Taktilinių iliustracijų paroda Kauno rajono bibliotekoje

Taktilinių iliustracijų paroda Kauno rajono bibliotekoje

Maloniai kviečiame Jus aplankyti Vytauto Gendvilo taktilinių iliustracijų parodą „Panama labai graži“ , kuri eksponuojama Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų centre.

Apie autorių. Vytautas GENDVILAS gimė 1962 m. liepos 7 d. Naujoje Akmenėje. 1970–1983 m. mokėsi Vilniaus aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje. 1983–1988 m. Vilniaus valstybiniame universitete studijavo pramonės ekonomiką. Baigęs įgijo ekonomisto planuotojo specialybę. Nuo 1992 m. dirba viešojoje įstaigoje „Brailio spauda“. Nuo 1996 m. yra šios įstaigos direktorius bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidžiamo žurnalo „Mūsų žodis“ vyriausiasis redaktorius. Nuo 2005 m. dalyvauja Knygų šalies kūrybinės studijos „Tu gali sukurti knygą“ edukacinėje veikloje.

Vytautas Gendvilas blogai mato nuo vaikystės. Visą gyvenimą naudojasi brailio raštu. Kasdieniniame darbe neišsiverčia ir be kompiuterio. Mano, kad pakankamai gerai žino aklųjų ir silpnaregių poreikį informacijai, knygoms, iliustracijoms.

Vytautas prisimena: grįžęs iš darželio eidavau ne į kiemą, o piešti. Piešiau namus, medžius, mašinas, saulę ir debesis. Mokykloje piešiau tiek, kiek liepė piešimo mokytoja. Dar lankiau keramikos būrelį ir vaidinau mokyklos teatre. Studijų metais liko tik mėgėjiškas teatras. Pradėjęs dirbti piešimą prisiminiau viešajai įstaigai „Brailio spauda“ pradėjus leisti knygas. Pasinaudojęs bendradarbio Sergejaus Mecho sukurta piešimo taškais kompiuterine programa, iliustravau kelias brailio rašto knygeles. Manau, kad esu šioks toks paišytojas, bet ne dailininkas.

Apie parodą. Parodoje eksponuojamos 27 taktilinės iliustracijos iš brailio raštu išleistos knygos „Panama labai graži“( leid. „Brailio spauda“, 2000). Iliustracijos pieštos taip, kad jos būtų ne tik gražios, bet ir gerai suprantamos ne tik akiai, bet rankai. Ar taip yra iš tiesų, gali spręsti kiekvienas, savo ranka šias iliustracijas palietęs. Tai turbūt vienintelė pasaulyje knyga, originaliai pateikianti Janoscho sukurtus tekstus.

Ši brailio raštu atspausta ir taktiliniais piešiniais iliustruota knyga 2005 m. buvo pristatyta Knygų šalies kūrybinėje erdvėje „Tu gali sukurti knygą“, Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje.

Neringa Klimauskienė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka