Jonavos viešojoje bibliotekoje – knygos istorine tema sutiktuvės

Jonavos viešojoje bibliotekoje – knygos istorine tema sutiktuvės

Koks buvo anksčiau, yra dabar ir galėtų būti ateityje kalbėjimas istorinėmis temomis? Istorija – gyvenimo mokytoja ar cikliškai besikartojantys tragiški įvykiai? Ką mums byloja XX amžiaus vidurio, Antrojo pasaulinio karo praeitis? Į šiuos klausimus praėjusią savaitę Jonavos viešojoje bibliotekoje atsakymų ieškojo naujos mokslinės monografijos „Geri, blogi, vargdieniai: Č. Sugihara ir Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai“ autorius Šiaulių universiteto docentas dr. Simonas Strelcovas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius istorikas dr. Egidijus Aleksandravičius ir šių eilučių autorius, moderavęs kaip reta įdomų ir intriguojantį pokalbį. Pristatant knygą, pabrėžta, kad istorija kaip mokslas mūsų dienomis jau nėra sausas faktų dėstymas bei laike nutolusių įvykių priežasčių objektyvistinis analizavimas – šiuolaikinė istorija vis labiau artėja prie tikrais įvykiais pagrįsto literatūrinio pasakojimo stilistikos ir retorikos. Knyga „Geri, blogi, vargdieniai“ – puikus tokio bandymo kalbėti interpretuojant faktus pavyzdys. Profesorius E. Aleksandravičius itin akcentavo tai, kad šioje knygoje išvengta itin populiaraus mūsų laikų Lietuvoje reiškinio – tiesos supaprastinimo, istorijos pajungimo valdžios ir valstybės poreikiams. S. Strelcovo knyga atskleidžia, kokie sudėtingi procesai vyko 1939-1940 metų tarpukario Lietuvos sostinėje Kaune, kai daugelis Vakarų valstybių atsisakė įsileisti prieškario ir karo pabėgėlius, o mūsų šalis atvėrė savo sienas ir net oficialiame lygmenyje rodė humanizmo ir kilnumo ženklus. Holokaustas, prasidėjęs jau okupavus Lietuvą, pasak E. Aleksandravičiaus, buvo jau okupuotos Lietuvos tikrovė. S. Strelcovas priminė, kad Japonijos konsulas mūsų šalyje Čijunė Sugihara, išduodamas vizas išvykti pavojaus ištiktiems žydams, išgelbėjo tūkstančius žmonių, kurie dėl įsigalėjusio antisemitizmo ir prievartos būtų buvę pasmerkti žūti. Renginio pabaigoje užduotas retorinis klausimas: kas lemia, kad sudėtingose situacijose vieni žmonės demonstruoja kilnumą ir išlieka žmogiški, o kiti tiesiog tampa niekšais? Atsakymo galima ieškoti ir minėtoje S. Strelcovo knygoje, kurios penkis egzempliorius po renginio Jonavos viešajai bibliotekai nupirko ir padovanojo savivaldybės meras Eugenijus Sabutis. Istorinė atmintis ir nepriklausomas mąstymas apie sudėtingesnes nei televizinė drama problemas išlieka vertybė, skatinanti jonaviečius naudotis bibliotekos fondais – skaityti geras knygas.

Ramūnas Čičelis