Kauno regiono bibliotekų taryba

Kauno regiono bibliotekų taryba

Kauno regiono bibliotekų taryba, (toliau Taryba) įsteigta 2013 m. lapkričio 28 d. – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau KAVB) direktoriaus. Tarybos veiklą reglamentuoja KAVB direktoriaus 2013 lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtinti Kauno regiono bibliotekų tarybos nuostatai ir Kauno regiono bibliotekų tarybos darbo reglamentas.
Tarybą sudaro 16 narių, atstovaujančių visoms nustatytos regiono teritorijos (Kauno ir Marijampolės apskritys) savivaldybių viešosioms bibliotekoms, KAVB ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.
Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus KAVB direktoriui dėl nustatytos teritorijos bibliotekų veiklos strategijos formavimo ir praktinio jos įgyvendinimo.

Taryba svarsto:

  • nustatytos teritorijos bibliotekų paslaugų, strategijos ir plėtros klausimus;
  • nustatytos teritorijos bibliotekų veiklos tyrimų ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;
  • kitus nustatytos regiono teritorijos bibliotekų veiklos koordinavimo klausimus.

Tarybą sudaro:

Alina Jaskūnienė, Tarybos pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė;
Daina Sutkevičienė, Pirmininkės pavaduotoja, Raseinių rajono Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė;
Asta Valaitytė, Tarybos sekretorė, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyriausioji metodininkė;
Daiva Čepeliauskienė, narys, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė;
Nomeda Domeikienė, narys, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė;
Vilija Gilienė, narys, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Laima Karpavičienė, narys, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Daiva Kirtiklienė, narys, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė;
Aldona Naudžiūnaitė, narys, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Ina Palaikytė, narys, Kauno apskrities viešosios bibliotekos pavaduotoja metodikai;
Skirmutė Gajauskaitė, narys, Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Birutė Ruzgienė, narys, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktorė;
Irena Viktorija Stančiauskienė, narys, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Vilija Šemetienė, narys, Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Edita Urbonavičienė, narys, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė;
Regina Ūsienė, narys, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
Gražina Lamanauskienė, narys, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausioji specialistė.


Parašykite komentarą