Apie Lietuvių kalbą Zūbiškių bibliotekoje

Apie Lietuvių kalbą Zūbiškių bibliotekoje

Kiekvienam žmogui, nesvarbu kokios jis bebūtų tautybės, kur gyventų, pati gražiausia yra jo gimtoji kalba. Lietuvių kalba yra turtinga. Kiekvienas lietuvis labai dažnai vartoja mažybinius ir maloninius žodžius. Kartais visiškai nepastebim, kaip žodžiai puošia ir paįvairina mūsų pasakymus. Labai gražus ir įdomus lietuvių tautos kultūrinis palikimas: tarmės, padavimai, legendos, mįslės, pasakos, patarlės, priežodžiai ir dainos.

 Saulėtą, pirmąją pavasario dieną (03.01 d.) į  Zūbiškių biblioteką atvyko Kaišiadorių rajono Palomenės pagrindinės mokyklos mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Romualda Suslavičiene. Bibliotekoje vyko literatūrinė valanda: „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, skirta Lietuvių kalbos dienai paminėti.  Skaitėme lietuvių poetų eilėraščius, linksniavome žodį KALBA, diskutavome.

Taigi, reikia būti dėkingiems už galimybę mokėti kalbėti lietuviškai ir, anot Marcelijaus Martinaičio, dėkoti tėvams.

Zūbiškių padalinio bibliotekininkė Onutė Raudeliūnienė

Nuotraukos O. Raudeliūnienės