Garliavos neįgaliųjų draugijos centre pristatyta Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Garliavos neįgaliųjų draugijos centre pristatyta Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ne tik informacijos, kultūros ir švietimo centras, bet ir itin Garliavos bendruomenės mėgstama viešojo gyvenimo erdvė, kurioje sudarytos sąlygos kiekvienam sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti ir atrasti!
Viešoji biblioteka plėtodama esamas paslaugas ir siekdama patenkinti vartotojų poreikius vykdo Mobilios bibliotekos funkcijas: veža spaudinius (periodiką, knygas) į atokesnes rajono vietoves, sudarydama galimybes gyventojams įsigijusiems bibliotekos skaitytojo bilietą pasiskolinti bibliotekos leidinius į namus neatvykstant į biblioteką.
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos automobilis su bibliotekos darbuotojų komanda kiekvieną antradienį nuo 17 val. iki 18.30 val. ir paskutinį mėnesio ketvirtadienį nuo 14 val. iki 16.30 val. atvyksta į Garliavos neįgaliųjų draugijos centrą, kur bibliotekos darbuotoja susirinkusiems ne tik pristato naujausią literatūrą, bet ir konsultuoja centro lankytojus bibliotekos teikiamų paslaugų klausimais.
Kovo 30 dieną Garliavos neįgaliųjų draugijos centre gausiai susirinkusiems nariams viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė pristatė Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas. Pranešėja kalbėjo apie bibliotekoje esančius tradicinius ir elektroninius išteklius: knygas, periodinius leidinius, su elektroninėmis skaityklėmis skaitomas elektronines knygas, prieigą prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių. Taip pat neįgaliųjų draugijos centro narius supažindino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Viešojoje bibliotekoje ir visame Kauno rajone išsidėsčiusiuose 30 jos padalinių įrengtos patogios kompiuterizuotos darbo vietos, tad lankytojai gali naudotis internetu, taip pat viešojoje bibliotekoje veikia bevielio ryšio tinklas. Vyr. bibliotekininkė B. Ruzgienė susirinkusius supažindino su bibliotekoje veikiančių klubų: „Atvertas ekranas“, „Garliaviečių klubo“ ir „O. Karavajevo dailės studijos“ veiklomis ir pristatė kitus viešojoje bibliotekoje vykstančius renginius: organizuojamas parodas, knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais, menininkais ir kitais visuomenės veikėjais, taip pat itin senjorų tarpe populiarius Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimus, vykstančius Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Renginio metu daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos tinklalapio pristatymui, kuriame skelbiama informacija apie bibliotekos darbo laiką, struktūrinius padalinius, bibliotekoje vykdomus projektus, organizuojamus renginius, edukacijas, neformalaus ugdymo užsiėmimus, integruotas pamokas vaikams ir paaugliams, parodas ir kita bibliotekos lankytojams aktuali informacija.  Vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė didesnę užsiėmimo dalį skyrė bibliotekos elektroninio katalogo bei teikiamų virtualių informacinių paslaugų: vartotojų užklausų elektroniniu paštu, skype, bibliotekos Facebook paskyrų aptarimui. Susirinkusius ypač sudomino daugelyje užsienio šalių bei Lietuvoje teikiama paslauga – „Klausk bibliotekininko“, sukurta visiems bibliotekos vartotojams, įskaitant ir neregistruotus skaitytojus. Taip pat susirinkusieji domėjosi leidinių paieškos bendrajame bibliotekos kataloge, jų užsakymo, rezervavimo ir pratęsimo galimybėmis. Po išsamaus bibliotekoje teikiamų paslaugų pristatymo užsiėmimo dalyviai žiūrėjo Kauno rajono savivaldybės viešąją biblioteką pristatantį režisieriaus Jono Daraškevičiaus sukurtą filmą „Dienų medijos“. Užsiėmimo pabaigoje pranešėjos atsakinėjo į dalyvių pateiktus klausimus ir diskutavo apie bibliotekoje teikiamų paslaugų kokybę. Siekdamos išsiaiškinti šio centro lankytojų lūkesčius, bibliotekos darbuotojos atliko trumpą anketinę apkausą. Kaip teigia užsiėmimo dalyviai, susitikimas buvo labai informatyvus ir naudingas. Po šio susitikimo sužinojome, kad bibliotekoje ne vien galima skolintis įvairius leidinius į namus, bet čia organizuojami įvairūs renginiai: knygų aptarimai, viktorinos, įvairūs konkursai, teminės popietės ir yra galimybė nemokamai naudotis internetu, kas atveria dar didesnes galimybes pažinti pasaulį. Taip apie vykusį susitikimą atsiliepė šio centro lankytojai, o mes dėkojame šio centro pirmininkei – Vitalijai Gabartienei už puikų priėmimą ir galimybę pristatyti biblioteką tiems, kurie joje lankosi rečiau.
Taigi, kiekvienas iš mūsų biblioteką suvokia ir priima individualiai, išryškindamas tas savybes, kurios yra asmeniškai priimtinos ir pagrįstos bibliotekos naudojimosi patirtimi. Tačiau šiandien kalbant apie bibliotekų veiklą nesunkiai atrastume pagrindinius raktinius žodžius: informacija, tobulėjimas, laisvalaikis, žinios, knygos ir internetas. Ir tai visiškai atitinka pagrindinį deklaruojamą viešosios bibliotekos tikslą bei funkcijas: teikti informacijos, kultūros, švietimo, socialines ir laisvalaikio paslaugas, siekiant kokybiškai patenkinti bendruomenės individų bei jų grupių poreikius. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka saugodama informaciją ir suteikdama žmonėms galimybę ja pasinaudoti realizuoja savo misiją – lavina bendruomenę, išplečia ir papildo mokyklų ir švietimo sistemos veiklą, atverdama jos nariams žinių, informacijos ir kultūros pasaulį.

Vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka


Parašykite komentarą