Finišuoja projektas „Mokomės įdomiau“

Finišuoja projektas „Mokomės įdomiau“

„Pasiliki tyra, tobula ir išsaugota,
Neuždenk svetimybėmis savo veido…“

Taip Liudvikas Rėza kreipėsi į mūsų gimtąją lietuvių kalbą. To siekiame ir mes, Jonavos viešosios bibliotekos projekto „Mokomės įdomiau“ komanda.
Spalio 18 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko informacines technologijas ir lietuvių kalbą siejančio projekto „Mokomės įdomiau“ baigiamasis renginys „Pasiliki tyra, tobula ir išsaugota“. 2015 m. projektui „Bibliotekos pažangai 2“ buvo paruošta paraiška ir laimėtas dalinis finansavimas Jonavos viešosios bibliotekos projektui „Mokomės įdomiau“, kuris skirtas Jonavos rajono moksleivių lietuvių kalbos stiprinimui. Jis vyko 18 mėnesių. Projekte dalyvavo 7 mokyklos: Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijos, „Lietavos“ pagrindinė mokykla, Ruklos Jono Stanislausko  ir Žeimių  mokyklos-daugiafunkciai centrai, Suaugusiųjų švietimo centras, Jaunimo mokykla. Renginio pradžioje Jonavos viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė prisipažino, kad 2015 m. birželio mėnesį, kai startavo projektas, buvo nerimo ir abejonių. Tačiau visų projekte dalyvavusių mokytojų bei moksleivių dėka šį sumanymą pavyko įgyvendinti. Ji priminė, jog projekto atidarymo metu prie Jonavos viešosios bibliotekos pasodintas obelaitės sodinukas. Medis simbolizuoja bibliotekų augimą, progresą, tapimą savarankiškomis tvariomis ir dinamiškomis institucijomis, o jo vaisiai – bibliotekų teikiamą naudą bendruomenei. Ši akcija buvo vykdoma daugelyje bibliotekų, gavusių projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansavimą. S. Gajauskaitė pastebėjo, kad obelaitė paaugo nežymiai, o vaisių dar ilgokai reikės laukti, tad ir bibliotekos vykdyto projekto naudą vertinsime vėliau.
Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis akcentavo, kaip svarbu kiekvienam lietuviui gerai mokėti lietuvių kalbą ir apgailestavo, kad ne taip paprasta jos mokytis. Jis pasidžiaugė Viešosios bibliotekos ir mokyklų bendradarbiavimu.
Projekto vadovė Regina Lukoševičienė apibendrino projekto rezultatus: į projektą įtraukta 340 moksleivių (tai sudaro apie 10 procentų  Jonavos rajono 15-19 metų jaunuolių) ir 27 mokytojai bei bibliotekininkai, organizuota per 100 edukacinių užsiėmimų, o 30 aktyviausių moksleivių apdovanoti ausinukais.
Baigiantis mokslo metams, buvo apklausti 156 projekte dalyvavę moksleiviai, jie pildė anketas. Vėliau buvo atliktas projekto poveikio vertinimo tyrimas. „Džiaugiamės mokytojų ir moksleivių pastangų dėka pagerėjusiais brandos egzaminų rezultatais, tikimės, kad prie to kažkiek prisidėjome ir mes. Pagal Nacionalinio egzaminų centro statistinius duomenis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 2016 m. išlaikė 4,15% rajono moksleivių daugiau nei 2015 m. Moksleivių, kurių rezultatai 36-85 balai, lyginant su 2015 m., padidėjo 6,8%“, – kalbėjo R. Lukoševičienė.
„Biblioteka mums tapo jaukia erdve“, – savo pasisakymą pradėjo Senamiesčio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Lina Vaškevičienė. Ji prisiminė, jog praėjusių metų rudenį kai kurie abiturientai pirmą kartą atėjo į biblioteką projekto „Mokomės įdomiau“ dėka. Lankėsi mokslo metų eigoje ir mokytoja viliasi, jog ir studijuodami nepamirš bibliotekos. „Motyvuotiems  mokiniams egzaminatorius.lt – labai naudingas, ypač žinių kartojimui. O man pačiai pradžioje nebuvo drąsu dirbti su interaktyvia lenta, o dabar pamokų metu labai trūksta jos“, – atviravo L. Vaškevičienė. Ji džiaugėsi ir tuo, kad pertraukėlių metu bibliotekoje moksleiviai gavo didžiulės bendravimo patirties – jie kartu gėrė arbatą, kalbėjosi. „Norėtųsi, kad tokie projektai tęstųsi ilgiau, nes reikia laiko, kad suvoktume, ko reikia ir kaip galima geriausiai išnaudoti visas mums siūlomas galimybes. Manau, kad tiltas, nutiestas tarp mokyklos ir bibliotekos, labai prasmingas ir kad jis tęsis ir projektui pasibaigus“,  – vylėsi L. Vaškevičienė. Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė Jonavos rajono savivaldybės direktorei Skirmutei Gajauskaitei įteikė padėką „už suteiktą galimybę gimnazijos baigiamųjų klasių mokiniams pagilinti lietuvių kalbos ir literatūros žinias, mokytis įdomiau ir svetingą priėmimą“.
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko  mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Darius Mockus akcentavo tris labai svarbias projekto „Mokomės įdomiau“ patirtis. Pirmoji – kiekvienam lietuviui lietuvių kalba – labai svarbi ir džiugu, kad bibliotekoje buvo galima jos mokytis kitaip, įdomiau, antroji – skatinamas mokymasis visą gyvenimą ir trečioji – bendrystė. Tai, anot D. Mockaus, labai svarbu globalėjančiame, svetimėjančiame, nuolat skubančiame pasaulyje – pabūti kartu, pasikalbėti, pasimokyti išklausyti kitą ir išsakyti savo nuomonę. Šios mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Regina Šereikė džiaugėsi, kad buvo suteikta galimybė ir pagrindinės mokyklos moksleiviams dalyvauti šiame projekte – dalyvavo 8 ir 10 klasių moksleiviai, kurie atlikdavo daug kalbos užduočių. Projekte dalyvavo ir keturi specialiųjų poreikių mokiniai, kurie buvo labai aktyvūs, nes egzaminatorius.lt kiekvienam mokiniui pagal jo sugebėjimus parenka įvairaus sudėtingumo užduotis, patikrinančias konkrečių temų žinias ir gebėjimus.
Projekto partnerio UAB „E. mokykla“ atstovė Malvina Majauskaitė džiaugėsi Jonavos viešosios bibliotekos iniciatyva ir tikisi, kad „savivaldos atstovai,  keliaudami po kitus miestus, rajono bibliotekos projektą įvardins kaip puikią bibliotekos ir mokyklų partnerystę, nes ši veikla buria žmones“. Ji dėkojo visoms mokytojoms, kurios kreipėsi su pastabomis, pasiūlymais, pageidavimais. Aktyvių mokytojų dėka šiais mokslo metais egzaminatorius.lt skiria didesnį dėmesį 9-10 klasių moksleivių užduotims. Džiugi žinia visoms projekte dalyvavusioms lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms – egzaminatorius.lt suteiks nemokamą prieigą ir šiais mokslo metais. „Mane žavi Jūsų visų entuziazmas labai linkiu, kad jis niekada neišblėstų“, – linkėjo Malvina Majauskaitė.
Jonavos viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė įteikė padėkas mokyklų vadovams ir projekte „Mokomės įdomiau“ dalyvavusioms mokytojoms.
Renginį vainikavo „ReBus“ teatro dviejų aktorių spektaklis pagal Pauliaus Širvio poeziją „Velnioniškai vienas“.

dsc_0055 dsc_0064 dsc_0092 dsc_0102 dsc_0045 dsc_0119 dsc_0145

Rimantė Tarasevičienė,
projekto „Mokomės įdomiau“ viešinimo koordinatorė
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka


Parašykite komentarą