Kontaktai

Kontaktai

KONTAKTAI REGIONINIAM BENDRADARBIAVIMUI

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kompetencijų ugdymasŽinių vadybos grupės vyresnysis metodininkas
(specialistų mokymams) Lukas Volskis

Žinių vadybos grupės vyresnioji metodininkė
(gyventojų mokymams) Nemunė Stonkienė

Žinių vadybos grupės vyresnioji metodininkė
(mokyklų bibliotekininkų mokymams)
Rasa Brazaitienė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. [email protected]


tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. [email protected]
 


tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. [email protected]
Metodinės konsultacijosVyr. metodininkė veiklos stebėsenai
Asta Valaitytė
tel. (8 37) 32 42 73,
el. p. [email protected]
Projektinė veiklaProjektų valdymo grupės vadovė
Indra Lukošienė
tel. (8 37) 32 44 45,
el.p. [email protected]
Kultūros renginiai ir parodosEdukacinės veiklos koordinatorė, pavaduojanti skyriaus vadovą
Dovilė Gasiliūnė
tel. (8 37) 28 18 59,
el. p. [email protected]
Kultūros paveldo skaitmeninimasVyresn. bibliografė
Kristina Bartkienė
tel. (8 37) 32 43 76,
el. p. [email protected]
TyrimaiVyr. metodininkė tyrimams
Ieva Dryžaitė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. [email protected]
Komunikacijos vadybaKomunikacijos vadybos grupės vadovė
Vaida Gedzevičiūtė
tel. (8 37) 32 44 37,
el. p. [email protected]
El. paslaugų plėtraKultūros projektų vadovė (andragogikai)
Gina Poškienė
tel. (8 37) 32 44 50,
el. p. [email protected]
KraštotyraVyresn. bibliografas
Mindaugas Balkus
tel. (8 37) 32 42 44,
el. p. [email protected]
Tarpbibliotekinis skolinimasVyresn. bibliografė
Daina Navickienė
tel. (8 37) 32 42 48,
el.p. [email protected]
Skaitytojų aptarnavimasSkaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Enrika Kromerova-Dubinskienė
tel. (8 37) 32 44 49,
el. p. [email protected]
Vaikų aptarnavimasVaikų literatūros skyriaus vedėja
Rasa Šukevičienė
tel. (8 37) 32 42 25,
el. p. [email protected]
Informacinis bibliografinis aptarnavimasSkaitytojų aptarnavimo skyrius Informacinių paslaugų grupės  vadovė
Daina Bandaravičiūtė
tel. (8 37) 32 42 36,
el. p. [email protected]
Dokumentų katalogavimasInformacijos išteklių formavimo skyriaus
Metaduomenų kūrimo grupės
vyr. bibliotekininkė
Vilija Jasinskienė
tel. (8 37) 32 43 14,
el. p. [email protected]
Dokumentų komplektavimasInformacijos išteklių formavimo skyriaus Bibliotekos fondo plėtros grupės vadovė
Rita Miškinytė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. [email protected]
Mainų fondo organizavimasVyr. bibliotekininkė
Birutė Veteikienė
tel. (8 37) 32 43 11,
el. p. [email protected]

RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadybaDirektorė
Daina Sutkevičienė
tel. (8 428) 52506,
el. p. [email protected]
Renginiai ir parodos, projektinė veiklaDirektoriaus pavaduotoja
Danguolė Kasparavičienė
tel. (8 428) 70091,
el. p.
[email protected]
Kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veiklaVyr. metodininkė
Virginija Miežinienė
tel. (8 650) 13490,
el. p. [email protected]
Informacinis aptarnavimas,
el. paslaugos, kultūros paveldo skaitmeninimas, kraštotyra
Vyr. bibliotekininkė
Asta Kriščiokaitienė
tel. (8 428) 51328,
el. p. [email protected];
[email protected]
Skaitytojų aptarnavimas, tarpbibliotekinis skolinimasSkaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Lina Levickienė
 tel. (8 428) 52342,
el. p. [email protected]
Vaikų aptarnavimasVedėja
Jolanta Gudeikytė
 tel. (8 428) 51328,
el. p. [email protected]
Dokumentų komplektavimas ir tvarkymasDokumentų komplektavimo ir tvarkymo sk. vedėja
Gitana Eitutytė
tel. (8 428) 70092,
el. p. [email protected]

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veiklaDirektorė Kristina Lebedžinskienėtel. (8 345) 51501
el. p. [email protected]
Kvalifikacijos tobulinimasDirektorės pavaduotoja Dalija Jasaitienėtel. (8 345) 51501
el. p. [email protected]
KraštotyraInformacijos-metodikos skyriaus bibliografė
Eglė Rudzevičiūtė
tel. (8 345 60339)
el.p. [email protected]
Komunikacijos vadyba, kultūros paveldo skaitmeninimas,  metodinė veiklaInformacijos-metodikos skyriaus vedėja
Nijolė Mureikienė
tel. (8 345 60339)
el. p. [email protected]

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veiklaKristina Želvienėel. p. [email protected]
Kvalifikacijos tobulinimasIrena Staneikienėel. p. [email protected]
KraštotyraGitana Pumerytė-Vosylienėel. p. [email protected]

MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė, metodinė veiklaVyr. metodininkė Alma Stočkuvienėtel. (8 343 50714)
el.p. [email protected]
Kvalifikacijos tobulinimasDirektoriaus pavaduotoja Jūratė Dudkienėtel. (8 343 52945)
el. p. [email protected]
KraštotyraVyr. bibliografė Loreta Skinkienėtel. (8 343 50714)
el. p. [email protected]
Renginiai ir parodos, komunikacijos vadybaKultūrinių renginių organizatorė
Daiva Bepirštienė
tel. (8 343 52945)
el.p. [email protected]
Kultūros paveldo skaitmeninimasInformacijos išteklių ir vadybos skyriaus vedėja Violeta Ruseckienėtel. (8 343 51879)
el. p. [email protected]

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Projektinė veiklaSkaitytojų aptarnavimo skyriaus
vedėja Asta Jankeliūnienė
tel. (8 343) 21042                                      
el. p. [email protected]
Kvalifikacijos tobulinimasDirektorė Laima Karpavičienėtel. (8 343) 21042                                     
el. p. [email protected]
KraštotyraInformacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Sigita Palionienėtel. (8 343) 21042       
el. p. [email protected]
Komunikacijos vadyba,
kultūros paveldo skaitmeninimas
Informacijos ir kraštotyros skyrius:
Sigita Palionienė
Loreta Grabauskaitė
tel. (8 343) 21042                                    
el. p. [email protected]
Metodinė veiklaDirektorės pavaduotoja Nijolė Skroblienėtel. (8 343) 21042                        
el. p. [email protected]

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimasDirektorės pavaduotoja Dalia Plaktonienėtel. (8 349) 52 972                         
el. p. [email protected]
KomunikacijaRinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė
Simona Žičkienė
tel. (8 349) 53261
el. p. [email protected]
Kraštotyra ir skaitmeninimasInformacijos ir kraštotyros skyriaus vadovė
Regina Lukoševičienė
tel. (8 349) 61 594
el. p. [email protected]

KAUNO MIESTO VINCO KUDIRKOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritisSpecialistasKontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas, projektinė veiklaDirektorė Nomeda DomeikienėTel. (8 37) 22 63 22
El. p. [email protected]
Komunikacijos vadybaInformacijos ir bibliotekininkystės skyriaus L. e. p. vedėja Monika StraupytėTel. (8 37) 22 23 57
El. p. [email protected]

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritisSpecialistasKontaktinė informacija
KraštotyraBibliografijos ir informacijos skyrius vedėja Virginija RakevičėEl. p. [email protected]

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritisSpecialistasKontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas, projektinė veiklaDirektorė Daiva ČepeliauskienėTel. +370 319 60 380
El. p. [email protected]
Metodinė veiklaMetodininkė Dalia BredelienėTel. +370 319 60 382
El. p. [email protected]

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritisSpecialistasKontaktinė informacija
KraštotyraSkaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Danguolė DagilienėEl. p. [email protected]
Kvalifikacijos tobulinimasDirektorės pavaduotoja Ona TomkuvienėEl. p. [email protected]

BIRŠTONO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritisSpecialistasKontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas, projektinė veiklaDirektorė Alina JaskūnienėTel. (8 319) 65 760
El. p. [email protected]
KraštotyraVyr. bibliografė Genovaitė MačiūtėTel. (8 319) 65 615
El. p. [email protected]

KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritisSpecialistasKontaktinė informacija
Kvalifikacijos tobulinimas, projektinė veiklaDirektorė Virginija SamuolienėTel. 8 343 95033
El. p. [email protected]

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE:

Veiklos sritis Specialistas Kontaktinė informacija
Komunikacijos vadyba,
Metodinė veikla
L. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė(8 37) 393 745
[email protected]
Kvalifikacijos tobulinimas,
projektinė veikla
L. e. p. direktorės pavaduotoja Jurgita Bartkevičiūtė(8 37) 393 745
[email protected]
Dokumentų komplektavimas ir tvarkymasDokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja
Jolita Simuntytė
el. (8 37) 551794,
el. p. [email protected]
KraštotyraVyr. bibliotekininkė
Virginija Tamašauskienė
tel. (8 37) 551794,
el. p. [email protected]