Kauno rajone pirmą kartą vyko Dailyraščio konkursas „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“

Kauno rajone pirmą kartą vyko Dailyraščio konkursas „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka pirmą kartą visus Kauno rajono 1 – 12 klasių moksleivius ir suaugusius 2021 02 01 – 2021 05 07 kvietė dalyvauti Dailyraščio konkurse „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“, skirtame Lietuvių kalbos dienai bei valstybinėms šventėms pažymėti. Visoms dalyvių amžiaus grupėms buvo skiriamas vienodas tekstas – Lietuvos valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“. Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, puoselėti pilietines ir tautines vertybes. O taip pat, organizuodama šį konkursą, biblioteka siekė praskaidrinti užsitęsusį karantino laikotarpį namuose bei paskatinti Kauno rajono gyventojus prasmingai leisti savo laisvalaikį.

Savo gražiausius dailyraščio darbus į neįtikėtino populiarumo sulaukusį konkursą atsiuntė dalyviai, kurių amžius nuo 6 iki 84 metų! Dalyvavo net 197 moksleiviai ir suaugusieji (įvairių ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai, mūsų bibliotekos bei filialų skaitytojai ir šeimos) iš įvairiausių (net 22) Kauno rajono miestelių (gyvenviečių): Garliavos, Babtų, Čekiškės, Domeikavos, Karmėlavos,  Linksmakalnio, Lapių, Neveronių, Narsiečių, Panėvežiuko, Piliuonos, Ringaudų, Raudondvario, Ramučių, Rokų, Saulėtekių, Sitkūnų, Šlienavos, Vilkijos, Voškonių, Zapyškio, o taip pat viena dalyvė iš Aleksoto (mokosi Garliavoje).

Buvo skiriamos penkios konkurso dalyvių grupės: 1 – 2 klasių moksleiviai, 3 – 4 klasių moksleiviai, 5 – 7 klasių moksleiviai, 8 – 12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Dailyraščio konkurse gausiausiai dalyvavo 1 – 2 kl. mokiniai (net 71 dalyvis), taip pat 3 – 4 kl. mokinių grupė (49 dalyviai). 5 – 7 kl mokinių ir Suaugusiųjų dalyvių grupės atsiuntė po 28 dailyraščius, o 8 – 12 kl. mokiniai pasirįžo atsiųsti 21 paraišką.

Svarbu pabrėžti tai, jog visi dalyviai buvo vertinami tik savo amžiaus kategorijoje, nelyginant visų konkurso dalyvių amžiaus grupių tarpusavyje. Kiekvienoje kategorijoje (atsižvelgiant į amžiaus ypatumus ir užsiregistravusių dalyvių skaičių) buvo renkami laimėtojai.

Dalyviai prisipažino, jog, siekiant geriausio rezultato, Lietuvos valstybės himną perrašinėjo ne kartą, o kai kas net ir 20 kartų! Tačiau konkursui kiekvienas dalyvis galėjo pateikti tik vieną dailyraštį. Šio konkurso vertinimo komisija, vertindama dailyraštį, atsižvelgė į teksto išdėstymą, rašto aiškumą ir tolygumą, darbo estetiką, atidumą ir kalbos taisyklingumą. Visi konkurso dalyviai savo dailyraščio darbą nufotografavo arba nuskenavo ir kartu su užpildyta dalyvio paraiška elektroniniu paštu siuntė į mūsų biblioteką.

Konkurso dailyraščio darbus vertino:

Komisijos pirmininkė – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dailyraščio dalyko dėstytoja, Švietimo akademijos prof. dr. Daiva Jakovonytė-Staškuvienė. Profesorė atlieka dailyraščio tyrimus Lietuvoje ir analizuoja visų amžiaus grupių rašysenos tendencijas bei bendradarbiauja su kitų šalių ekspertais. Ji taip pat yra Europos mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo inspektorė. Todėl ir mes, bibliotekos darbuotojai, džiaugiamės gavę daug vertingų patarimų, kuriais kitąmet stengsimės pasidalinti ir su besiruošiančiais dailyraščio konkursui dalyvių mokytojais.

Komisijos nariai:

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) lektorė, edukologijos doktorantė Ingrida Mereckaitė;

KRSVB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, skaitymo akcijų organizatorė Jurgita Bartkevičiūtė;

KRSVB vyr. bibliotekininkė, literatūrinių renginių iniciatorė bei vedėja Kristina Vyturytė;

KRSVB vyriausioji specialistė raštvedybai ir personalui Daiva Noreikienė;

KRSVB edukatorė ir fotografė Kristina Meilutė.

Konkurso vertinimo komisija išrinko ir paskelbė laureatais 20 dailiausiai rašančių (ir labiausiai išpildžiusių dailyraščio standarto reikalavimus) mokinių ir suaugusiųjų. Jie buvo apdovanoti laureatų diplomais ir prizais. O taip pat Kauno rajono savivaldybės biblioteka, kaip renginio organizatorė, nusprendė „Už išskirtinę ir aiškią rašyseną“ paskatinimo – specialiaisiais prizais apdovanoti dar 20 įdomesnių dailyraščių autorių ir taip nudžiuginti gausiai dalyvavusias klases, atokesnių Kauno rajono gyventojus, garbaus amžiaus dalyvius ir t.t.

Dailyraščio darbų vertinimo komisija buvo sužavėta pačių jauniausių (1 – 2kl.) mokinių dailyraščių darbais. Tai buvo ne tik gausiausia, bet ir bene stipriausia konkurso dalyvių grupė (atsižvelgiant į jų amžiui keliamus reikalavimus). Dauguma šių mokinių gali drąsiai mūsų rajoną atstovauti ir respublikiniuose konkursuose! Taip pat daug išskirtinai gražių darbų bibliotekai atsiuntė ir suaugę konkurso dalyviai. Todėl ir laimėtojų bei paskatinimo prizus pelniusių šiose dvejose kategorijose yra daugiausia.

Sveikiname ir skelbiame Dailyraščio konkurso Laureatus (laureatų grupes, neskirstant vietų, nes šie dailyraščio darbai savo amžiaus grupėje, komisijos nuomone, yra beveik lygiaverčiai) ir Specialiųjų prizų laimėtojus! Dailyraščio konkurso „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“, skirto Lietuvių kalbos dienai bei valstybinėms šventėms pažymėti Laureatai:

1-2 klasių moksleivių dalyvių grupė: Rugilė Venckutė, Arielė Fiodorovaitė, Urtė Rekevičiūtė, Andrėja Aleksandravičiūtė, Liucija Nakutytė, Edvinas Mankus.

3-4  klasių moksleivių dalyvių grupė: Karolina Gudaitytė, Elena Cibulskytė, Dovydas Labutis.

  •  klasių moksleivių dalyvių grupė: Austėja Budreikaitė, Greta Strukaitė.

8-12 klasių moksleivių dalyvių grupė: Gabrielė Valiulytė, Viltė Andriukaitytė, Gabija Laurinavičiūtė, Emilija Jotautaitė.

Suaugusiųjų dalyvių grupė: Nijolė Žėglaitienė, Marytė Mejarienė, Edita Valatkienė, Dalia Kukenė, Rasa Budreikienė.

Specialiųjų (paskatinimo) prizų „Už išskirtinę ir aiškią rašyseną“ laimėtojai (renginio organizatorių sprendimu):

1-2 klasių moksleivių dalyvių grupė: Domas Virkietis, Luknė Vizbaraitė, Armandas Vieraitis, Liepa Masaitytė.

  • klasių moksleivių dalyvių grupė: Inesa Petraitytė, Danielius Girdzijauskas, Mantas Riepšas, Emilė Kilinskaitė, Austė Vizgirdaitė.
    • klasių moksleivių dalyvių grupė: Gabrielė Žemblauskaitė.

8-12 klasių moksleivių dalyvių grupė: Kamilė Rimdeikaitė, Marija Brazauskaitė, Deimantė Kavaliauskaitė.

Suaugusiųjų dalyvių grupė: Ana Kadišienė, Jolanta Bačėnienė, Liucija Baltiejienė, Teresė Valiukevičienė, Asta Kelerienė, Danguolė Barkauskienė, Ineta Alosevičienė.

Gegužės 7 d. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka visus Sveikino su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena bei gražiu, didžiulio dėmesio sulaukusio Dailyraščio konkurso „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“ finalu. Minint ypatingą datą, po konkurso aptarimo, 7 – 12 kl. mokiniai ir suaugusieji dalyvavo virtualioje paskaitoje “Vincas Kudirka ir spaudos draudimas” (Lektorė – Maironio Lietuvių literatūros muziejininkė, rašytoja Nijolė Raižytė). Taip pat konkurso finalinę dieną KRSVB darbuotojai parengė bei pristatė virtualią laureatų ir specialiųjų prizų laimėtojų dailyraščių darbų parodą (YoTube kanale).

Konkursas sukėlė didžiulį atgarsį, diskusijas ir emocijas. Tai tik patvirtina tris mėnesius vykusio renginio reikšmingumą. Kaip pabrėžė Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė I.V. Stančiauskienė – „Kiekvienas dalyvis, atsiuntęs savo gražia rašysena parašytus darbus, prisidėjo prie lietuvių kalbos puoselėjimo. Nes graži rašysena yra pagarba mūsų kalbai, mūsų tautai ir kiekvienam žmogui“.

Dėkojame už visus komentarus, pastebėjimus ir pasiūlymus. Į juos būtinai atsižvelgsime vėl organizuodami nepaprasto populiarumo sulaukusį Dailyraščio konkursą. O taip pat lauksime visų ir kituose būsimuose įvairių žanrų renginiuos, nes, matydami didžiulį susidomėjimą – ir toliau stengsimės atliepti Kauno rajono gyventojų poreikius. Dėkojame visiems dalyviams ir jiems padedantiems bei skatinantiems siekti puikių rezultatų!

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Straipsnį parengė vyr. bibliotekininkė Kristina Vyturytė