Kauno apskrities viešosios bibliotekos andragogų-edukatorių kompetencijų kėlimas „Erasmus+“ mobilumo projekte

Kauno apskrities viešosios bibliotekos andragogų-edukatorių kompetencijų kėlimas „Erasmus+“ mobilumo projekte

2022 m. Kauno apskrities viešajai bibliotekai buvo suteikta „Erasmus+“ akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje. Bibliotekos andragogams ir edukatoriams atsivėrė kelias tobulinti informacijos ir komunikacijos technologijų, medijų ir informacinio raštingumo bei skaitmeninio raštingumo žinias dalyvaujant darbo stebėjimo vizituose ir mokymuose Europos šalyse. Įgyta patirtis padės kurti kokybiškas ir įtraukias mokymų programas ir edukacijas įvairioms gyventojų grupėms, skatins kitokį įgalumą turinčių asmenų dalyvavimą.

Pirmieji bibliotekos edukatoriai 2022 m. pabaigoje vyko į kursus „ICT in Education“ Prahoje. Juose dalyviai gilinosi į e-mokymosi platformas, informacines ir skaitmenines technologijas, kuriančias įtraukų ir interaktyvų turinį. Mokymuose bibliotekos specialistai susipažino su įvairiomis šių technologijų panaudojimo galimybėmis edukacijose, tarpdisciplininiuose užsiėmimuose bei įgalinant kitokio įgalumo asmenų dalyvavimą juose. Platus dalyvių profilis suteikė galimybę dalintis ir išgirsti įvairialypes patirtis, kurios tik dar labiau prisidėjo prie dalyvių žinių plėtros.

Kita bibliotekos andragogų-edukatorių grupė 2023 m. pavasario pradžioje išvyko į kursus „Integrating ICT and new technologies into teaching and education“ Italijoje. Juose dalyviai kėlė kompetencijas informacinių ir komunikacinių technologijų srityje. Mokymuose jie praktiškai išbandė įvairias kompiuterines ir internetines programas, jų metu jie kūrė interaktyvias prezentacijas, vaizdo įrašus, redagavo nuotraukas, išbandė vizualinio dizaino, žaidybinimo elementus, mokėsi kurti įtraukius interneto puslapius. Be to, daug dėmesio mokymų metu skirta kūrybingumo ugdymui, vyko diskusijos kaip rengti įdomias ir naudingas edukacijas, vesti įtraukius ir kokybiškus mokymus naudojantis pateiktomis programomis. Dalyviai tarpusavyje dalijosi naudingomis įžvalgomis ir praktiškais patarimais remdamiesi tiesioginio darbo pavyzdžiais.

Bibliotekos specialistai grįžę iš kursų teigė, jog įgyta patirtis ir žinios prisidės prie naujų, kokybiškų ir įtraukių mokymų programų bei interaktyvių edukacijų kūrimo skirtingoms auditorijų grupėms.

Džiugu paminėti, jog gegužės 19 d. bibliotekos specialistai dalyvavę šiuose programos „Erasmus+“ mobilumuose įgyta patirtimi ir idėjomis pasidalino su kolegomis. Žaismingame susitikime buvo ne tik pristatyta aktuali informacija, parodyta vaizdinė medžiaga, tačiau taip pat išbandytas interaktyvus testas, kuris buvo sukurtas naudojantis kursų metu įgytomis žiniomis.

Straipsnyje atspindėtas dotacijos gavėjos požiūris, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingos už pateikiamos informacijos turinį.

Parengė Lukas Volskis

Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresnysis metodininkas (specialistų mokymams)

Projektą finansuoja