Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė

Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė

2022 metais pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų sostine tapo Šakiai. Šį titulą pelnė Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2022“.

Gimtosios lietuvių kalbos dienų puoselėjimo tradicijos bendrinės kalbos tėvo Jono Jablonskio gimtajame krašte turi gilias šaknis. Pirmoji kalbos šventė surengta dar 1973 metais, kurios iniciatoriais buvo kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas prof. Juozas Pikčilingis ir jo mokytojas Jonas Augustaitis. Šiais metais Šakiuose bus švenčiama jubiliejinė – 50-toji – Kalbos diena.

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2022“ pradėtas vykdyti vasario 21-ąją – Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, kai Šakių rajono savivaldybėje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis su Šakių rajono meru Edgaru Pilypaičiu pasirašė susitarimą dėl savivaldybės administracijos dalyvavimo projekte. Tos pačios dienos vakare Šakių kultūros centre įvyko ir rajono savivaldybės viešosios bibliotekos suorganizuota Lietuvių kalbos dienų sostinės atidarymo šventė „Kalba – žmogaus kultūros esmė“. Atvykusius į renginį gimtojo žodžio mylėtojus pasitiko bibliotekos darbuotojos ir visiems dovanojo po knygų skirtuką, kuriame buvo užrašytas zanavykiškas žodis ir jo reikšmė. Šitaip pradėta viena iš projekto akcijų „Dalinu žodį“. Iškilmingą atidarymo šventės vakarą vedė TV laidų vedėjas Rolandas Vilkončius, kuris garbiems svečiams ir renginio dalyviams paskelbė, kad nuo 2022 metų vasario 16 iki gegužės 27 dienos Šakiuose plevėsuos Lietuvių kalbos dienų sostinės vėliava.

Sveikinimo žodį taręs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis pranešime „Kalba – žmogaus kultūros esmė“ teigė, kad kalbos gimimas žymi žmonijos pradžią, o lietuvių kalba – lietuvių tautos gimimą.

2022-aisiais sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – Pranciškaus Skorinos „Mažoji kelionių knygelė“ ir Vilniuje buvo įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė. Renginyje dalyvavęs prof. habil. dr. Sergejus Temčinas pranešime „LDK raštija kaip Europos kultūros fenomenas ir Pranciškaus Skorinos veikla kultūriniame, istoriniame kontekste“ pasidalijo įžvalgomis apie kalbą kaip žmogaus bendros kultūros reiškinį, Lietuvos spaustuvininko, knygų leidėjo, tarpkultūrinio dialogo puoselėtojo Pranciškaus Skorinos indėlį į Lietuvos ir Europos kultūrą.

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Kristinos Lebedžinskienės sveikinimo kalboje skambėjo nuoširdi padėka už suteiktą garbę Šakiams vadintis Lietuvių kalbos sostine: „Šakiai – Zanavykijos sostinė. Esame bendrinės lietuvių kalbos lopšio kraštas, turtingas kalbą kūrusių, puoselėjusių ir ateities kartoms išsaugojusių asmenybių: kalbininkų, rašytojų, tautinio sąjūdžio ideologų, knygnešių. Todėl kalbą puoselėjame su užsidegimu, zanavykišku unoru ir atsakomybe.“ Susirinkusiuosius švęsti Lietuvių kalbos dienų kvietė Seimo narė Irena Haase, jos patarėjas prof. habil. dr. Arimantas Dumčius, rajono meras Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė Rima Rauktienė.

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė“ renginių ir veiklų vienijančiu simboliu pasirinktas mažiausias iš kalbos elementų – raidė. Pirmąja abėcėlės raide pažymėta ir atidarymo šventėje surengta tradicinė Jono Augustaičio statulėlės „Raidė A“ įteikimo ceremonija. Šakių viešoji biblioteka 2019 metais, minėdama mokytojo, kalbininko Jono Augustaičio 100-metį, už iniciatyvumą, kūrybiškumą, dalyvavimą kalbos saugojimo akcijose, gimtosios kalbos ir tautos kultūros savasties puoselėjimą įsteigė Jono Augustaičio vardinį apdovanojimą. Šiais metais už išskirtinę pagarbą ir atsidavimą kalbai, įkvepiantį darbštumą ir išmonę, ilgametį, profesionalų, nepriekaištingą ir pasiaukojantį triūsą statulėlė „Raidė A“ įteikta Šakių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Rimutei Grušienei.

Siekiant populiarinti Zanavykijos nematerialųjį kultūros paveldą, aktualizuoti regiono kultūrinį identitetą per istorines asmenybes, Lietuvių kalbos dienų atidarymo metu pristatytas ir jau įgyvendinto projekto „Kudirka + Jablonskis. Atgimę hologramose“ rezultatas – besikalbantys Vincas Kudirka ir Jonas Jablonskis 3D hologramose. Tikimasi, kad ši inovacija  keliaus kaip mokomoji priemonė po kultūros ir švietimo įstaigas.

Projektas „Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė“ bus vykdomas vasario–gegužės mėnesiais, todėl Šakių bibliotekoje ir visame rajone vyks įvairūs lietuvių kalbai skirti kontaktiniai ir virtualūs renginiai, kurie bus transliuojami Šakių bibliotekos „YouTube“ kanale,  skelbiami „Facebook“  paskyroje, interneto svetainėje.

Lietuvių kalbos žodžiui, o ypač zanavykiško žodžio sklaidai, projekte skirti nuotoliniai senųjų zanavykiškų tekstų skaitymai „Vitaminas S(kaitymas)“ bei edukacija „Zanavykiškų žodžių mugė“. Kalbos vingrybėms pažinti – virtuali viktorina „K(alba)“, o zanavykiškos sielos ir dvasios raiška – sieloraštyje „Kiekvienas turim savo „Katekizmą“. Renginys „Poetiniu žodžiu apkabinu biblioteką“ ir Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2022“ džiugins poetinio žodžio mylėtojus. Pažinti literatūrinį Šakių kraštą kvies virtuali paroda „Pirmasis Zanavykijos rašytojas“, skirta Antanui Tatarei. Nusilenkti bendrinės kalbos tėvui parengta edukacija „Kai kalbos Tėvas pasisodina ant kelių“, tautos žadintojui Vincui Kudirkai pažinti – „V. Kudirka, upė-gatvė ir kiti stebuklingi reikalai“. Keliauti lietuviško žodžio nešėjų keliais kvies reportažas iš pasienio „Knygnešio byla“. Edukacija „Gyvoji biblioteka“ lauks skaitytojų susitikimuose su kraštiečiais rašytojais Edita Puskunigyte ir Tomu Vyšniausku, režisieriumi, multiinstrumentininku, aktoriumi Gediminu Sederevičiumi. Projektiniai renginiai prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – virtualus susitikimas su pasakotoja Daiva Ivanauskaite ir Škotijos lietuvių bendruomene telks užsienio lietuvių bendruomenes stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir lietuvių kalbos prestižą.

Gegužės 27-ąją Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Šakiai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2022“ pabaigtuvių vainike skleisis 50-osios Kalbos dienos, leidinio „Literatūrinis Šakių kraštas“ pristatymo, kūrybinio konkurso moksleiviams „Raidė“ darbų parodos žiedai. Kviečiame dalyvauti!

Ingrida Jonuškienė