2018 m. lapkričio 19 d. įvyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2018 m. lapkričio 19 d. įvyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2018 m. lapkričio 19 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis, kuriame buvo aptarti bibliotekoms aktualiausi klausimai, pristatyti Kauno apskrities viešosios bibliotekos bei Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vykdyti ir vykdomi projektai.
Tarybos posėdyje LKM Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė pristatė naujausius teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, pakomentavo „Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų, išskyrus aukštąsias mokyklas, bibliotekų paslaugų integravimo modelius“. Pranešėja trumpai pristatė „Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programą ir Skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų planą“.
KAVB direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui Reda Puzerauskienė aptarė KAVB įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ plano veiklos vykdymą 2018 m. Nuspręsta, daug dėmesio sulaukusių, pasakų gestų kalba pristatymus organizuoti Kauno regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose, joms į renginį pakviečiant klausos negalią turinčius bendruomenės narius.
KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė pristatė KAVB 2018 m. atliktų tyrimų rezultatus. Vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Dovilė Gasiliūnė apibendrino vasaros varžytuvių „Skaitymo iššūkis“ veiklų rezultatus, pasidžiaugė kad į šią akciją įsijungė ir 3 mokyklų bibliotekos. Lyginant visos Lietuvos rezultatus, aktyviausios buvo Kauno regiono bibliotekos ir tarp 10-ies aktyviausių jų yra net 4: Vilkaviškio, Raseinių, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybių viešosios bibliotekos (posėdžio metu joms įteikti diplomai ir dovanos).
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė Giedrė Čistovienė ir projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ vadovas Aidas Sinkevičius pristatė projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ tikslus ir numatomas veiklas.
KAVB Kultūros projektų vadovė Agnė Baronienė supažindino visus su KAVB projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ numatomomis veiklomis. Kiekvienoje regiono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo paskirti 2 projekto koordinatoriai: direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ir bibliotekos specialistas. Taip pat pranešėja supažindino tarybos narius su KAVB 2018 m. sukurtais produktais.
KAVB vyresnioji metodininkė Kristina Bartkienė pristatė projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ perspektyvas. Akcentavo, jog sėkmingam projekto veiklų vykdymui ir jų koordinavimui savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai procesų valdymui skirtų koordinatorių, kuris rūpinsis objektų atranka, autorių teisėmis, skenavimu, metaduomenų kūrimu, bendradarbiavimu su filialais, o taip pat ir su KAVB. Tad nutarta, jog savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai parengs įsakymą, kuriame nurodo, kad biblioteka dalyvauja projekto veiklose ir skirs projekto koordinatorių.
Tarybos nariai pasidžiaugė nuveiktais darbais bei įkvėpė vieni kitus ateinančių metų startui.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Enrika Kromerova-Dubinskienė