Gimtosios kalbos šventė ir Jono Augustaičio vardinės statulėlės „Raidė A“ įteikimo ceremonija.

Gimtosios kalbos šventė ir Jono Augustaičio vardinės statulėlės „Raidė A“ įteikimo ceremonija.

Vasario 21 d. Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Gimtosios kalbos šventė ir vardinės Jono Augustaičio statulėlės „Raidė A“ už lietuvių kalbos puoselėjimą įteikimo ceremonija.

Kalba – tautos sukauptos patirties lobynas, jos istorijos, materialinių ir dvasinių vertybių atspindys, ypatingas ir nepakartojamas reiškinys. Pačios didžiausios meilės verta kalba – gimtoji.

Šakių viešoji biblioteka 2019 m., minėdama mokytojo, kalbininko Jono Augustaičio 100-metį, įsteigė jo vardinį apdovanojimą, teikiamą už iniciatyvumą, kūrybiškumą, dalyvavimą kalbos saugojimo akcijose, gimtosios kalbos ir tautos kultūros savasties puoselėjimą.

Gimtosios kalbos šventėje prisimintas ir pagerbtas Kalbos dienų Šakių rajone sumanytojas ir organizatorius, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalio, Jono Jablonskio premijos ir Šakių rajono savivaldybės apdovanojimo „Aitvaras“ laureatas, Šakių miesto Garbės pilietis Jonas Augustaitis, kuris visą gyvenimą nešiojosi savyje stiprią kalbos vertingumo nuojautą, susijusią su savo paties buvimu ir su tautos savastimi.

Šakių bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė 2024 m. Jono Augustaičio vardinę statulėlę už meilę gimtajai kalbai, dvasinių ir materialinių paminklų tautinės tapatybės simboliui – Žodžiui – statymą įteikė Šakių „Varpo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytojai-metodininkei, teatro mokytojai-ekspertei, vaikų ir jaunimo dramos studijos vadovei ir režisierei Vilijai Meškaitienei.

Konferencinėje renginio dalyje kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Alvydas Butkus skaitė pranešimą „Ar Lietuvos valdovai ir diduomenė kalbėjo lietuviškai? Kokie įrodymai?“. Pedagogė Ona Jasinskienė pristatė pranešimą „Albino Bernoto kūrybos vaizdingi veiksmažodžiai“.

Renginį vedė bibliotekos darbuotojos Ingrida Jonuškienė ir Rūta Višinskaitė.

Vardinės statulėlės laureatę Viliją Meškaitienę gėlėmis ir šiltais apsikabinimais sveikino Šakių rajono valdžios atstovai, švietimo įstaigų vadovai, kolegos, artimieji, bičiuliai, moksleiviai. Šventėje skambėjo ansamblio „Repriza“ (vad. Zigmas Balnius) dovanojama muzika.

Tegul mūsų jausmai, kuriuos galime perteikti, kai kalbame sava kalba, savo gimtąja kalba, neša meilę, viltį ir Taiką. Į žmonių širdis. Lietuviškai.

Ingrida Jonuškienė