Draugija

Draugija

2014 m. sausio 10 d. įsteigta Kauno regiono bibliotekininkų draugija, kuri yra ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė.

Draugijos pagrindiniai tikslai:

  • atstovauti draugijos narių profesiniams interesams;
  • dalyvauti, plėtojant Kauno regiono bibliotekų veiklą;
  • didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenėje;
  • skatinti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymą.

Detalesnę informaciją apie draugiją rasite Kauno regiono bibliotekininkų draugijos įstatuose.

Kauno regiono bibliotekininkų draugijos Taryba:
Kristina Bartkienė, pirmininkė
Daina Bandaravičiūtė, pavaduotoja
Asta Valaitytė, sekretorė
Stasė Jomantienė, iždininkė
Gina Poškienė
Ieva Birmantaitė   
Jūratė Antanavičienė                                                                                                                                                                                         

Kviečiame įsijungti į draugijos veiklą, kurti bendrus projektus, dalintis idėjomis ir jas kartu įgyvendinti! Kreiptis į K. Bartkienę el.paštu k.bartkiene@kvb.lt , tel. (8 37) 324 244.

Parašykite komentarą