Socialiai atsakingas bibliotekos požiūris į mokymąsi visą gyvenimą kaimyninėje Latvijoje

Socialiai atsakingas bibliotekos požiūris į mokymąsi visą gyvenimą kaimyninėje Latvijoje

2016–2017 m. Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB) įgyvendina Erasmus+ programos suaugusiųjų švietimo personalo mobilumo projektą „Lietuva-Latvija-Suomija: suaugusiųjų mokymo (-si) procesų inovacijos bibliotekose“, remiamą Švietimo mainų paramos fondo. Bendradarbiaudama su Latvijos Ventspilio ir Suomijos Sello bibliotekomis, KAVB siekia kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje – perimti tarptautinę bibliotekų patirtį ir integruoti ją į KAVB veiklą, stiprinant organizacijos andragogų komandos kompetencijas, kuriant kokybiškesnį mokymo(si) procesą, plečiant mokymosi visą gyvenimą galimybes specialių poreikių ar socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiesiems.
2017 m. balandžio mėn. įvyko pirmoji projekto mobilumo veikla – KAVB specialistės Aistė Stankevičė, Daina Bandaravičiūtė ir Rasa Brazaitienė, kurių veiklos bibliotekoje susijusios su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, 3 dienas stažavosi Latvijos Ventspilio bibliotekoje.
Pirmąją stažuotės dieną lankėmės pagrindinėje Ventspilio bibliotekoje. Apžiūrėjome bibliotekos erdves, jų pritaikymą skirtingus poreikius turintiems lankytojams. Šalia tradicinių bibliotekos paslaugų įvertinome ir moderniųjų pasiūlą: 3D spausdintuvą, interaktyvius informacijos stendus, virtualius žaidimus vaikams ir kt. Bet labiausiai mus domino Ventspilio bibliotekoje veikiantis Regioninis mokymo centras, kuris teikia neformaliojo švietimo paslaugas Ventspilio apskrities bibliotekų specialistams bei gyventojams. Centro vadovė Arnita papasakojo, kad specialistai dažniausiai ugdo paieškos duomenų bazėse kompetencijas. Vedami kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai populiariausi tarp senjorų, o jaunimas mieliau renkasi naudojimosi 3D spausdintuvu ar dviračių vairavimo kursus. Kolegė pasidalijo mokymo proceso planavimo ir organizavimo patirtimi, pavyzdžiais, kaip paskatinti suaugusiuosius mokytis, papasakojo apie senjorų iniciatyva įkurtą edukacinį klubą, kuriame kiekvienas iš jų moko bendraamžius rankdarbių ar kitų savo gebėjimų subtilybių. Ilgai diskutavome, klausėme gerosios patirties ir taip pat pristatėme KAVB veiklas: išskirtinius edukacinius el. produktus, kompetencijų ugdymo projektus bei neformalųjį Kauno regiono bibliotekų specialistų ir gyventojų švietimo procesą. Bendros diskusijos ir žinių mainai su kolegomis jau pirmąją dieną įkvėpė naujoms idėjoms, kaip aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, įtraukiant suaugusiuosius į nuolatinio mokymosi procesą.
Ventspilio biblioteką sudaro ne tik pagrindinė biblioteka, bet ir 4 filialai: Vaikų biblioteka, Ventspilio universiteto biblioteka, Galinciems ir Parventa bibliotekos bei išorinis paslaugų punktas Ventspilio ligoninėje, tad antrąją dieną skyrėme susipažinimui su jų veiklomis. Pirmiausia aplankėme latviškiausiame miesto rajone įsikūrusią nedidelę Galinciems biblioteką, kuri išskirtinė savo bendruomenės būrimo ir aktyvinimo projektais. Bibliotekos vadovė Iveta labiausiai didžiuojasi jau daugiau nei 9-erius metus kiekvieną mėnesį suburiamu, neformalųjį švietimą paveldo išsaugojimo srityje skatinančiu senjorų – istorijų pasakotojų klubu, kuris įtrauktas ir į Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos iniciatyvos „Pasakojimų bibliotekos“ tinklą. Aktyvūs senjorai bendrauja, mokosi, organizuoja šventes ir, žinoma, dalijasi Ventspilio miesto istorijomis, kurių jau sukaupta tiek, kad būtų galima išleisti knygą.
Kolegė Iveta papasakojo ir apie išskirtinį socialiai atsakingą bendradarbiavimą su Ventspilio socialinės globos namais „Selga“. Bibliotekininkės ne tik kartą per mėnesį važiuoja į globos namus su užsakytomis knygomis, kur jų su dideliu nekantrumu laukia gyventojai, bet ir organizuoja jiems renginius, bendrauja, dalijasi įspūdžiais apie knygas ir skaitymą. Kad geriau suprastume šio bendradarbiavimo prasmę, kolegės pakvietė kartu nuvykti į „Selga“ globos namus. Įsitikinome, kad bibliotekininkės ir knygos čia labai laukiamos.
Po pietų lankėmės Ventspilio universiteto bibliotekoje, kur aptarėme studentų naudojimosi bibliotekos paslaugomis įpročius ir poreikius, o dieną užbaigėme stebėdami studentų-savanorių organizuojamus kassavaitinius skaitymus regos negalią turintiems Ventspilio bibliotekos lankytojams. Po visos dienos įspūdžių, akivaizdu, kad Ventspilio bibliotekos suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos orientuotos į socialinę atskirtį patiriančius asmenis, tad iš kolegų galime tik pasimokyti socialinio jautrumo ir atsakomybės.
Trečioji ir paskutinė stažuotės diena buvo ne mažiau naudinga, įdomi ir prasminga. Pirmiausia apsilankėme išoriniame bibliotekos paslaugų punkte Ventspilio ligoninėje, kurio svarbiausios tikslinės grupės yra ligoninės medicinos darbuotojai bei pacientai. Bibliotekos vadovė Liene dirbdama viena spėja ne tik vykdyti pagrindines bibliotekos funkcijas, bet ir kasdien aplankyti daugiau nei 100 ligonių palatose, pristatyti jų laukiamas knygas ar žurnalus. Kolegė pasidžiaugė, kad ši paslauga ligoninėje labai populiari ir žmonės noriai skaito. Apžiūrėję nedidelę bibliotekos erdvę, padėkoję kolegei už šiltą priėmimą bei nuoširdų pasidalijimą įdomia patirtimi, išvykome aplankyti vienos iš Ventspilio bibliotekos skaitytojų, kuri turėdama judėjimo negalią, naudojasi bibliotekos teikiama nemokama knygų pristatymo į namus paslauga. Tokių skaitytojų kaip ši Ventspilio biblioteka aptarnauja apie 50. Senjora dėkinga už šią galimybę skaityti, bendrauti, mokytis ir visai neatitrūkti nuo pasaulio.
Paskutinis stažuotės akcentas buvo moderniausias Ventspilio bibliotekos filialas – Parventa biblioteka, ypatingai sužavėjusi savo erdvėmis, funkcionalumu ir gausia kultūrinių renginių pasiūla. Biblioteka daug dėmesio skiria rusakalbiams ir jų integracijai į visuomenę per neformalųjį švietimą, vykdo įvairias edukacines veiklas, taip pat yra subūrusi aktyvų senjorų – istorijų pasakotojų klubą. Po šios dienos dar kartą įsitikinome kokia veikli ir dėmesinga žmogui yra Ventspilio biblioteka.
Per tris stažuotės dienas įgijome daug patirties, pasisėmėme minčių naujoms idėjoms, susipažinome su savo darbą profesionaliai atliekančiais kolegomis. Nors stažuotės tikslas buvo suaugusiųjų neformaliojo švietimo procesų ir veiklų stebėjimas, tačiau patobulinome ne tik profesines, bet ir socialines kompetencijas, užsienio kalbų bei komunikacinius gebėjimus. Ventspilio biblioteka sužavėjo aktyviai įgyvendinamomis suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklomis, sėkmingai vykdomais ugdymo projektais, efektyvia bendruomenės būrimo ir komunikacijos su suaugusiaisiais strategija. Bet didžiausią įspūdį padarė didelis bibliotekos dėmesys, skiriamas socialinę atskirtį patiriančių žmonių ugdymui, į kurį įtraukiami globos namų gyventojai, senjorai, judėjimo, regos ar kitą negalią turintys žmonės. Šią naują tarptautinę patirtį sieksime pritaikyti, kurdami kokybiškesnį ir atviresnį neformaliojo švietimo procesą KAVB, skatindami ir įtraukdami suaugusiuosius į mokymąsi visą gyvenimą bei plėsdami mokymosi galimybes specialių poreikių ar socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiesiems.

Aistė Stankevičė
Kauno apskrities viešoji biblioteka

 

 


Parašykite komentarą