Kalba – žmogaus kultūros esmė

Kalba – žmogaus kultūros esmė

Kalba sulydo tautą į vieną bendruomenę, yra jos vienybės ir egzistavimo garantas. Puoselėjant šias nuostatas, 2019 m. vasario 9 d. Šakių viešojoje bibliotekoje vyko šventė, skirta kalbos sergėtojo, mokytojo Jono Augustaičio 100-mečiui paminėti. Šio žmogaus asmenyje buvo itin stipri kalbos vertingumo nuojauta, susijusi su savo paties buvimu ir su tautos savastimi. Apie iškilų kraštietį prisiminimais dalijosi auklėtinis lituanistas E. Malskis, kolegė O. Jasinskienė, kalbininkai dr. G. Čepaitienė, dr. A. Vidžiūnas ir kt. Jono Augustaičio dvasiniai turtai nauju pavidalu ateina per kalbėjimą spalvomis ir vaizdais anūkės Jurgos Augustaitytės paveiksluose, kurie jaukiai pasitiko šventės svečius „Žiemos sodo“ galerijoje.

Įamžindama Šakių Garbės piliečio, Jono Jablonskio premijos laureato, mokytojo atminimą, biblioteka įsteigė vardinę Jono Augustaičio statulėlę „Raidė A“. Ji kasmet bus teikiama kraštiečiui už tiesioginę ir visuomeninę veiklą, ugdant gimtosios kalbos raštingumą, jos mokymosi motyvacijos stiprinimą, patriotinių jausmų ir tautinės tapatybės simbolio – kalbos puoselėjimą. 2019 m. statulėlė įteikta kultūros šviesuolei, kalbos dienų rajone organizatorei Augenijai Kasparevičienei. Rajono savivaldybės meras džiaugėsi ir dėkojo bibliotekai už naujos tradicijos gimimą. Tai tikrai pasitarnaus jau rajone esamų tradicijų tąsai ir gilinimui.

Atminimo vakarui buvo parengta literatūros paroda, pateikta archyvinė filmuota medžiaga, o literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Kalba – žmogaus kultūros esmė“ atliko ir renginį vedė bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ (vad. L. Eringienė). Lietuvos nacionalinis muziejus parengė informacinį leidinį „Jonas Augustaitis 1919–2010“. Šakių „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė nusilenkė mokyklos auklėtinio, direktoriaus, mokytojo amžino poilsio vietoje.

Šventė sustiprino nuojautą, kad kalbą turime apgaubti kasdiene globa, rūpesčiu, meile ir ištikimybe.

Lina Eringienė