Nenuobodžiai apie Kauno istoriją – elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“

Nenuobodžiai apie Kauno istoriją – elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“

Pristatome Jums elektroninį žinyną „Kaunas: datos ir faktai“ (datos.kvb.lt). Tai lyg virtuali Kauno istorijos enciklopedija, rengiama net trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir vokiečių.

Pagrindinė elektroninio žinyno rubrika – Laikotarpiai. Joje pateikiamos svarbiausios Kauno istorijos datos, atrinktos iš įvairių visuomenės gyvenimo sričių – meno, sporto, švietimo, pramonės, infrastruktūros ir kt, iš viso – daugiau nei 500 datų ir faktų aprašymų.

Kauno istorijos apžvalgoje glaustai pristatyta Kauno istorija, išryškinti svarbiausi įvykiai ir istoriniai procesai, lėmę miesto raidą.

Rubrikoje Kauno vaizdai pateikti įvairių laikotarpių Kauno piešiniai, graviūros, nuotraukos ir kt. Čia galite palyginti, kaip atrodė ta pati Kauno vieta XX a. pradžioje ir dabar.

Skyrelyje Amžininkų atsiminimai pristatomi Kaune gyvenusių arba besilankiusių XV–XX a. veikėjų atsiminimai apie Kauną – pasakojimai apie viešąsias erdves, pastatus ir kt.

Rubrikoje Datos ir sukaktys pateikiamos einamųjų metų sukaktys, atrinktos iš rubrikoje Laikotarpiai pateikiamų datų ir faktų aprašymų. Tad jeigu prireiktų išsiaiškinti, kas įvyko Kaune prieš, pavyzdžiui, 200, 150, ar 25 metus, ši rubrika – Jūsų paslaugoms.

Skyrelyje Teminiai maršrutai pateikiami trys teminiai maršrutai: Dekoratyvinė skulptūra Kaune: nuo Santakos iki Žaliakalnio funkulieriaus, Kauno miesto dvarai ir dvareliai bei Lietuvos valstybingumo ženklai Kaune 1918–1940 m. Teminių maršrutų schemos pavaizduotos Kauno plane. Maršrutus galite atsisiųsti PDF formatu, atsispausdinti, o tada draugams ar svečiams patys pravesti ekskursiją!

Įdomybėse rasite daugiau nei 70 įdomių faktų iš Kauno praeities ir dabarties.

Rubrikoje Testai pateikiami 6 testai po 10 klausimų. Išbandykite savo Kauno istorijos žinias!

Kviečiame susipažinti su elektroniniu žinynu „Kaunas: datos ir faktai“ trumpame filmuke: https://www.youtube.com/watch?v=ObSN5GFRawE

Smagių Kauno istorijos atradimų!