Kultūros paveldo skaitmeninimas – aktuali informacija

Kultūros paveldo skaitmeninimas – aktuali informacija

2016 m. spalio – gruodžio mėnesiais Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS), įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 10 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-758 patvirtintą Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planą, sukūrė svetainę „Kultūros paveldo skaitmeninimas“.

Svetainėje pateikiama kultūros paveldo objektus skaitmeninančioms įstaigoms ir skaitmeninimo veiklas vykdantiems asmenims aktuali informacija.

Kviečiame susipažinti www.ekultura.lt !


Parašykite komentarą