Suskaitmeninti senieji periodiniai leidiniai papildė portalo epaveldas.lt turinį

Suskaitmeninti senieji periodiniai leidiniai papildė portalo epaveldas.lt turinį

Kauno apskrities viešoji biblioteka intensyviai vykdydama kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas jau suskaitmenintų senųjų periodinių leidinių kolekciją papildė naujais prieškario, tarpukario ir karo metų laikraščių pavadinimais. Lietuvos skaitmeninėje bibliotekoje www.epaveldas.lt nuo šiol galite skaityti laikraščius „Tiesos kardas“, „Tėviškė“, „Žemaičių žemė“, „Pranciškonų pasaulis“, „Wiadomości ilustrowane“, „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie“.

Seniausias iš pristatomų – tai 1913–1914 m. lenkų kalba Vilniuje leistas laikraštis „Wiadomości Ilustrowane“ („Iliustruotos žinios“), atspindėjęs to meto politinę ir kultūrinę situaciją Lietuvoje. Straipsniai jame iliustruojami  žymių to meto fotografų (J. Bulhako, A. Jurašaičio ir kt.) nuotraukomis.

Pateikiamas ir 1919 m. Kaune leistas laikraštis „Tiesos kardas“ (nuo 1920 m. jis ėmė vadintis „Laisvė“). Laikraščio puslapiuose daugiausia vietos buvo skiriama Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklai nušviesti. Jame taip pat atsispindėjo šalies politinis, kultūrinis ir ekonominis gyvenimas, svarbiausi pasaulio įvykiai. Buvo skelbiami publicistiniai ir literatūros kritikos straipsniai, grožinė kūryba.

www.epaveldas.lt turinį taip pat papildė du religinio pobūdžio periodiniai leidiniai: net 14 metų (1926–1939) Vilniuje leistas laikraštis lenkų kalba „Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie“ („Vilniaus arkivyskupijos žinios“) ir 1935–1940 m. Kretingoje leistas žurnalas „Pranciškonų pasaulis“ (1923–1935 m. jis vadinosi „Šv. Pranciškaus varpelis“). Leidiniuose spausdintos bažnyčios, vyskupijos, ordino žinios, pasakojimai apie misijų veiklą, giesmės, religiniai straipsniai.

Antrojo pasaulinio karo metais spaudos leidinių iš karto sumažėjo, tačiau laikraščių leidyba  nenutrūko. Žemaitijai visą karo laikotarpį buvo skiriamas laikraštis „Žemaičių žemė“, leistas 1941–1944 m. Telšiuose. Jame spausdinta nemažai vokiečiams palankių straipsnių, tendencingų informacijų, tačiau tai buvo įdomus ir gana turiningas informacijos, politikos ir kultūros savaitraštis. Šiauliuose 1942–1944 m. ėjo laikraštis „Tėviškė“ (prieš tai jis vadinosi „Tėvynė“). Daugiausia jame buvo rašoma apie to krašto ekonominį, kultūrinį ir visuomenės gyvenimą, informuojama apie visos Lietuvos ir užsienio įvykius.

Iš viso bibliotekos suskaitmenintos senosios periodikos kolekcija buvo papildyta beveik 650 numerių. Visus juos galite ne tik skaityti portale www.epaveldas.lt, bet ir visateksčius dokumentus pdf formatu parsisiųsti į savo kompiuterį.

Periodiniai leidiniai suskaitmeninti įgyvendinant projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“. Daugiau informacijos apie jau suskaitmenintus bibliotekos fonde saugomus kultūros paveldo leidinius galite rasti bibliotekos svetainės skiltyje „Suskaitmenintas dokumentinis paveldas“.