2024 m. balandžio 11 d. įvyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2024 m. balandžio 11 d. įvyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2024 m. balandžio 11 d. BĮ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Ąžuolyno bibliotekoje) įvyko pirmasis šiais metais Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 13 tarybos narių.

Posėdžio darbotvarkę sudarė 6 punktai: MIRKT programos teikiama nauda ir planuojamos veiklos 2024 m.; 2024 m. kompetencijų ugdymas; Informacijos išteklių formavimo tarybos sukūrimas Kauno regione; tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (toliau – TBA) teikimo Kauno regiono viešosiose bibliotekose aktualijos; skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimas Kauno regiono viešosiose bibliotekose 2024 metais; Ąžuolyno bibliotekos kilnojamųjų parodų ekspozicijos.

Visus pristatytus darbotvarkės punktus lydėjo aktualios ir konstruktyvios diskusijos. Daug dėmesio sulaukė MIRKT programos aptarimas – buvo diskutuota apie tai, kaip bibliotekoms sekasi organizuoti gyventojų mokymus, pritaikyti MIRKT mokymų programą, metodus, diskutuota apie kylančius iššūkius bei dalintasi gerąja patirtimi.

Šiame tarybos posėdyje buvo vienbalsiai nuspręsta įsteigti Informacijos išteklių formavimo tarybą, kuri inicijuos bendras veiklas, susijusias su informacijos išteklių fondų formavimu, organizavimu, prieiga ir apsauga, bei koordinuoti jų įgyvendinimą.

Tarybos nariams buvo išsamiai pristatyta situacija apie TBA aktualijas ir skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimą Kauno regiono viešosiose bibliotekose. Buvo aptartos ne tik įvykusios, bet vykstančios ar ateityje vyksiančios priemonės, taip pat apibrėžta, kokio įsitraukimo tikimasi iš regiono viešųjų bibliotekų bei kokią naudą jos gaus dalyvaudamos minėtose veiklose.