Žeimių bibliotekai – 80

Žeimių bibliotekai – 80

Visoje Lietuvoje vyksta 17-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė. Žeimių biblioteka pakvietė į 80 metų veiklos jubiliejaus šventę, kurią vedė Žeimių filialo bibliotekininkė Asta Chlastauskaitė ir Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro renginių organizatorė Aniceta Stanaitienė. Joms talkino Linas Kučinskas.
Renginio pradžioje apžvelgta bibliotekos istorija, paminėti žmonės, dirbę šioje bibliotekoje. Pokario metais Žeimių bibliotekoje dirbo Petras Kirijanovas, Zina Paplauskienė, Eugenija Pipirienė, Janina Ivaškevičienė. Apie keturis dešimtmečius šioje bibliotekoje savo širdies šilumą dalino Marijona Taujanskienė. Po jos Žeimių filiale darbavosi Rimantė Tarasevičienė, o nuo 2005 m. spalio čia dirba Asta Chlastauskaitė. Bibliotekos veteranę M. Taujanskienę kalbino TAU (Trečiojo amžiaus universiteto) moterų ansamblio „Vakarė“ vadovė Danutė Kasparavičienė. Ansamblio moterys M. Taujanskienei, visą savo gyvenimą pašventusiai bibliotekai, knygoms, žmonėms, skyrė pirmąjį kūrinį, kartu pagerbdamos ir bibliotekos sienas savo paveikslais papuošusią Živilę Varanavičiūtę-Šulmeister.
Jonavos viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė pasidžiaugė, jog biblioteka tampa bendravimo, naujų idėjų įgyvendinimo vieta. Nors Asta Chlastauskaitė nebaigusi bibliotekininkystės mokslų, bet direktorė akcentavo, kad bibliotekininkė – tai ne profesija, o gyvenimo būdas. 80 metų – žmogui daug, o įstaigai mažai. Todėl S. Gajauskaitė linkėjo įkvėpimo, polėkio, kūrybinės dvasios, o bibliotekai būti bendruomenės kultūros židiniu, dvasios stiprybės ir šviesių minčių skleidėja.
Bibliotekininkė A. Chlastauskaitė bendrauja ir su Žeimių mokykla-daugiafunkciu centru, ir su seniūnija, įsikūrusia tame pačiame pastate, ir su Žeimių dienos centru, ir su Žeimių paštu. Šių įstaigų atstovai sveikino Bibliotekos jubiliejaus proga.
Asta Chlastauskaitė dėkojo, pagerbė ir įteikė atminimo dovanėles aktyviausiems bibliotekos skaitytojams, renginių pagalbininkams, menininkams: Rimai Dagilienei, Ramutei ir Pranui Dailidžiams, Neringai Dambrauskienei, Andrėjai Didykaitei, Vandai Eigirdienei, Mariui Glinskui, Gražinai Grabauskienei, Bronislavui Guogiui, Gretai Jusaitei, Julei Kaminskienei, Evelinai Mikalauskaitei, Artūrui Narkevičiui, Nijolei Palaimienei, Danguolei Svirskienei, Vidai ir Gintarui Stašioniams, Danutei ir Algimantui Šeškams.
Šventės metu skambėjo saksofonisto Romaldo Žilinsko melodijos, Lino Kučinsko giesmės, o Tau moterų ansamblis „Vakarė“ (vadovė Danutė Kasparavičienė) virpino sielas romansais.
Tegul Žeimių bibliotekoje netrūksta skaitytojų, bendraminčių, o bibliotekininkei Astai nepritrūksta širdies šilumos kiekvienam peržengusiam bibliotekos slenkstį.

Rimantė Tarasevičienė
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 


Parašykite komentarą