Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę: Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas

Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę: Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas

Kritinio mąstymo ugdymas, pilietiškumo, bendruomeniškumo ir iniciatyvumo stiprinimas šiandien yra kaip niekada svarbios temos demokratinei visuomenei kurti ir stiprinti. Atliepdamos nūdienos aktualijas bei sutelkdamos Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų patirtis Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka bei Ukrainos bibliotekų asociacija birželio 7–9 dienomis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje rengia Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumą „Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę“. Šio renginio tikslas – sustiprinti Lietuvos-Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimo ryšius, aktualizuoti bibliotekų vaidmenį stiprinant demokratinę visuomenę.

Forumo metu įvairiomis formomis – susitikimais, pristatymais, kūrybinėmis dirbtuvėmis, diskusijomis – bus plėtojama medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema, dalijamasi praktiniais bibliotekų veiklos pavyzdžiais ir patirtimis, iniciatyvomis įtraukios visuomenės veikloje bei pilietiškumo stiprinime.

Bibliotekose – ne vien knygos

Bibliotekos, būdamos atviros ir visiems prieinamos nemokamas paslaugas teikiančios kultūros įstaigos, dėl savo plataus tinklo gali pasiekti labiausiai nutolusius gyventojus ir turi didelę įtaką stiprinant demokratines idėjas ir pilietines iniciatyvas.

„Demokratinės visuomenės tema atsispindi bibliotekų veiklose – kultūros renginiuose, teikiamų paslaugų įvairovėje. Ji ypač aktuali krizinėse situacijose, tokiose kaip pandemija, karantinas, infodemija, karo akivaizda. Lietuvos ir Ukrainos forume dalindamiesi iššūkiais ir patirtimis, ieškosime būdų, kaip dar labiau apjungti bibliotekų bendruomenes demokratinei visuomenei kurti ir stiprinti.“ – Teigia Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Edita Urbonavičienė.

Lietuvoje kelerius pastaruosius metus bibliotekų specialistai ypač daug dėmesio skiria visuomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, pagalbai ir konsultacijoms, padeda lankytojams atrinkti ir vertinti informaciją, nustatant propagandos naratyvus, melagienas ir kitokias netikslios ar netikros informacijos grėsmes. Per pastaruosius metus bibliotekose buvo parengta medijų ir informacinio raštingumo programa ir metodika, jaunimo kritiniam mąstymui ugdyti sukurtas stalo žaidimas „Populistas“, parengti informaciniai filmukai „Pažink medijas su Klaudija“, suformuoti regioniniai konsultantų tinklai, kuriems pavesta stiprinti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas vedant mokymus ir kitas susijusias veiklas.

Tuo tarpu karo metu Ukrainos bibliotekų vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę pasireiškia praktiniais sprendimais ir prisitaikymu prie aplinkos. Bibliotekos imasi iniciatyvų kurti prieglaudas bibliotekos patalpose šeimoms per Rusijos bombardavimo reidus, ruošia kamufliažinius tinklus kariuomenei, kovoja su dezinformacija, telkia pagalbai ir paramai tarptautinę bendruomenę.

Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas – patirtims ir diskusijoms

„Į Lietuvą pradėjus plūsti karo pabėgėliams iš Ukrainos, ėmėmės ko galėdami, kad padėtume jiems adaptuotis. Jau pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą dienomis Nacionalinė biblioteka tapo svarbia patikimos informacijos sklaidos partnere. Metų pabaigoje inicijavome apkasų žvakių Ukrainos kariams gamybą, – iš viso pagaminta ir į frontą išsiųsta 15 000 apkasų žvakių. Taip pat visus 2022 m. mus siejo gražus ir prasmingas ryšys su O. Tereščenka. Šiomis ir kitomis priemonėmis stengiamės stiprinti tarpusavio supratimą ir bendruomeniškumą. Ukrainos tema ir toliau išlieka mūsų darbotvarkėje.“ – Teigia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Birželio 7–9 dienomis vyksiančio renginio metu Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų atstovai artimiau pažins vieni kitus, stiprins bendrystę ir vystys kultūrinį bendradarbiavimą. Atvyks svečiai iš Ukrainos bibliotekų asociacijos, lektoriai iš kultūros srities, atstovai iš Lietuvos bibliotekų ir vietos bendruomenių. Į forumo veiklas aktyviai įsitrauks ir Lietuvoje šiuo metu gyvenantys bei dirbantys bibliotekininkai ukrainiečiai.

Forumas vyks 3 miestuose – 7 dieną Vilniuje, 8 d. – Kaune, o 9 d. – Klaipėdoje. Tiesiogiai stebėti forumo pranešimus galės visi Biblioteka Visiems Youtube kanale lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

__________

Projekto organizatoriai: Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai: Ukrainos bibliotekų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

https://regionas.kvb.lt/wp-content/uploads/2023/05/lt_ua_forumas-bendra-programa-spaudai.pdf