Kaunistikos skaityklos kartoteka – ir apie Kauno rajono vietovių istoriją 

 Kaunistikos skaityklos kartoteka – ir apie Kauno rajono vietovių istoriją 

Tęsiame pažintį apie regiono bibliotekoms aktualius išteklius Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kaunistikos skaityklos kartotekose. Šį kartą apie tai, kokią informaciją turime apie Kauno rajoną.

Tai atskira kartotekos dalis, sudaryta iš maždaug 10 tūkstančių bibliografinio įrašo kortelių. Paskutinieji kartotekos įrašai iš 2003 m. publikacijų: nuo 2004 m. informacija apie Kauno rajoną – jau elektroniniuose paieškos šaltiniuose.

Kartotekos pradžioje – informacija apie rajoną bendrai: apie 3 tūkstančiai įrašų išdėstyti UDK seka. Didesnė dauguma įrašų – XX a. antrosios pusės publikacijoms lietuvių kalba.

Įdomesnė antroji kartotekos dalis, skirta rajono vietovėms. Kartotekoje užfiksuota informacija ne tik apie miestelius, bet ir apie mažiausius kaimus, dvarus, jei jie buvo paminėti spaudoje nors trumpa žinute. Čia ir dabartinių, ir jau išnykusių vietovių pavadinimai. Svarbią reikšmę turi kaimų, dvarų ir viensėdžių, pakeitusių pavadinimus (dažniausiai juos sulietuvinus), nuorodos. Ypač reikšmingi vietovių istorijai įrašai, nukreipiantys į publikuotus šaltinius apie kaimų kūrimąsi dalijant dvarus.

Dauguma įrašų – taip pat XX a. antrosios pusės publikacijoms lietuvių kalba, tačiau aprašytos ir publikacijos XX a. pirmosios pusės leidiniuose, tokiuose kaip Lietuvos apgyventos vietos (K., 1925), Vyriausybės Žinios, Švietimo ministerijos veiklos apyskaitos, ir periodinėje spaudoje (Aušra, Lietuva, Lietuvos ūkininkas, Mūsų rytojus, Rytas, Trimitas ir kt.). Daug žinių (kartais tai vienintelė informacija apie vietovę) iš carinio laikotarpio statistikos leidinio Списки населенных мест Сувалкской губернии (Санкт-Петербург,1901), yra įrašų iš Kvartalnik Litewski (Petersburg, 1910), keleto kitų senųjų leidinių užsienio kalbomis. Tokios plačios chronologinės publikuotų šaltinių ribos leidžia atsekti vietovės šimtmečio istorijos atspindėjimą spaudoje.

Medžiaga nesisteminama: klasifikuojama topografiniu principu – vietovių abėcėlės seka. Jei įrašų apie vietovę sukaupta daugiau – naudojamos dalykinės rubrikos.

Absoliučios daugumos šių bibliografinių įrašų dar nėra elektroniniuose ištekliuose. Tuo tarpu portale epaveldas.lt  jau rasime suskaitmenintus daugelį leidinių, kurių publikacijos aprašytos kartotekoje. Tačiau konkrečios publikacijos, kurioje minima vietovė, paieška portale – daugiapakopė ir ilga, todėl kartotekos informacija gali padėti greitai ir efektyviai pasinaudoti suskaitmenintais šaltiniais, nukreipdama tiesiai į reikalingus puslapius.

KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Kaunistikos grupė

Tel. (8–37) 32 42 44

El. p. kaunistika@kvb.lt

K. Donelaičio g. 8, LT-44213 Kaunas