Pirmasis 2017 m. Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

Pirmasis 2017 m. Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2017 m. balandžio 20 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis šių metų Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo dalyviai aptarė Kauno apskrities viešosios bibliotekos atliktos regiono bibliotekų apklausos „Kauno regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ rezultatus, susipažino su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos koordinuojamu tyrimu „Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė (tiriamoji) veikla 2010–2015 metais“ bei su numatomomis regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir projektinėmis veiklomis.
Kauno apskrities viešoji biblioteka pristatė visiškai naują regioninės veiklos kryptį Kultūros ministerijos 2017–2019 metų plane numatytą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“. Pristatytos – 2017 m. veiklos, skirtos regiono neįgaliųjų socialinei ir informacinei integracijai. Aptartos programos įgyvendinimo priemonės: neįgaliųjų poreikių regiono bibliotekose prieinamumo galimybės, šiuos lankytojus aptarnaujančių specialistų mokymai ir edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems. Šiomis veiklos kryptimis posėdžio dalyviai aktyviai domėjosi ir joms pritarė.
2017 m. net trys regiono savivaldybių viešosios bibliotekos mini 80-ies metų įkūrimo jubiliejų. Šakių rajono, Prienų Justino Marcinkevičiaus, Kalvarijos bibliotekų darbuotojams posėdžio dalyviai palinkėjo ir toliau sėkmingai dirbti bendruomenės labui, būti iniciatyviems ir išradingiems, plėsti bendradarbiavimo ryšius su savivaldybės bendruomene ir kolegomis. Įteikdama atminimo dovanėles, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė palinkėjo gausaus būrio lankytojų, įdomių renginių, gerų rėmėjų ir draugų.


Parašykite komentarą