Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klube – poetas Donaldas Kajokas

Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klube – poetas Donaldas Kajokas

Praėjusį trečiadienį Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klube svečiavosi kaunietis poetas, rašytojas, eseistas Donaldas Kajokas. Pokalbis su juo prasidėjo nuo klausimo apie poeziją kaip paradoksą autoriaus šiais metais išleistoje eilėraščių rinktinėje „Poezija, o gal ne ji?“. Pasak D. Kajoko, tikra literatūros kūrinio eilutė visada prasideda nuo intencijos pasakyti apie pasaulį, daiktus ir žmones nors truputį kitaip, ne pagal tradicinės logikos taisykles – pats žodis „paradoksas“ reiškia buvimą ne taisyklėje, o jos paribiuose ar net anapus daugeliui žmonių įprastos tvarkos. Poeziją prasminga rašyti todėl, kad pats kūrybinis veiksmas ir jo rezultatas – eilėraštis – yra dalijimasis gyvybe su esamais ir būsimais skaitytojais. D. Kajokas prieštaravo nuostatai, kad poetas, atiduodamas gyvasties dalelę savo eilėraščiais, eina mirties link – per kūrinį kalba ne pats autorius, o ta jėga, kuri teikia kūrybinį įkvėpimą. Poeziją prasminga skaityti, nes ji yra lyg mažo vaiko mokymasis iš naujo apsakyti ir aprašyti pasaulį, todėl, atsivertus eilėraščių knygą, galima ne tik atitrūkti į kitokią realybę, bet ir daug ką sužinoti apie pamatines vertybes bei pasirinkimus. D. Kajoko manymu, eilėraštis yra pats fundamentaliausias kalbėjimo apie tikrovę būdas, o proza dažniausiai jau yra susijusi su konkrečiais apčiuopiamais daiktais ir žmonėmis. Poezija neįmanoma be turtingos asmeninės patirties, kuri kūryboje įvairiausiais ir kartais labai netikėtai pačiam autoriui transformuojasi į įvairius pavidalus – menines formas. Viena iš universaliausių ir seniausių žmonijos istorijoje poezijos kalbėjimo formų yra metafora – žodžio reikšmės perkėlimas, kuris geroje poezijoje nėra banalus ir leidžia žodžiais įvardyti tai, ko kitais būdais, mokslinėmis sąvokomis ar buitine kalba, pasakyti neįmanoma. Vakaro pabaigoje poetas D. Kajokas paskaitė eilėraščių iš savo naujosios knygos bei atsakė į publikos klausimus apie Henriko Radausko kūrybą, platesnius literatūros kontekstus, kurie neatsiejami nuo to, kas svarbu į Knygos klubo susitikimus besirenkantiems jonaviečiams.

Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klubas – itin atviras ir demokratiškas, nes čia gali ateiti kiekvienas, kuris skaito ir kuriam rūpi pasidalyti savąja literatūrine patirtimi ir išgirsti kitų jonaviečių nuomonę apie vieną ar kitą knygą, autorių, literatūros ir socialinį reiškinį.

Kitas Knygos klubo susitikimas planuojamas lapkričio 29 dieną, 17 valandą. Jame dalyvaus Jonavoje gimęs ir užaugęs poetas Gytis Norvilas, šiuo metu gyvenantis Vilniuje ir dirbantis žurnalo „Literatūra ir menas“ vyriausiuoju redaktoriumi. G. Norvilas šį mėnesį tapo kasmet rengiamo festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ Jotvingio premijos laureatu. Susitikimo metu numatomas įdomus pokalbis, autoriaus skaitymai iš naujausios eilėraščių knygos „Grimzdimas“ bei publikos klausimai. Ir visa tai –prie jaukaus arbatos puodelio vėlyvo rudens vakarą.

Ramūnas Čičelis
Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Kultūros ir vadybos projektų koordinatorius