Kaimynadienis 2021

Kaimynadienis 2021

Birželio 30-ąją Šakių viešoji biblioteka tradiciškai šeštus metus prieš Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną sukvietė rajono gyventojus į šventinę santalką „Kaimynadienis 2021“. Renginio tikslas suburti kraštiečius, prisiminti istorinius įvykius ir asmenybes, kurių prasmingi darbai įrašyti į Zanavykijos krašto ir Lietuvos istoriją.

Pasirinktos trys lankytinos stotelės: prie paminklo signatarams Šakių rajono savivaldybės aikštėje, Žvirgždaičiuose, pasivaikščiojant lakūnų Jono ir Antaninos Liorentų takais, signataro Justino Staugaičio tėviškėje Tupikuose.

Šventinės santalkos „Kaimynadienis 2021“ žygiu pažymimos kelios svarbios progos – 1918 metų vasario 16 d. Akto signatarų – spaustuvininko, leidėjo, žemdirbystės kultūrintojo, laivininkystės kūrėjo Saliamono Banaičio 155-erių, verslininko, pramoninko, bankininko, Lietuvos aeroklubo steigėjo Jono Vailokaičio 135-erių, mokyklos, švietėjiškų draugijų steigėjo, vyskupo Justino Staugaičio 155-erių jubiliejinių sukakčių ir 120 metų Lietuvos karo lakūno, aviacijos pulkininko leitenanto Jono Liorento, 115 metų pirmosios Lietuvoje moters lakūnės ir parašiutininkės Antaninos Liorentaitės gimimo metinės.

Prie Šakių rajono savivaldybės 1918 metų vasario 16 d. Akto signatarams skirto skulptoriaus Mindaugo Šnipo monumento žygio dalyvius pasitiko savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė ir bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė. Buvo akcentuota, kad signatarų apsisprendimas dirbti valstybei ir jos žmonėms tapo neįkainuojamos patriotinės misijos aktu, todėl šioje vietoje ir pradedamas žygis į jų tėviškes. „Ir kodėl tai turėtų būti ne čia? Juk čia svarbi mums vieta. Čia sprendžiami svarbūs mūsų kasdienio gyvenimo uždaviniai, kad galėtume drąsiai ir oriai eiti pirmyn“, – sakė L. Eringienė. Bibliotekos direktorė K. Lebedžinskienė iškeliaujantiems kalbėjo: „Šiandien bus aplankyta tik vieno iš trijų signatarų tėviškė, tačiau liepos 8-ąją visi kviečiami į S. Banaičio ir J. Vailokaičio tėviškes, kur vyks „Poezijos pavasaris 2021“ renginiai. Po kaimynišku apkabinimo sparnu šiandien glausime ir mūsų padangių paukščius – A. Liorentaitę ir J. Liorentą. O iš kelionės linkiu grįžti turtingesniems, dvasiškai pailsėjusiems“. Rajono meras E. Pilypaitis linkėjo prasmingų įspūdžių ir vylėsi, kad kasmet keliaujančiųjų bus vis daugiau. Sugiedojus „Tautišką giesmę“ ir prie paminklo palikus atminties ženklus – popierinius geltoną, žalią, raudoną lėktuvėlius – visi išvyko į Žvirgždaičius, pirmosios Lietuvoje moters lakūnės-parašiutininkės Antaninos ir jos brolio karo lakūno, aviacijos pulkininko leitenanto Jono Liorento gimtinę.

Kaimynadienio dalyvius pasitiko Žvirgždaičių bendruomenė, kurios nariai, vadovaujami bibliotekininkės Astos Baubonienės, teatralizuotai pristatė kaimo istoriją, pavadinimo kilmę ir čia užaugusius žmones, garsius ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Vėliau dalyviai keliavo į lakūnų Antaninos ir Jono Liorentų sodybos vietą. Prie šimtamečio ąžuolo Žvirgždaičių bibliotekos vaikų ir jaunimo klubo nariai (vad. A. Baubonienė) dovanojo poetinę kompoziciją „Skrydis – didžiausias atpildas“, supažindino su iškilių lakūnų biografijos faktais ir jų žygdarbiais. Čia taip pat buvo paliktas atminties ženklas – trijų spalvų lėktuvėliai. Aplankytos Žvirgždaičių kapinės, kur vykdant paskutinę A. Liorentaitės valią, 2003 m. kovo 15 d. urna su velionės pelenais iš JAV sugrįžo į gimtąją žemę ir buvo palaidota šalia sesers ir tėvo, kuris dar 1917 m. kapinėms padovanojo 10 margų sklypą. Uždegus pagarbos žvakeles, lakūnės dukterėčia Kunigunda Bukantienė dalijosi prisiminimais, skaitė nežinomo autoriaus eiles iš A. Liorentaitės archyvo. Atminimo žvakelės buvo uždegtos ir ant Justino Staugaičio tėvų kapų. Bendruomenės narė mokytoja Birutė Januševičienė kalbėjo apie signataro nuopelnus šaliai.

Dalyviai, susirinkę signataro Justino Staugaičio tėviškėje Tupikuose, klausėsi L. Eringienės pasakojimo apie Lietuvos mokslo draugijos nario, vyskupo, pirmojo Lekėčių klebono, „Žagrės“, „Žiburio“ draugijų, Marijampolės vaikų darželio, pradinių mokyklų, bibliotekų, senelių ir našlaičių namų, Telšių seminarijos ir vyskupijos steigėjo, mėnraščio „Vadovas“ redaktoriaus, laikraščių bendradarbio, 17 knygų autoriaus, diplomato, Lietuvos Valstybės Tarybos vicepirmininko, Vasario 16-osios Akto signataro, I ir II Seimo pirmininko Justino Staugaičio asmenybę. Žiūrovus pradžiugino Sūduvos krašto tradicijas ir papročius puoselėjantis Šakių kultūros centro folkloro kolektyvas „Šakija“ (vad. Virginija Snudaitienė). Kolektyvo narys Artūras Bindokas pasekė šmaikštų pasakojimą iš Kazimiero Būgos užrašų. Savo eiles apie gimtąjį kraštą skaitė kūrėjos Regina Klimaitienė, Ona Jasinskienė, Rita Mockeliūnienė, Marytė Rastupkevičiūtė, Vitalija Ližaitienė.

Šventę tradiciškai užbaigė bendra K. Vasiliausko daina „Žemėj Lietuvos“ ir organizatorių pažadas, kad Kaimynadienio santalkos gyvuos primindamos tuos, kurie garsina Zanavykiją pasaulyje.

Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografė Ingrida Jonuškienė