ATGAIVA SIELAI

ATGAIVA SIELAI

Rugsėjo 28 d. vyko Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos įgyvendinto socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimo ir kultūros prieinamumo didinimo projekto „Atgaiva sielai“ baigiamasis renginys. Renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė ir šio centro darbuotojai, partnerių, vietos bendruomenių atstovai, bibliotekininkai.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, pristatydama projekto rezultatus, padėkojo ir įteikė atminimo dovanėles projekto partneriams, kurie labai aktyviai ir nuoširdžiai įsijungė į projekto veiklas, suprato ir skatino tęsti bibliotekos pradėtą iniciatyvą skleisti kultūrą slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose, senelių globos namuose, bei projektą įgyvendinusiai bibliotekos darbuotojų komandai.

Renginio metu Bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė pasveikino renginyje dalyvavusius socialinius darbuotojus su profesines švente – rugsėjo 27 d. minėta Lietuvos socialinio darbuotojo diena. Direktorė pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su socialinių paslaugų, slaugos įstaigomis ir jų darbuotojais: projektas parodė, kad sutelktos sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos ir kultūra gali mažinti slaugos ir globos paslaugomis besinaudojančių žmonių psichologinį diskomfortą, vienišumą, praturtinti šių žmonių laisvalaikį, mažinti kultūrinę, socialinę atskirtį, lėtinti kultūrinių kompetencijų, komunikavimo, socialinių įgūdžių nykimo procesus. Toks ir buvo projekto „Atgaiva sielai“ tikslas.

Susirinkusius į renginį pasveikino ir padėkojo už įgyvendintą prasmingą ir labai bendruomenei reikalingą projektą Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Ji kartu su Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėju atminimo dovanas įteikė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Jiezno ir Kašonių bibliotekų bibliotekininkėms Vilmai Trabuševskienei ir Danutei Bajorienei, kurioms renginio metu buvo perduoti Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos padėkos raštai. Jiezno bibliotekos bibliotekininkei buvo įteiktas padėkos raštas už viešųjų bibliotekų veiklos efektyvumo didinimą, inovatyvių paslaugų plėtrą, bibliotekininkų bendruomenės telkimą, bibliotekos, kaip reikšmingos institucijos, užtikrinančios žinių visuomenės kūrimąsi, įvaizdžio formavimą, Kašonių bibliotekai, pripažintai „Bendruomeniškiausia biblioteka 2019“, už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.

Renginio pabaigoje visų susirinkusių laukė muzikinė dovana. Nors tenka apgailestauti, kad, dėl COVID-19 pandemijos laikantis sveikatos saugos reikalavimų ir siekiant išlaikyti saugius atstumus tarp dalyvių, renginyje negalėjo dalyvauti visi norintys, tačiau net ir negausi auditorija projekto vykdytojams, partneriams ir svečiams koncertavusius atlikėjus – Gytį Ambrazevičių ir grupę – sutiko ir išlydėjo triukšmingais plojimais. Džiugu, kad jaunųjų atlikėjų koncertas tapo trumpa poilsio valandėle ir atgaiva sielai ne tik projekto „Atgaiva sielai“ vykdytojams ir partneriams, bet ir visiems renginyje dalyvavusiems kultūros, sveikatos priežiūros ir socialiniams darbuotojas, kasdien save atiduodantiems žmonėms, kuriems jų paramos labiausiai reikia.

Projektą „Atgaiva sielai“ iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.

Projekto vykdytojas – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka.

Projekto partneriai:  Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, VšĮ Balbieriškio PSPC, VšĮ Jiezno PSPC, VšĮ Veiverių PSPC, VšĮ Prienų ligoninė, VšĮ „Ginkosta“, VšĮ Šilavoto globos namai, VšĮ Rumšiškių senelių globos namai „Auksinis amžius“.

Įgyvendinant projektą 4 Prienų rajono slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose ir 3 Prienų ir Kaišiadorių rajonų senelių globos namuose buvo atliktos profesionalių menininkų parengtos 8 literatūrinės muzikinės programos. Programas atliko profesionalūs menininkai Dalia Rasa Jankauskaite, Petras Venslovas, Olita Dautartaitė, Pijus Ganusauskas, Vytautas Labutis, Gytis Ambrazevičius ir grupė, Vytautas V. Landsbergis ir Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kaimo kapela „Jieznelė“.

Bibliotekos ir profesionalių menininkų organizuotuose koncertuose dalyvavo 53 slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientai, 83 senelių globos namų gyventojai, 52 gydymo ir socialių paslaugų įstaigų darbuotojai ir personalas.