Komunikaciniai sprendimai TBA paslaugos viešinimui

Komunikaciniai sprendimai TBA paslaugos viešinimui

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – knygų dalijimosi tarp šalies bibliotekų paslauga, kuria naudojantis viena biblioteka skolina dokumentus kitai. Ši paslauga visuomenei teikiama jau ne vienus metus, o nuo 2022 metų spalio 1 d. norimą knygą ar leidinį iš kitos bibliotekos galima užsisakyti nemokamai.

TBA paslauga teikiama šiame tinkle – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos aklųjų biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Mokyklų bibliotekos (išskyrus aukštąsias mokyklas).

Žemiau pateiktoje interneto svetainės nuorodoje galite rasti visus komunikacinius priedus, skirtus TBA paslaugos viešinimui: logotipus, filmukus, plakatų šablonus ir kt. naudingą vaizdinę medžiagą.

https://avba.lt/tarpbibliotekinis-abonementas/