ŽODŽIAIS NULIJO

ŽODŽIAIS NULIJO

Kovo 10-osios rytą lynojo: į žemę krito vėsoki lietaus lašai, į širdis nulijo žodžiais…

Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje ši žodžių lietaus diena buvo ypatinga – bibliotekos bičiuliai, meninio žodžio mylėtojai susirinko į jau penktą kartą bibliotekoje organizuojamą suaugusiųjų meninio skaitymo šventę „Žodžiais nulijo. Skalsiais. / Atgijo širdys. Prigijo.“ (Just. Marcinkevičius). Šiais metais šventė buvo skirta paminėti atkurtos Lietuvos valstybės 100-metį, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dieną, Lietuvių kalbos dienas, kurios vyko vasario 16 – kovo 11 d., ir kraštiečio, poeto Justino Marcinkevičiaus 88-ąsias gimimo metines.
Nenuostabu, kad minint tokius reikšmingus kiekvienam iš mūsų ir Lietuvai istorinius įvykius ir prisimenant Tautos prisikėlimo dainių, šventėje dažniausiais skambėjo žodžiai Tėvynė, Gimtinė, Lietuva, Tauta, Žmogus, Lietuvis, Laisvė… Šiuos skalsius žodžius, jau seniai prigijusius kiekvieno lietuvio širdyje, tarė šventėje dalyvavę skaitovai: Anelė Lukjančius, Tautvydas Vencius, Jurgis Montvila, Ona Valerija Grybauskienė Valė Petkevičienė, Dalia Banienė, Stefa Juršienė, Petras Beitnaras, Onutė Šervenikienė, Jonas Grabauskas, Ramutė Bidvienė, Rima Lyberienė. Daugelis iš šių skaitovų meninio žodžio šventėje bibliotekoje dalyvauja jau visus penkerius metus, nuo pirmosios šventės. Džiugu, kad buvo ir naujų balsų. Tai Valė Petkevičienė, Dalia Banienė, Ramutė Bidvienė, Petras Beitnaras, Onutė Šervenikienė. Susirinkusieji prisiminė ir ilgametį bibliotekos bičiulį, nuolatinį visų renginių, meninio skaitymo konkursų ir švenčių dalyvį, šviesios atminties Antaną Krūvelį, kurio lūpomis tariami vaiskūs žodžiai šias metais nebesuskambėjo bibliotekoje. Bet jie skambėjo kiekvieno, pažinojusio šį krašto šviesuolį, atmintyje.
Susirinkusiems į meninio žodžio šventę prasmingų akimirkų padovanojo Naujosios Ūtos mėgėjų teatras, šventę pradėjęs spektakliu „Tautoje aš būsiu tavo kanklės“ (pagal Vydūną). Spektaklio režisierės Anelė Lukjančiuk ir Alma Vaišnienė. Muzikos mokytojos, meno vadovės Lijanos Sarnickienės atliekamos dainos Justino Marcinkevičiaus žodžiais sukūrė mažą stebuklą – darnų chorą, kuriame tądien dainavo visi susirinkę Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje, nes skambant dainoms „Tai gražiai mane augino“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Bijau aš dėl miškų ir upių“, „Mokytojas“, „Laisvė“ nė vienas lietuvis nedainuoti negali.
„Išlijus“ visiems skalsiems žodžiams, su artėjančia Kovo 11-ąja sveikino ir už gražią šventę visiems ją kūrusiems padėkojo Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė skaitovams įteikė kvietimus dalyvauti Justino Marcinkevičiaus skaitymuose Važatkiemyje. Leidyklos „Tyto alba“ dovanotas knygas kiekvienam skaitovui įteikė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, dėkodama už dalyvavimą šventėje ir nuoširdžią meilę literatūrai, knygai ir žodžiui.

Kovo 10-ąją – Justino Marcinkevičiaus gimimo dieną – jo vardo bibliotekoje Prienuose į širdis nulijo žodžiais. Ir atgijo širdys. Prigijo…