ŠAKIŲ 2018 METŲ KALENDORIAUS SUTIKTUVIŲ ŠVENTĖ

ŠAKIŲ 2018 METŲ KALENDORIAUS SUTIKTUVIŲ ŠVENTĖ

Štai ir vėl nepastebimai prabėgo dar vieni metai… Žiemą keičia pavasaris, vėliau atskuba vasara, o po jos ruduo, kuris dar kartą sugrąžina mums žiemą. Metai keičia metus, kaip kalendorius – kalendorių. Sausio 6-ąją Šakių kultūros centre „Jaunystė“ įvyko jau tradicija tapęs renginys – Šakių kalendoriaus sutiktuvės. Šių metų leidinys simbolizuoja mūsų pagarbą Lietuvos valstybei ir jos atkūrimo 100-mečiui, būtent todėl šiųmetis kalendorius yra dedikuotas tokiai iškilmingai progai paminėti.

Pasak renginio vedėjų, Šakių rajono literačių Danutės Batisienės, Ritos Mockeliūnienės, Onutės Jasinkienės, Linos Eringienės bei atlikėjos Violetos Simonavičienės, – istorinę renginio svarbą nulėmė ir žmones suvedė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, kuris ir visi su juo susiję faktai, tampa svarbiausia turinio ašimi. Kalendorius dvelkia naujais prisiminimais ir pažintimis. Jame pagerbti Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signatarai Justinas Staugaitis, Jonas Vailokaitis ir Saliamonas Banaitis; paminėtas „Žiburio“ gimnazijos veiklos šimtmetis, Zanavykų muziejaus 90-osios metinės, pagerbti Šakių krašto šviesuoliai.

Su kalendoriais rankose atskubėję ir šventės pradžią paskelbę Trys Karaliai į susirinkusius svečius kreipėsi tokiais žodžiai: „Devynioliktąjį kartą atverkime šakiečių kalendorių, pilną garsų, spalvų ir kvapų, vėjelio kuždesio ir glamonių, šviečiantį naujomis pažintimis, prisiminimais“. Kiek vėliau senasis metraštininkas pasakojo apie lietuvių kūrimąsi giriose prie Nemuno bei tvirtą lietuvio dvasią. Renginio svečiai pakiliai ir vieningai sugiedojo Lietuvos himną. Kalendoriaus sutiktuvių šventę puikiai paįvairino ansamblių „Gija“, „Akordas“, Mamų ir dukrų kvarteto atliekamos dainos, Šakių kultūros centro šokėjų „Viva“ bei Šakių cirko mokyklos „Šypsena“ artistų pasirodymai. Savo pasirodymu susirinkusius pradžiugino ir šventę vainikavo solistė Vismantė Vasaitytė (koncertmeisterė Gražina Zalatorienė).

Renginyje netrūko sveikinimų ir padėkos žodžių renginio organizatoriams, dalyviams ir, žinoma, kalendoriaus sudarytojams. Aplodismentais išreikšta visų susirinkusiųjų padėka už dar vieną Šakių kraštui reikšmingą dovaną – Šakių 2018 metų kalendorių.

Šakių VB Informacijos ir metodikos skyriaus bibliografė Eglė Rudzevičiūtė