Emigrantų namai – Kultūra

Emigrantų namai – Kultūra

Literatūros mokslininkė Laura Laurušaitė knygoje „Tarp nostalgijos ir mimikrijos“ yra rašiusi apie tai, kad ir po Antrojo pasaulinio karo, ir dabartiniais laikais Lietuvą paliekantys žmonės iš esmės išgyvena tas pačias būsenas: iš pradžių slegia didžiulis tėvynės ilgesys, vėliau nesijaučiama nei tikru lietuviu, nei tikru užsieniečiu, kol pagaliau pritampama naujoje vietoje, susikuriama nauja kasdienybė su savo ritualais, vertybėmis ir naujais tikslais.

Praėjusią savaitę Jonavos viešojoje bibliotekoje įvykęs Skype seminaras iš ciklo „Išeivijos literatūra – mūsų bibliotekoje“ su Kipro lietuvių rašytoja Dalia Staponkute ir atskleidė, kad prieš dešimtmetį ar kiek anksčiau išvažiavę lietuviai jau gyvena tarpinėje būsenoje, kai jau nesitapatina su likusiais tėvynėje žmonėmis, tačiau dar nesijaučia visiškai adaptavęsi naujoje aplinkoje. D. Staponkutė lietuvių skaitytojams žinoma iš dviejų eseistikos knygų, išleistų pastaraisiais metais Lietuvoje. Naujausia jos knyga „Iš dviejų renkuosi trečią“ prieš kelerius metus tapo populiariausia metų knyga mūsų šalyje. D. Staponkutės knygos dabar jau yra gausiai verčiamos į anglų, vokiečių, graikų ir kitas kalbas, todėl tapo ne vien mūsų tautos literatūros dalimi.

Seminaro moderatorės profesorės Dalios Kuizinienės paklausta, kaip apibūdintų namų sąvoką, D. Staponkutė pasakojo apie asmeninį atradimą: pragyvenusi daugiau nei dešimtmetį Kipre, suprato, kad jos namai neturi nei geografinio, nei istorinio apibūdinimo – namai nėra nei Lietuva, nei sala, kurioje vis tik dar neseniai įsikurta. Namai D. Staponkutei – tai kultūra ir literatūra, kuri mažiau siejama su vieta ar konkrečiais įvykiais, bet labiau su meno ir filosofijos kūriniais, padedančiais įveikti ilgesį, kuris būdingas daugeliui žmonių, kur jie begyventų – Lietuvoje ar emigracijoje.

D. Staponkutė nėra vien rašytoja. Ji – ir aktyvi Kipro lietuvių bendruomenės narė, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vyriausioji redaktorė. Pasak D. Staponkutės, imtis šių pareigų bei bendruomeninio veikimo privertė paprastas socialinis bendravimas su kitais užsienio lietuviais. Kiekvienas iš jų turi savąją gyvenimo ir emigracijos istoriją. Klaidinga būtų manyti, kad visos tos istorijos – vienodos. D. Staponkutė teigė matanti savąją misiją paskatinti pasaulio lietuvius dalytis savąja patirtimi, nes pasakojimų užrašymas padeda ir pačiam pasakotojui, ir kitiems tautiečiams.

Virtualus susitikimas su D. Staponkute – tai antrasis Jonavos viešojoje bibliotekoje vykęs seminaras iš ciklo „Išeivijos literatūra – mūsų bibliotekoje“. Seminarų ciklą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija. Bibliotekos lannkytojų dar laukia nuotoliniai susitikimai su rašytoju, filmininku Jonu Meku, gyvenančiu Amerikoje, Niujorke, ir rašytoju Valdu Papieviu iš Prancūzijos.

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
dr. Ramūnas Čičelis