Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje projekto „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ baigiamasis renginys

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje projekto „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ baigiamasis renginys

Gruodžio 19 dieną Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ baigiamasis renginys ir moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Šimtmečio dovana Lietuvai“ nugalėtojų apdovanojimai.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamu Kauno rajono savivaldybės dalinai finansuojamu projektu „Iš praeities į ateitį: šimtas faktų apie Kauno rajono iškilias asmenybes, kūrusias ir išsaugojusias Lietuvos valstybingumą“ buvo siekiama suaktyvinti Kauno rajono visuomenės, ypač moksleivių ir jaunimo, pilietiškumą bei domėjimąsi savo šalies ir krašto istorija, vienu metu plėtojant dvi moksleiviams ir jaunimui ypač aktualias sritis: didinant visuomenės informuotumą apie Lietuvos šimtmetį ir jo laimėjimus buvo parengta kilnojami paroda (su virtualiąja jos versija) ir organizuotas paskaitų ciklas jaunimui tema „Lietuvos šimtmetis – praeitis gyva šiandien“.

Bendradarbiaujant su Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija ir Kauno r. Garliavos Jonučių ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijomis Viešojoje bibliotekoje vykusių renginių metu vyresnių klasių moksleiviams organizuotas 3 paskaitų ciklas, kurių metu pristatydami kilnojamąją parodą (kartu su virtualia jos versija) iškilias Kauno rajono asmenybes pristatė ir reikšmingiausius Lietuvos šimtmečio įvykius ir faktus analizavo bei apžvelgė savo skaitytuose pranešimuose Vytauto Didžiojo universiteto lektoriai: dr. Laima Bucevičiūtė ir dr. Mindaugas Balkus.

Savo srities – istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros dalykus dėstantys mokytojai mokyklose, gimnazijose šia tematika vedė integruotas istorijos, lietuvių – literatūros pamokas, naudodamiesi sukurta kilnojamosios parodos virtualia versija, kuri patalpinta Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklalapyje adresu: https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/

Užtikrinant informacijos sklaidą ne tik Kauno rajone, bet ir Kauno mieste, projekto partneris – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kilnojamąją parodą apie Kauno rajono iškilias asmenybes eksponavo savo bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje ir Kauno miesto Vinco Kudirkos bibliotekose eksponuotos parodos tikslas – atkreipti dėmesį į Kauno rajono iškilias asmenybes – gamtos, menų, istorijos, literatūros mokslų bei politikos pirmeivius: R. Šliūpą, K. Aglinską, V. Andziulį, B. Buračą, P. Dovydaitį, J. Gabrį – Paršaitį, M. Gustaitį, J. Naujalį, T. Ivanauską ir Juozą Lukšą – Daumantą, kūrusius ir išsaugojusius Lietuvos valstybingumą ateinančioms kartoms. Parodos sumanytojos ir rengėjos vyr. bibliotekininkės R. Vasauskaitės teigimu, kilnojamojoje parodoje iškilios asmenybės pristatomos tokios, kokius juos įsivaizdavo amžininkai ar jie patys, nepagražinti ir neidealizuoti, per biografijos faktus buvo stengiamasi pagauti kažką esminio, charakteringo šiems asmenims, pateiktą informaciją papildant šių asmenų nuotraukomis ir jų veiklos liudijimais vaizduose. Parodoje akcentuotos veiklos sritys, kuriose šios išskirtinės asmenybės matė savo gyvenimo esmę ir prasmę. Kilnojamojoje parodoje pristatyta 10 iškiliausių Kauno rajono asmenybių, kurios buvo tik maža dalelė mechanizmo, užtikrinančio Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimą ir funkcionavimą. Tačiau šios Kauno rajone gyvenusios ir dirbusios Lietuvai asmenybės savo pavyzdžiu įrodė, kaip mažas sraigtelis gali nuveikti didžiulius darbus.

Po Viešojoje bibliotekoje vykusių kilnojamosios parodos pristatymų ir paskaitų ciklo projekto vykdytojai siekdami suaktyvinti Kauno rajono moksleivius ir jaunimą organizavo meninį kūrybinių darbų konkursą „Šimtmečio dovana Lietuvai”, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Kūrybinius darbus konkursui pateikė Garliavos mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų 5 – 12 klasių moksleiviai, kuriuos pagal bendruosius konkurso nuostatus vertino sudaryta Viešosios bibliotekos vertinimo komisija. Per pusantro mėnesio konkursui skirtą laikotarpį buvo pateikta daugiau nei 70 dalyvių kūrybinių darbų, kurie pasiskirstė dviejose kategorijose – t.y. meniniai kūrybiniai darbai (piešiniai, tapybos, grafikos, koliažo ir mišria technika atlikti kūrybiniai darbai) bei tekstiniai kūrybiniai darbai – t.y. literatūros (poezijos, prozos, rašinio, esė, publicistikos ir kt.) rašto darbai.

Kiekvienoje kategorijoje vertinimo komisija nominavo geriausius darbus, kurių autoriai iškilmingos ceremonijos metu buvo apdovanoti diplomais ir konkurso organizatorių prizais. Vardinės padėkos įteiktos ir vertinimo komisijos nariams ir mokytojams, kurie padėjo moksleiviams paruošti kūrybinius darbus konkursui. Moksleivių pateiktuose kūrybiniuose darbuose dominavo išradingumas, meniškumas ir originalumas bei didžiulė pagarba ir didžiavimasis šiomis asmenybėmis bei jų pasiekimais ir laimėjimais. Konkurso nugalėtojams muzikinę programą dovanojo Garliavos meno mokyklos tarptautinių konkursų laureatė Augustė Beniušytė (mokytoja Marija Janavičienė).

Vertinimo komisijos sprendimu, skiriant 1-3 vietas apdovanota net 11 geriausių kūrybinių darbų autorių. Konkurso laureatais tapo:

I vietos nugalėtojai: Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos moksleivė Kristina Aušrinė Jakubauskaitė (mokytojas Linas Zizas) ir Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyriaus moksleivis – Matas Gulbinas (mokytoja Virginija Pūrienė);

II vietos nugalėtojomis tapo Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos moksleivės: Irmantė Apukaitė, Rimantė Miliškauskaitė, Agnė Plioplytė ir Laisvė Keturakytė (mokytoja Nijolė Fokienė) ir Jonučių progimnazijos moksleivės – Izabelė Laukevičiūtė ir Rusnė Jakubauskaitė (mokytoja Žydrė Sipavičienė);

III vietą prizais apdovanotos Garliavos Jonučių progimnazijos moksleivės: Aistė Kirvisenkaitė, Meda Vaičeliūnaitė ir Luknė Tankevičiūtė (mokytoja Žydrė Sipavičienė).

Įgyvendinant projektą Viešojoje bibliotekoje organizuotuose renginiuose dalyvavo daugiau nei 150 moksleivių. Garliavos mokyklose vykusiose integruotose pamokose (10 istorijos, literatūros mokomojo dalyko) dalyvavo daugiau nei 300 moksleivių.

Konkurse dalyvavę 5 – 12 klasių moksleiviai buvo apdovanoti konkurso organizatorių prizais bei visų nominantų laukė saldžios vaišės bei pokalbiai prie eksponuojamos parodos.

Moksleivių ir mokytojų aktyvus dalyvavimas bibliotekoje vykusiuose renginiuose bei kūrybinių darbų konkurse leidžia daryti prielaidą, kad visi šie veiksniai turėjo įtakos geresniam moksleivių pasirengimui mokyklose vykstančioms istorijos ir literatūros pamokoms, kadangi parodoje pristatytos asmenybės, jų veikla nagrinėjamos pamokų metu. Parengta profesionali kilnojamoji paroda, kompetentingų pranešėjų paskaitos ir moksleiviams organizuotas kūrybinių darbų konkursas prisidėjo prie sėkmingo formalaus ugdymo proceso užtikrinimo mokyklose ir papildomų žinių bei įgūdžių įgijimo įvairių mokomųjų dalykų srityse. Projekto sėkmę, pasiektus rezultatus ir tęstinumą užtikrino kompetentingų darbuotojų, profesionalių lektorių darbas ir informacijos pateikimas moksleiviams patraukliu būdu. Pasibaigus 7 mėnesius trukusiam projektui pagal pageidavimus kilnojamoji paroda bus eksponuojama mokyklose ir kitose Viešosios bibliotekos padalinių bibliotekose, o jos elektroninė versija laisvai prieinama Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos žiniatinklyje. 

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

R. Vasauskaitė