Sutelktinis finansavimas – kur idėjos virsta realybe

Sutelktinis finansavimas – kur idėjos virsta realybe

Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) rugsėjo 28–29 d. įgyvendindama projektą „Sutelktinis finansavimas – idėjoms ir bendradarbiavimui“, pakvietė Kauno regiono savivaldybių bibliotekų bei mokyklų bibliotekų specialistus į paskutiniuosius projekto mokymus – 2 dienų kūrybinę sesiją Birštone. Mokymus vedė Vaidas Jokubaitis, lietuviškos sutelktinės finansavimo platformos susimetam.lt autorius bei iniciatorius.

„Nepaisant to, kad pačios žinomiausios sutelktinio finansavimo platformos (kickstarter.com, gofundme.com, indiengogo.com) pasaulyje gyvuoja jau daugiau nei 10-metį, Lietuvoje sutelktinio finansavimo projektų pasirodo vos vienas kitas. Susidaro toks įspūdis, kad lietuviai, norintys surinkti lėšų savo idėjos įgyvendinimui dažnai net nežino, kad galimas ir toks būdas – organizuoti lėšų rinkimą sutelktinio finansavimo platformoje. Todėl pastaruosius metus daugiausia laiko skiriu aiškindamas kas yra crowdfunding’as ir tai liečia tiek idėjų autorius, tiek galimus rėmėjus Lietuvoje. Ne visoms idėjos įgyvendinti reikia milijono ir tūkstančių rėmėjų, todėl tiek individualūs kūrėjai ar nedidelės bendraminčių žmonių grupės gali pasiekti nuostabių rezultatų, jei turi reikiamas priemones ir žinias.“ – teigia mokymų lektorius.

Ankstesniuose projekto mokymuose lektoriai, turintys patirties sutelktinio finansavimo srityje, pasidalijo žiniomis apie sutelktinio finansavimo platformų naudą, veikimą, pasidalijo rekomendacijomis, asmenine patirtimi bei patarimais, kokius namų darbus būtina atlikti prieš renkant lėšas sutelktinio finansavimo platformose.

Kūrybinėje sesijoje dalyviai prisiminė bei praktiškai išbandė ankstesnių nuotolinių mokymų metu įgytas teorines žinias apie sutelktinį finansavimą. Pirmąją kūrybinės sesijos dieną lektorius pristatė savo patirtį. Buvo labai įdomu ir naudinga išgirsti lektoriaus kelionę sutelktinio finansavimo projektų idėjų realizavimo link.

Pasauliniu mastu sutelktinio finansavimo būdas naudojamas seniai. Sužinojome, kad net garsioji Jungtinėse Amerikos Valstijose stovinti Laisvės statula, dalinai finansuota ir pastatyta Amerikos gyventojų lėšomis. O ar žinojote, kad Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus statyba (dėl lėšų stygiaus užtruko 4 m.) buvo finansuojama užsienio lietuvių bei vietinių gyventojų aukomis? Taip pat ir Birštone stovi J. Tumo-Vaižganto bronzinė figūra, prie kurios finansiškai prisidėjo ne tik Birštono savivaldybė, bet ir pavieniai gyventojai.

Toliau mokymų dalyviai praktiškai nagrinėjo projektų pavyzdžius skirtingose sutelktinio finansavimo platformose (Indiegogo.com, Kickstarter.com, Susimetam.lt). Tai buvo įdomi, naudinga patirtis, nes nagrinėdami konkrečius pavyzdžius, aptardami stipriąsias, silpnąsias projektų puses, taip pat gavome žinių, kaip paruošti savo būsimus projektus sutelktinio finansavimo platformose, kad jie būtų sėkmingi ir pritrauktų rėmėjų lėšas.

Antrąją dieną regiono bibliotekų atstovai generavo idėjas, kurios galėtų būti realizuojamos sutelktinio finansavimo platformose. Sugeneruota daugiau nei 20 įvairiausių idėjų. Bendru balsavimu nuspręsta sutelktinio finansavimo platformoje www.susimetam.lt paviešinti idėją „Tarpukario šelako plokštelių atnaujinimas“ bei siekti surinkti lėšas šioms ypatingoms plokštelėms išsaugoti ir sutvarkyti. Plačiau šelako plokštelių sutvarkymo idėją skaitykite projekto aprašymo nuorodoje čia bei kviečiame visus prisidėti prie sėkmingos idėjos įgyvendinimo. Kūrybinės sesijos lektorius Vaidas Jokubaitis, pats būdamas vienos iš sutelktinės finansavimo platformos sumanytoju, pasidalijo įžvalgomis, patarimais, kaip kiekvieną iš sugeneruotų idėjų paversti projektu, tinkančiu sutelktinio finansavimo platformai. Visi patarimai, žinios, kurias dalyviai išgirdo mokymų metu, neabejotinai bus vertingos ateityje rengiant ar planuojant įgyvendinti bibliotekų sutelktinio finansavimo projektus.

Užbaigiame projekto „Sutelktinis finansavimas – idėjoms ir bendradarbiavimui“ numatytus įgyvendinti mokymus, kuriais buvo siekiama supažindinti Kauno regiono bibliotekų specialistus su sutelktinio fimnansavimo sąvoka, panaudojimu, privalumais.

Ypač norime padėkoti visiems mokymų dalyviams (Kauno regiono savivaldybių bibliotekų, mokyklų bibliotekų specialistams, KAVB specialistams), Birštono kultūros centrui už suteiktas ypatingos auros patalpas mokymams, Just TV už paramą organizuojant mokymus; nuoširdų ačiū tariame lektoriams, reikšmingai prisidėjusiems plečiant bibliotekininkų žinias apie sutelktinį finansavimą (Giedrei Šopaitei-Šilinskienei, Živilei Pikturnaitei, Diletai Nenienei, Viliui Stanislovaičiui, Vaidui Jokubaičiui).

Projektą remia:

Projekto rėmėjai :