Kviečiame naudotis Kauno apskrities viešosios bibliotekos Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga!

Kviečiame naudotis Kauno apskrities viešosios bibliotekos Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga!

Tarpbibliotekinis abonementas – bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai  viena biblioteka skolina dokumentus kitai bibliotekai arba pateikia jų fragmentų kopijas. Neradęs reikiamo leidinio jūsų bibliotekos fonduose, vartotojas gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos.

Ši paslauga yra mokama. Leidinių persiuntimo išlaidas ir mokestį už kopijas apmoka paslaugos užsakovas. Paslaugos kainą sudaro: pašto paslaugos (leidinių persiuntimo) – pagal galiojančius tarifus, kopijos (jei vartotojas jos pageidauja) kaina – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Tarpbibliotekinio abonemento darbą reglamentuoja „Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka (KAVB) taisyklės“.

Paslaugos užsakymas

•    Vartotojas pateikia  užsakymą savo bibliotekoje;
•    Atsakingas už TBA veiklą darbuotojas užsako pageidaujamą leidinį per LIBIS TBA posistemę arba kreipiasi į Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyresn. bibliografę Dainą Navickienę el. p. tba@kvb.lt;
•    Enciklopedijų, žinynų, žodynų, disertacijų, senų ir retų, Archyvinio fondo leidinių ir vienetinių egzempliorių biblioteka panaudai neteikia;
•    Periodiniai leidiniai taip pat neskolinami, galima užsakyti tik jų straipsnių kopijas;
•    Išsiųsti užsakymai neanuliuojami.
 
Rekomenduokime TBA paslaugą savo vartotojams!