte@kvb.lt
Projektinė veikla Projektų valdymo gr. vadovė
Milda Nekrašė
tel. (8 37) 32 44 45,
el.p. m.nekrase@kvb.lt
Kultūros renginiai ir parodos Kultūros vadybos skyriaus vadovė
Agnė Baronienė
tel. (8 37) 32 44 17,
el. p. a.baroniene@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Vyresn. bibliografė
Kristina Bartkienė
tel. (8 37) 32 43 76,
el. p. k.bartkiene@kvb.lt
Tyrimai Vyr. metodininkė tyrimams
Kamilė Kučinskienė
tel. (8 37) 32 42 73,
el. p. k.kucinskiene@kvb.lt
Komunikacijos vadyba Komunikacijos vadybos grupės vadovė
Vaida Gedzevičiūtė
tel. (8 37) 32 44 37,
el. p. v.gedzeviciute@kvb.lt
El. paslaugų plėtra El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Gina Poškienė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. g.poskiene@kvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė
Dalia Giniuvienė
tel. (8 37) 32 42 44,
el. p. d.giniuviene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis skolinimas Vyresn. bibliografė
Daina Navickienė
tel. (8 37) 32 42 48,
el.p. tba@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Dalia Antanaitienė
tel. (8 37) 32 44 49,
el. p. d.antanaitiene@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Rasa Šukevičienė
tel. (8 37) 32 42 25,
el. p. r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Informacinių paslaugų skyriaus vedėja
Veronika Gorelčenkienė
tel. (8 37) 32 42 36,
el. p. v.gorelcenkiene@kvb.lt
Dokumentų katalogavimas Katalogavimo skyriaus vedėja
Ona Garškienė
tel. (8 37) 32 43 14,
el. p. o.garskiene@kvb.lt
Dokumentų komplektavimas Komplektavimo skyriaus vedėja
Rita Miškinytė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. r.miskinyte@kvb.lt
Mainų fondo organizavimas Vyr. bibliotekininkė
Birutė Veteikienė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. b.veteikiene@kvb.lt


RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadyba Direktorė
Daina Sutkevičienė
 tel. (8 428) 52506,
el. p. direktore@raseiniai.rvb.lt
Renginiai ir parodos, projektinė veikla Direktoriaus pavaduotoja
Danguolė Kasparavičienė
 tel. (8 428) 70091,
el. p.
Danguole.Kasparaviciene@3erdve.lt
Kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla Vyr. metodininkė
Virginija Miežinienė
 tel. (8 650) 13490,
el. p. metodika@raseiniai.rvb.lt
Informacinis aptarnavimas,
el. paslaugos, kultūros paveldo skaitmeninimas, kraštotyra
Vyr. bibliotekininkė
Asta Kriščiokaitienė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. krastotyra@raseiniai.rvb.lt;
infocentras@raseiniai.rvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas, tarpbibliotekinis skolinimas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Lina Levickienė
 tel. (8 428) 52342,
el. p. aptarnavimas@raseiniai.rvb.lt
Vaikų aptarnavimas Vedėja
Jolanta Gudeikytė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. vaiku@raseiniai.rvb.lt
Dokumentų komplektavimas ir tvarkymas Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja
Gitana Eitutytė
tel. (8 428) 70092,
el. p. komplektavimas@raseiniai.rvb.lt


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

 Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Direktorė Kristina Lebedžinskienė tel. (8 345) 51501
el. p. direktore@sakiai.rvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja Dalija Jasaitienė tel. (8 345) 51501
el. p. pavaduotoja@sakiai.rvb.lt
Kraštotyra Informacijos-metodikos skyriaus bibliografė
Eglė Rudzevičiūtė
tel. (8 345 60339)
el. p. erudzeviciute@gmail.com
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas,  metodinė veikla Informacijos-metodikos skyriaus vedėja
Nijolė Mureikienė
tel. (8 345 60339)
el. p. nimur@sakiai.rvb.lt


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Kristina Želvienė el. p. projektai@vilkaviskis.rvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Irena Staneikienė el. p. pavaduotoja@vilkaviskis.rvb.lt
Kraštotyra Gitana Pumerytė-Vosylienė el. p. aptarnavimas@vilkaviskis.rvb.lt


MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė, metodinė veikla Vyr. metodininkė Alma Stočkuvienė tel. (8 343 50714)
el. p. a.stockuviene@marvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė tel. (8 343 52945)
el. p. j.dudkiene@marvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė
Loreta Skinkienė
tel. (8 343 50714)
el. p. l.skinkiene@marvb.lt
Renginiai ir parodos, komunikacijos vadyba Kultūrinių renginių organizatorė
Daiva Bepirštienė
tel. (8 343 52945)
el. p. d.bepirstiene@marvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja Violeta Ruseckienė tel. (8 343 51879)
el. p. v.ruseckiene@marvb.lt


KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Asta Jankeliūnienė tel. (8 343) 21042                                          el. p. aptarnavimo.sk.vedeja@kalvarijosvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorė Laima Karpavičienė tel. (8 343) 21042                                          el. p. direktore@kalvarijosvb.lt
Kraštotyra Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienė tel. (8 343) 21042                                          el. p. bibliografas@kalvarijosvb.lt
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas Sigita Palionienė
Loreta Grabauskaitė
tel. (8 343) 21042                                          el. p. interneto.prieiga@kalvarijosvb.lt
Metodinė veikla Direktorės pavaduotoja Nijolė Skroblienė tel. (8 343) 21042                                         el. p. komplektavimas@kalvarijosvb.lt


JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė tel. (8 349) 52 972                          el. p. biblioteka@jonbiblioteka.lt
Komunikacija Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Ieva Stučinskaitė
tel. (8 349) 52 972
el. p. metodinis@jonbiblioteka.lt
Kraštotyra ir skaitmeninimas Informacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė
Regina Lukoševičienė
tel. (8 349) 61 594
el. p. info@jonbiblioteka.lt


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadyba, Metodinė veikla Direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė tel. (837) 393745
el. p. v.puskunigiene@krsvbiblioteka.lt
Kvalifikacijos tobulinimas, projektinė veikla Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Jurgita Bartkevičiūtė
tel. (8 620) 68587                               el. p. j.bartkeviciute@krsvbiblioteka.lt
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Jolita Simuntytė
el. (8 37) 551794,
el. p. j.simuntyte@krsvbiblioteka.lt
Kraštotyra Vyr. bibliotekininkė
Virginija Tamašauskienė
tel. (8 37) 551794
el. p. info@krsvbiblioteka.lt