Simonas Daukantas: „Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“

Simonas Daukantas: „Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“

▬ Lapkričio 9-ąją, 17.30 val., Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia Jus paminėti Simono Daukanto 230-ąsias gimimo metines. Šia proga pristatome ypatingą programą, kurią atlieka aktorius Vytautas Rašimas, mecosopranas Raimonda Janutėnaitė, fortepijonu groja Nijolė Baranauskaitė. Programoje skamba S. Daukanto kūrinių ištraukos, rašytojo mintys apie lietuvių kalbą, lietuvybės išsaugojimo svarbą, lietuvių kompozitorių kūriniai.

▬ Savo, kaip istoriko, darbą S. Daukantas suvokė kaip ateities visuomenės kūrimą. Tikėjo, kad būsimam savarankiškam gyvenimui atramas lietuvių visuomenė galinti atrasti tik atidžiai žvelgdama pati į save, į savo nugyventus amžius. Jis taip giliai žvelgė į tautos praeitį, kad joje pamatė ir kitiems parodė tautos ateitį.

▬ Svarbiausiu savo uždaviniu rašytojas laikė ieškoti lietuvių tautos istorijos šaltinių, juos tyrinėti ir rašyti knygas savo tautai, ją šviesti ir kelti jos savigarbą, savo vertės suvokimą.

Laikas

Lapkričio 9 d. 17.30 val.

Vieta

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 21, Garliava