Knygos šventė moksleiviams

Knygos šventė moksleiviams

Saulėtą  rugsėjo rytą šalia Žaslių bibliotekos esantis lauko bibliotekėlės skverelis buvo pilnas spalvų ir vaikiško šurmulio. Čia vyko knygos sutiktuvių šventė. Per šešiasdešimt Žaslių pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleivių, su savo mokytojais O. Juzukoniene, R. Aleksėjūniene, L. Dekiene, S. Chveduk atvyko susitikti su mūsų kraštiete, žurnaliste ir rašytoja  Elvyra Žeižiene ir jos knyga vaikams apie  vaikų gyvenimą tremtyje ,, Kedrynų mergaitės istorijos”.

   Šiandieninei kartai tai mažai žinoma tema, o ypač jauniesiems skaitytojams. Tremtis mūsų istorinėje atmintyje paliko gilius rėžius. Literatūra – vienas iš būdų išsaugoti atmintį, perduoti ankstesnių kartų patirtis naujoms. Literatūros specialistai pripažįsta , kad ypač sunku vaikui papasakoti apie tokius sudėtingus, daugialypius ir skaudžius, net žiaurius dalykus. Tad ir paprašėme mūsų bibliotekos viešnios pasidalyti  šia knygos rašymo patirtimi.

  Elvyra Žeižienė pripažino, kad jai labai džiugu bendrauti su jos tėvelio, Laisvės kovų dalyvio  partizano Bronislovo Krilavičiaus,  kuris gimė ir augo gretimame Vaidžionių  kaime, gimtinės jaunąja karta. Papasakojo kaip buvo rašoma ši knyga, paskaitė ištrauką iš knygos apie nepaprastą tėvelio norą mokytis ir pabėgimą iš žąsioganės į Pajautiškių pradinę mokyklą, kuri buvo čia pat, prie Žaslių geležinkelio stoties.

Vaikams didžiulį susidomėjimą sukėlė autorės parodytas kedro medžio kankorėžis, parvežtas iš jos gimtinės Krasnojarsko krašto kedrynų miškų.  Ji labai vaizdingai papasakojo apie tolimos šalies atšiaurią gamtą, gyvenimo sąlygas. Moksleiviams buvo labai smalsu išgirsti, kas gi tie Sibiro kedrynai, kaip vaikai atsidūrė tolimajame Sibire, kaip jiems pavyko išgyventi, ar jie galėjo mokytis.

Visiems susitikimo dalyviams autorė padovanojo knygą, su autografu, palinkėjo mylėti knygą, branginti vaikystės dovanas, savo tėvus, mokytojus ir draugus.

Odilijos Juzukonienė nuotraukose akimirkos iš susitikimo su mūsų kraštiete rašytoja Elvyra Žeižiene.

Onutė Karvelienė Žaslių bibliotekos bibliotekininkė