KAVB ir Kauno regiono mokyklų bendradarbiavimas 2021 m.

KAVB ir Kauno regiono mokyklų bendradarbiavimas 2021 m.

2021 m. tikslingai siekėme sustiprinti KAVB bendradarbiavimo ryšius su Kauno regiono mokyklų bibliotekų specialistais.

Metus pradėjome nuo  Kauno regiono bibliotekų tarybos sudėties pokyčių. Prie tarybos prisijungė Kristina Brazauskienė, Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė.

Gegužės mėnesį mokyklų bibliotekininkus pakvietėme artimesniam susipažinimui į virtualų susitikimą, kurio metu siekėme geriau pažinti vieni kitus, aptarti lūkesčius, bendravimo-bendradarbiavimo galimybes. Susitikimo metu pristatėme KAVB teikiamas paslaugas ir produktus. Supažindinome su KAVB sukurtais virtualiais produktais: edukaciniais žaidimais, mobiliosiomis aplikacijomis, virtualiais žinynais, papasakojome apie parodas, renginių įvairovę ir pasiūlą, edukacijų organizavimą. Papasakojome apie skaitymo skatinimo programą-akciją „Vasara su knyga“, prie kurios, beje, mokyklos sėkmingai jungiasi ir dalyvauja ne pirmus metus.

Kompetencijų ugdymas

2021 m. Kauno regiono mokyklų bibliotekų specialistams teikėme metodines konsultacijas, dalijomės metodinėmis rekomendacijomis, kvietėme į KAVB organizuotus mokymus. Didžiausio bibliotekininkų susidomėjimo susilaukė Kultūros ministerijos inicijuotos programos „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ mokymų ciklas „Atvira ir prieinama biblioteka: bibliotekininko kompetencijų ugdymas aptarnaujant raidos ar psichikos sutrikimus turinčius asmenis“. Iš šios programos išskirtinai aktualiausi mokymai buvo  „Kad karosas imtų vaikščioti“: kaip mes suprantame autizmą?“ bei „Autizmui draugiškos bibliotekos“. Iš KAVB andragogų vedamų mokymų didžiausio mokyklų bibliotekininkų susidomėjimo sulaukė „Zoom platforma: nuotolinio susirinkimo, mokymų bei renginių organizavimas“ ir konsultacija-mokymai „KAVB prenumeruojamos mokslinės informacijos visatekstės duomenų bazės ir kiti naudingi informacijos šaltiniai“. Džiaugiamės aktyvesniu mokyklų bibliotekininkų dalyvavimu kompetencijų ugdyme. Tikime, 2022 metais pavyks dar geriau atliepti bibliotekininkų mokymosi poreikius.

Renginiai, parodos, projektinė veikla

KAVB Vaikų literatūros skyrius, bendradarbiaudamas su mokyklų bibliotekomis (Kauno „Vyturio“, A. Puškino, Šv. Kazimiero gimnazijų bibliotekos, Kauno A. Stulginskio mokyklos biblioteka, B. Brazdžionio pagrindinės mokyklos biblioteka, Kauno r. Zapyškio, Lapių, Šlienavos, Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklų bibliotekos), organizavo Metų knygų rinkimus ir knygų pristatymus, kurie šiemet dėl COVID-19 pandemijos buvo organizuoti nuotoliu.

Bendradarbiaudami su Šakių „Žiburio“ gimnazijos, Lekėčių mokyklos daugiafunkcinio centro,  Griškabūdžio gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos, Šakių „Varpo“ mokyklos ir Kriūkų mokyklos-daugiafunkcinio centro mokyklų bibliotekomis surengėme kilnojamų parodų „Tarpukario šventės ir iškilmės“ bei „Asmenybė ir knyga“ pristatymus.

Įgyvendindami KAVB projektą „Knygos kelias: atras, pažink, sukurk“, kuriuo buvo siekiama didinanti knygos kultūros paveldo aktualumą ir prieinamumą, skatinti vaikų domėjimąsi knygos istoriją bei ugdyti skaitymo įgūdžius, organizavome Sigutės Ach edukaciją, prie kurios jungėsi ir 5 mokyklų bibliotekų specialistai.

2021 m. prisijungti ir dalyvauti  programoje „Vasara su knyga“ m. pakvietėme ir Kauno regiono mokyklų bibliotekas. Suorganizavome virtualų-susitikimą ir programos pristatymą. „Vasara su knyga“ iššūkyje dalyvavo 4 Kauno regiono mokyklų bibliotekos: Jonavos Justino Vareikio progimnazijos biblioteka, Kauno rajono Šlienavos mokyklos biblioteka, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos biblioteka ir Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos biblioteka.

Džiaugiamės, kad mokyklų bibliotekos atranda mus, o mes jas. Tik bendrystėje galime pasiekti geriausių rezultatų.

KAVB SPIC Žinių vadybos gr. vyresnioji metodininkė Rasa Brazaitienė