Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą

Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Sūduvos metais ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka džiaugiasi prisidėjusi prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Sūduvos metų minėjimo renginių plano. Šiems metams pažymėti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų komanda sukūrė kultūrinę, edukacinę ir pažintinę virtualią parodą „Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą“.

Parodos iniciatorė ir autorė vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė teigia, jog glaudus bibliotekininkų bendradarbiavimas su kitų atminties institucijų – muziejų – darbuotojais, nuoširdus kontaktas, suasmenintas informacijos perdavimas ženkliai praturtino parodos medžiagą ir parodos rengėjų patirčių lobyną: „Sūduvos kraštas išaugino šešis signatarus, kurių likimai – be galo skirtingi. Vieni nugyveno kiek ramesnį gyvenimą, kitiems teko sunki tremtinio dalia. Visi signatarai augo kaimuose, gausiose šeimose (išskyrus J. Basanavičių). Šiuo metu atstatyta ir lankoma vienintelio J. Basanavičiaus sodyba. Kitų signatarų tėviškės pažymėtos atminimo ženklais, pastatyti paminklai, stendai, pristatantys gyvenimo ir veiklos istorijas. Apie signatarus prirašyta daugybė straipsnių, parengta parodų, paskaitų, sukurta dokumentinių apybraižų. Tačiau rengiant šią parodą, skirtą Sūduvos metams paminėti, norėjosi patiems aplankyti ir iš arti pažvelgti į vietas, kuriose šios asmenybės gyveno, vaikščiojo ir kur prasidėjo Didžiojo Žmogaus kilimas. Norėjosi išklausyti gyvo muziejininkų pasakojimo, pačiam prisiliesti prie paminklo ar išlikusio daikto.“

Jūsų dėmesiui pristatome vienuolika ryškiausių Sūduvos (ir Kauno r.) krašto asmenybių, prisidėjusių prie Lietuvos valstybingumo kūrimo. Parodos rengėjai siekė pabrėžti Sūduvos krašto asmenybių įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi procesams, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais.

Paroda sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialiniu, Vilkaviškio krašto ir Zanavykų muziejais, Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniais (Signatarų namais, Jono Basanavičiaus gimtine, Vinco Kudirkos muziejumi).

Kviečiame apžiūrėti virtualią parodą ir kitiems parodyti:https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/component/content/article/34-straipsniai/7387-suduvos-metai

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka