STARTUOJA PROJEKTAS „UGDYMAS LITERATŪRA: AUGU SU KNYGŲ KŪRĖJAIS“

STARTUOJA PROJEKTAS „UGDYMAS LITERATŪRA: AUGU SU KNYGŲ KŪRĖJAIS“

Vasario 2 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje startavo projektas „Ugdymas literatūra: augu su knygų kūrėjais“. Idėja įgyvendinti šį sumanymą kilo iš patirties dirbant su socialinę riziką patiriančiais vaikais ir jaunimu. Įgyvendindami literatūros pažinimo veiklas, į kurias buvo įtraukti socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir jaunuoliai, pastebėjome, kad betarpiškas bendravimas su rašytojais, biblioterapijos specialistais sudomino vaikus ir jaunimą, prieš tai nelinkusį aktyviai dalyvauti, išreikšti save. Įvairūs vaikų raidos tyrimai patvirtina, kad reguliarus skaitymas stimuliuoja smegenų vystymąsi, ugdo kalbą ir socialinius bei emocinius įgūdžius, mažina stresą ir nežinomybės baimę. Skaitymas savo malonumui padeda ugdyti empatiją, gerina savęs ir kitų supratimą, tarpusavio santykius, bendruomeniškumą, socialinę įtrauktį, gali sumažinti depresijos simptomus. Lietuvoje vis dar silpna tradicija skaityti šeimoje: 2015 m. VšĮ „Laikas skaityti“ užsakyto tyrimo „Lietuvių skaitymo įpročiai“ rezultatai rodo, kad lietuvių šeimose nesusiformavęs įprotis skaityti vaikams, jau nekalbant apie socialinės rizikos šeimas, kuriose vaikai patiria akistatą su įvairiomis grėsmėmis.

Projektas „Ugdymas literatūra: augu su knygų kūrėjais“ bendram tikslui sutelkė bibliotekos bendruomenę, Jonavos socialinių paslaugų centrą, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrą, taip pat žinomus Lietuvos knygų kūrėjus. Projekto įgyvendinimo metu bus surengta 10 gyvų susitikimų bibliotekoje. Jų metu vaikai ir jaunuoliai kartu su rašytojais, knygų iliustruotojais, pasitelkdami literatūrą, edukacines veiklas, kūrybines užduotis, diskusijas, pažins literatūros pasaulį, gvildens jiems rūpimas asmenines temas. Pirmoji į susitikimą vasario 2 d. atvyko rašytoja, knygų iliustruotoja Kotryna Zylė, kuri ne tik papasakojo smagių istorijų, bet ir pakvietė vaikus susirungti nuotaikingame protmūšyje. Prie susitikimo prisijungė ir Jonavoje gyvenantys ukrainiečių vaikai. Netruks prabėgti mėnuo ir skubėsime pasimatyti su rašytoja Igne Zarambaite, iliustruotojomis Greta Alice,  Lina Itagaki ir kitais knygų kūrėjais.

O kol kas priešakyje – turiningas laikas, skirtas padėti vaikam įgyti didesnės dalyvavimo kultūrinėje veikloje praktikos, edukacinių dirbtuvių metu išbandyti savo kūrybinius gebėjimus, taip pat pažinti literatūrą kaip vieną iš lengviausiai prieinamų kultūros sričių, kuri naudinga tiek pažinimo, tiek tam tikrų psichologinių problemų sprendimo ar kūrybos džiaugsmo atradimo prasme.

Jonavos viešosios bibliotekos informacija