Kauno apskrities viešosios bibliotekos sukurti virtualūs produktai portale epaveldas.lt

Kauno apskrities viešosios bibliotekos sukurti virtualūs produktai portale epaveldas.lt

Atnaujintame Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt, įdiegtos funkcijos, skirtos pasitelkti esamus išteklius ir naudoti įvairias virtualias jų pristatymo formas – parodas, tinklaraščius, žemėlapius, kolekcijas. Kauno apskrities viešoji biblioteka, pasinaudojusi sistemos teikiamomis galimybėmis, sukūrė ir pristato tris skirtingus produktus:

  • virtuali paroda „Interjerų vaizdai XX a. tarpukario fotografijose“, kurioje skelbiami vaizdai su užfiksuotais pirmosios Lietuvos Respublikos laikų interjerais ar jų fragmentais. Paroda suskirstyta į 5 skyrius: joje galima išvysti įvairių Lietuvos vietovių visuomeninius, liaudiškus, dvarų, darbo kabinetų ar studijų bei gyvenamuosius interjerus;
  • tinklaraštis „Kaunas miesto fotografų akimis“. Jame pristatomos Vaclovo Zatorskio, Stanislovo Lukošiaus ir Aleksandro Pleskačiausko Kauno miesto fotografijos, leidžiančios nusikelti į XIX a. pabaigos – XX a. Kauną, stebėti skirtingais istoriniais laikotarpiais vykusią miesto kaitą;
  • žemėlapis-maršrutas „Kauno memorialiniai muziejai“, pristatantis keletą Kauno pastatų, kuriuose šiuo metu įrengti memorialiniai muziejai, skirti įamžinti ten gyvenusių žymių asmenybių atminimą. Tarp jų – tokie žymūs Kauno veikėjai kaip Antanas Žmuidzinavičius, Juozas Zikaras, Liudas Truikys ir kiti.

Kviečiame pasižvalgyti ir susipažinti!

Parengė Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Kaunistikos grupė

Tel. (8–37) 32 42 44

El. paštas kaunistika@kvb.lt