Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paskaitų ciklas „Sėkmingos karjeros link“

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paskaitų ciklas „Sėkmingos karjeros link“

„Sėkmingos karjeros link“ – tai Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, kurios vienas pagrindinių tikslų – būti atvira visuomenei žinių ir informacijos skleidėja, užtikrinančia kokybiškas paslaugas bendruomenės nariams ir sudarančia galimybes mokytis, kurti ir tobulėti visą gyvenimą. Plėsdami mokymąsi skatinančias galimybes ir stiprindami bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, viešojoje bibliotekoje organizuojame paskaitų ciklą moksleiviams ir jaunimui karjeros planavimo klausimais, kuriame dalyvauja Garliavos pagrindinės mokyklos, gimnazijų moksleiviai bei jų mokytojai.
Balandžio 19 dienos popietę Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis susitikimas iš paskaitų ciklo „Sėkmingos karjeros link“. Aleksandro Stulginskio universiteto karjeros centro profesijos konsultantė Daiva Pugevičienė susirinkusiems Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos, Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviams kalbėjo apie sėkmingos karjeros ir savęs pažinimo santykį – kodėl savęs pažinimas toks svarbus sėkmingai karjerai ir kaip geriau pažinti save. Kaip teigia lektorė D. Pugevičienė, išsamus savęs pažinimas padeda susikurti karjeros viziją, priimti karjeros sprendimus ir surasti praktikos ir darbo vietą. Tik gerai suprasdamas save ir savo norus galėsi objektyviai įvertinti visas savo karjeros alternatyvas ir jų tinkamumą. Tik gerai įsigilinęs į save, savo interesus, vertybes, stipriąsias ir tobulintinas puses, galėsi pasirinkti ar susikurti tokią karjerą, kuri atneš Tau didžiausią pasitenkinimą ir padės kurti prasmingą visavertį gyvenimą. Jei nežinosi, kas esi ir ko nori, bus labai sudėtinga išsirinkti ir savąjį karjeros kelią.
Užsiėmimo metu patyrusi ASU karjeros centro profesijos konsultantė A. Pugevičienė moksleiviams kalbėjo apie interesų, vertybių, stiprybių svarbą renkantis profesiją. Siekdami išsiaiškinti moksleivių interesų sritis, užsiėmimo dalyviai pildė interesų klausimyną, o savo stipriąsias asmenybės puses pasitikrino atlikdami gabumų testą ir karjeros valdymui ypač reikalingą kompetencijų vertinimo klausimyną. Užsiėmime dalyvavę moksleiviai itin stropiai projektuoja savo karjerą, todėl net ir užsiėmimui pasibaigus prie lektorės nusidriekė didelė susidomėjusiųjų eilė, kurie konsultantei uždavė daugybę jiems aktualių klausimų. Tikimės, kad šių susitikimų dėka jaunajai auditorijai atsivers galimybės pažvelgti į save ir per tai pažinti karjeros galimybių amplitudę.

Vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 


Parašykite komentarą