Kontaktai

Kontaktai

KONTAKTAI REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kompetencijų ugdymas Žinių vadybos grupės vadovė
Aistė Stankevičė

Žinių vadybos grupės vyresnysis metodininkas (specialistų mokymams)
Lukas Volskis

Žinių vadybos grupės vyresnioji metodininkė (gyventojų mokymams)
Nemunė Stonkienė

tel. (8 37) 32 44 50,
el.p. a.stankevice@kvb.lt

tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. l.volskis@kvb.lt


tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. n.stonkiene@kvb.lt

Metodinės konsultacijos Vyr. metodininkė veiklos stebėsenai
Asta Valaitytė
tel. (8 37) 32 42 73,
el. p. a.valaityte@kvb.lt
Projektinė veikla Projektų valdymo grupės vadovė
Indra Lukošienė
tel. (8 37) 32 44 45,
el.p. i.lukosiene@kvb.lt
Kultūros renginiai ir parodos Edukacinės veiklos koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą
Dovilė Gasiliūnė
tel. (8 37) 28 18 59,
el. p. d.gasiliune@kvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Vyresn. bibliografė
Kristina Bartkienė
tel. (8 37) 32 43 76,
el. p. k.bartkiene@kvb.lt
Tyrimai Vyr. metodininkė tyrimams
Kamilė Kučinskienė
tel. (8 37) 32 42 73,
el. p. k.kucinskiene@kvb.lt
Komunikacijos vadyba Komunikacijos vadybos grupės vadovė
Vaida Gedzevičiūtė
tel. (8 37) 32 44 37,
el. p. v.gedzeviciute@kvb.lt
El. paslaugų plėtra El. paslaugų plėtros grupės vadovė
Gina Poškienė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. g.poskiene@kvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė
Dalia Giniuvienė
tel. (8 37) 32 42 44,
el. p. d.giniuviene@kvb.lt
Tarpbibliotekinis skolinimas Vyresn. bibliografė
Daina Navickienė
tel. (8 37) 32 42 48,
el.p. tba@kvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Enrika Kromerova-Dubinskienė
tel. (8 37) 32 44 49,
el. p. e.kromerova@kvb.lt
Vaikų aptarnavimas Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Rasa Šukevičienė
tel. (8 37) 32 42 25,
el. p. r.sukeviciene@kvb.lt
Informacinis bibliografinis aptarnavimas Informacinių paslaugų skyrius laikinai vykdanti vedėjo funkcijas
Daina Bandaravičiūtė
tel. (8 37) 32 42 36,
el. p. d.bandaraviciute@kvb.lt
Dokumentų katalogavimas Katalogavimo skyriaus vedėja tel. (8 37) 32 43 14,
el. p.
Dokumentų komplektavimas Komplektavimo skyriaus vedėja
Rita Miškinytė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. r.miskinyte@kvb.lt
Mainų fondo organizavimas Vyr. bibliotekininkė
Birutė Veteikienė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. b.veteikiene@kvb.lt


RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadyba Direktorė
Daina Sutkevičienė
 tel. (8 428) 52506,
el. p. direktore@raseiniai.rvb.lt
Renginiai ir parodos, projektinė veikla Direktoriaus pavaduotoja
Danguolė Kasparavičienė
 tel. (8 428) 70091,
el. p.
Danguole.Kasparaviciene@3erdve.lt
Kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla Vyr. metodininkė
Virginija Miežinienė
 tel. (8 650) 13490,
el. p. metodika@raseiniai.rvb.lt
Informacinis aptarnavimas,
el. paslaugos, kultūros paveldo skaitmeninimas, kraštotyra
Vyr. bibliotekininkė
Asta Kriščiokaitienė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. krastotyra@raseiniai.rvb.lt;
infocentras@raseiniai.rvb.lt
Skaitytojų aptarnavimas, tarpbibliotekinis skolinimas Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Lina Levickienė
 tel. (8 428) 52342,
el. p. aptarnavimas@raseiniai.rvb.lt
Vaikų aptarnavimas Vedėja
Jolanta Gudeikytė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. vaiku@raseiniai.rvb.lt
Dokumentų komplektavimas ir tvarkymas Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja
Gitana Eitutytė
tel. (8 428) 70092,
el. p. komplektavimas@raseiniai.rvb.lt


ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

 Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Direktorė Kristina Lebedžinskienė tel. (8 345) 51501
el. p. direktore@sakiai.rvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja Dalija Jasaitienė tel. (8 345) 51501
el. p. pavaduotoja@sakiai.rvb.lt
Kraštotyra Informacijos-metodikos skyriaus bibliografė
Eglė Rudzevičiūtė
tel. (8 345 60339)
el. p. erudzeviciute@gmail.com
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas,  metodinė veikla Informacijos-metodikos skyriaus vedėja
Nijolė Mureikienė
tel. (8 345 60339)
el. p. nimur@sakiai.rvb.lt


VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Kristina Želvienė el. p. projektai@vilkaviskis.rvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Irena Staneikienė el. p. pavaduotoja@vilkaviskis.rvb.lt
Kraštotyra Gitana Pumerytė-Vosylienė el. p. aptarnavimas@vilkaviskis.rvb.lt


MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė, metodinė veikla Vyr. metodininkė Alma Stočkuvienė tel. (8 343 50714)
el. p. a.stockuviene@marvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienė tel. (8 343 52945)
el. p. j.dudkiene@marvb.lt
Kraštotyra Vyr. bibliografė
Loreta Skinkienė
tel. (8 343 50714)
el. p. l.skinkiene@marvb.lt
Renginiai ir parodos, komunikacijos vadyba Kultūrinių renginių organizatorė
Daiva Bepirštienė
tel. (8 343 52945)
el. p. d.bepirstiene@marvb.lt
Kultūros paveldo skaitmeninimas Informacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja Violeta Ruseckienė tel. (8 343 51879)
el. p. v.ruseckiene@marvb.lt


KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veikla Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Asta Jankeliūnienė tel. (8 343) 21042                                          el. p. aptarnavimo.sk.vedeja@kalvarijosvb.lt
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorė Laima Karpavičienė tel. (8 343) 21042                                          el. p. direktore@kalvarijosvb.lt
Kraštotyra Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienė tel. (8 343) 21042                                          el. p. bibliografas@kalvarijosvb.lt
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas Sigita Palionienė
Loreta Grabauskaitė
tel. (8 343) 21042                                          el. p. interneto.prieiga@kalvarijosvb.lt
Metodinė veikla Direktorės pavaduotoja Nijolė Skroblienė tel. (8 343) 21042                                         el. p. komplektavimas@kalvarijosvb.lt


JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė tel. (8 349) 52 972                          el. p. biblioteka@jonbiblioteka.lt
Komunikacija Rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Ieva Stučinskaitė
tel. (8 349) 52 972
el. p. metodinis@jonbiblioteka.lt
Kraštotyra ir skaitmeninimas Informacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė
Regina Lukoševičienė
tel. (8 349) 61 594
el. p. info@jonbiblioteka.lt


KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadyba, Metodinė veikla Direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė tel. (837) 393745
el. p. v.puskunigiene@krsvbiblioteka.lt
Kvalifikacijos tobulinimas, projektinė veikla Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Jurgita Bartkevičiūtė
tel. (8 620) 68587                               el. p. j.bartkeviciute@krsvbiblioteka.lt
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Jolita Simuntytė
el. (8 37) 551794,
el. p. j.simuntyte@krsvbiblioteka.lt
Kraštotyra Vyr. bibliotekininkė
Virginija Tamašauskienė
tel. (8 37) 551794
el. p. info@krsvbiblioteka.lt