Krašto atminties kelionę pradeda 2021-ųjų Šakių kalendorius

Krašto atminties kelionę pradeda 2021-ųjų Šakių kalendorius

Kai Lietuvą ir pasaulį vis dar neramina koronaviruso chaosas, o kiekviena diena kupina nepakeičiamų permainų, reiktų nepamiršti, kad yra dar dalykų, kurie, kad ir kas benutiktų, išlieka nepakitę – žodis gyvuoja, žmonės skaito ir rašo.

Trijų Karalių dieną Šakių viešoji biblioteka (ne)tradiciškai pristatė 2021-ųjų metų „Šakių kalendorių“. Tai jau 22-asis iliustruotas kraštotyrinis leidinys, atsigręžiantis į savo krašto praeitį, fiksuojantis dabarties ženklus, žmones, įvykius bei istoriją. Nors šį kartą ir nebuvo knygos pristatymo šventės scenoje su žiūrovais, tačiau bibliotekos darbuotojų kūrybinė grupė į savo ištikimuosius skaitytojus kreipėsi virtualiuoju būdu.

Kalendoriaus sudarytojos – Lina Eringienė, Onutė Jasinskienė, Nijolė Vaičiulienė, Janė Zybertienė. Jos redagavo daugiau kaip 150 autorių straipsnių bei 36 poetinio žodžio mylėtojų eiles. Apie kelias dešimtis menininkų ir rajono mokyklų moksleivių savo iliustracijomis papuošė beveik kiekvieną leidinio puslapį. Viršelyje kraštiečio fotografo Vido Venslovaičio fotografijos – pirmajame viršelio puslapyje Šakių rajono meno mokyklos moksleivių skulptūra „Vėtrungė“, sukurta mokyklos 60-mečiui, ketvirtajame viršelio puslapyje – Ąžuolas Šakių miesto skvere. Šakių Tautininkų, jaunalietuvių ir šaulių organizacijų pasodintas 1938 11 20 Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos garbei. Tiražas 1000 egzempliorių, apimtis – 464 puslapiai.

2021-ųjų kalendoriaus gimimas glaudžiai susijęs ir su reikšminga data, kaip sakė viena iš leidinio sudarytojų Lina Eringienė: „Kas mes be istorijos ir atminties? Dykra be ženklų. Dvidešimt dveji metai tuos ženklus statome Šakių kalendoriuje. Jis jau turi savo istoriją. Didžiojoje Lietuvoje prieš 175-erius metus pirmąjį kalendorių lietuvių kalba parengė ir išleido Laurynas Ivinskis.“

Įžanginį žodį virtualiame pristatyme, o taip pat ir pirmuosiuose kalendoriaus puslapiuose, tarė Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. Jis užsiminė apie sudėtingą Lietuvai ir pasauliui laikotarpį, paženklintą koronaviruso pandemijos, kuri nubloškė žmones į negailestingumo, neapibrėžtumo, neužtikrintumo nuošalę. Tačiau, anot vadovo, tai buvo laikas, kurį galėjai skirti šeimai, namams, knygai, gamtos ir istorijos pažinimui bei naujam atradimui, o: „Gal tie stabtelėjimai bus proga geriau pažinti mūsų rajoną, jo žmones per šio kalendoriaus puslapius?“.

Šiame leidinyje ypatingas dėmesys skirtas Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijai, kuri šiais metais mini 220 metų sukaktį. Jau 1989-aisiais Šakiuose buvo medinė koplyčia, tačiau parapija įkurta tik 1801 metais. Parapijos klebonas Vytautas Antanas Matusevičius sako: „Prasminga apmąstyti jos praeitį, įvertinti dabartį, kad apkabintų viltinga ateitis“. Ne vienas knygos puslapis skirtas tikinčiųjų bendruomenių, organizacijų ir draugijų pristatymui.

Simboliškai kiekvieną kalendoriaus mėnesį pasisveikina Šakių krašto jubiliatai: 150 metų sukanka rašytojui, visuomenės veikėjui Juozui Lozoraičiui iš Baltrušių k., 140 metų jubiliejus leidėjai, keliautojai Julijai Pranaitytei iš Panenupių k., 110 metų dainininkei Beatričei Grincevičiūtei iš Ilguvos, o prieš 95-erius metus į pasaulį atėjo lietuvių gimtosios kalbos puoselėtojas, kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas, profesorius Juozas Pikčilingis iš Joniškių k. Be susitikimo ir stipraus apsikabinimo džiaugsmo, bet su užrašyto žodžio šiluma ir pagarba sveikinama viena iš kalendoriaus redaktorių, poetė, mokytoja Onutė Jasinskienė, kuri šiemet pasitinka garbų 80-ties metų jubiliejų, klasikinės muzikos festivalio „Beatričės vasaros“ idėjos autorė ir gimtojo krašto, žmonių, kalbos, istorijos kultūros puoselėtoja Augenija Julė Kasparevičienė švenčia 70-ties sukaktį. Šių ir dar daugelio kitų nusipelniusių kraštiečių prasmingi darbai ir veikla pagarbiu žodžiu sugulė į kalendoriaus atminties lapus.

Leidinyje išliko tradicinės rubrikos „Zanavykutis“, „Po žodžio ženklu“, „Pažmonys“. Atsirado ir naujų – rubrikoje „Su Jono Jablonskio žodžiu“ pasakojama apie Griškabūdžio krašto žmones. Pirmasis straipsnis skirtas mokytojai Violetai Briaukienei, kurios muzikinė veikla, begalinis atsidavimas darbui, buvo įvertintas ne tik savų mokinių meile ir šiluma, bet ir nominuotas ne vienam garbingam apdovanojimui. Kitame pasakojime supažindinama su tautodailininke, dailės ir technologijų mokytoja, visuomenininke Jūrate Šnipiene, kurios rankdarbiai iš šiaudų ne tik džiugina akis, bet ir sušildo širdis. Naujoje rubrikoje „Iš sidabrinių klevų alėjos“ pasakojimai apie nusipelniusius Gelgaudiškio krašto žmones, o rubrikoje „Ten, kur Jotulė ir Nyka“ sugulė nuo Kriūkų krašto kilusių žmonių istorijos.

Į jausmingą poetinio žodžio pasaulį kviečia kraštiečiai poetai – Onutė Jasinskienė, Zita Sederevičienė, Marytė Rastupkevičiūtė, Rita Mockeliūnienė, Vitalija Ližaitienė, Birutė Danielienė.

2021-ųjų kalendoriaus leidėjai atsisveikino iki kitų metų sausio 6-osios. Norėtųsi, kad kiekvieną skaitytoją lydėtų Šakių viešosios bibliotekos direktorės Kristinos Lebedžinskienės žodžiai: „2021 metų Šakių kalendorius pradeda savo kelionę. Viliamės, kad ji praturtins jūsiškę. Dalinamės Atmintimi.“

Ingrida Jonuškienė

Šakių VB Informacijos ir metodikos skyriaus bibliografė

dav