Projektas Jurgio Dovydaičio pamokos 2022

Projektas Jurgio Dovydaičio pamokos 2022

Spalio 14 d. Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje vyko tęstinio projekto „Jurgio Dovydaičio pamokos 2022“ baigiamoji konferencija „Legendinis XX amžiaus tautosakininkas Jurgis Dovydaitis“, skirtą Jurgio Dovydaičio 115 gimimo metinėms.

Įdomius pranešimus „Jurgis Dovydaitis: tautosakos rinkėjas ir fotografas“ ir „Lietuva Jurgio Dovydaičio akimis“ su daug dar negirdėtų faktų skaitė humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vadovė Asta Skujytė – Razmienė,

Kazlų Rūdos Kultūros centro folkloro ansamblio „Sūduonia“ vadovė Daina Ciegienė apžvelgė dainuojamosios tautosakos lobynus, kuriuos lydėjo Kazlų Rūdos Kultūros centro folkloro ansamblio „Sūduonia“ atliekamos dainos.

Nors Dovydaičių gimtojo Runkių kaimo nebėra, tačiau tautosakininko ir visos Dovydaičių giminės atminimą saugo Višakio Rūdos bendruomenė. Loreta Matusevičienė, Višakio Rūdos kaimo bendruomenės pirmininkė, papasakojo apie nuveiktus darbus ir pasidalino mintimis bei ateities planais.

Prisiminimais apie įžymųjį savo tatuką, kaip vadindavo, pasidalino Jurgio Dovydaičio dukra Danutė Dovydaitytė – Mažeikienė.

Aldona Lukoševičienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo skyriaus vedėja, projekto „Jurgio Dovydaičio pamokos“ kuratorė, apžvelgė projekto „Jurgio Dovydaičio pamokos“ veiklas bei planus. Viešosios bibliotekos direktorė Virginija Samuolienė padėkojo visiems lektoriams už įdomius pranešimus, pasidžiaugė šauniai surengta konferencija, pakvietė visus kraštiečius dalyvauti ir kituose bibliotekos renginiuose.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos      

Aptarnavimo ir informacijos sk. vedėja Rūta Liberienė

Fotografė Inga Žūkienė