Skaitmeniniame lobyne epaveldas.lt – rankraščiai apie Lapes ir Vilkiją

Skaitmeniniame lobyne epaveldas.lt – rankraščiai apie Lapes ir Vilkiją

Portale epaveldas.lt neseniai paskelbtas KAVB suskaitmenintas kraštotyrininko, tautosakininko, muziejininko, pedagogo, publicisto Broniaus Šukio kraštotyros rankraščių rinkinys (14 rankraščių).

Tai – 1977–1994 m. darbai apie Lapių miestelį (Kauno r.), jo išnykusį ir tebeegzistuojantį kultūros ir istorinį paveldą, urbanistinę ir architektūrinę raidą, ūkinį ir kultūrinį bendruomenės gyvenimą, žymius žmones; Lapių devynmetės mokyklos kraštotyrininkų surinkta medžiaga apie Lapių miestelį, B. Šukio atsiminimai apie Vilkijos miestelį ir Vilkijos gimnaziją, Lapių ir Vilkijos mokytojų ir mokinių gyvenimo vingiai tarp dviejų Lietuvos okupacijų; B. Šukio bibliografijos rodyklės.

Daugiau informacijos: Suskaitmenintas dokumentinis paveldas