Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paminėtas klubo „Garliaviečiai“ veiklos dvidešimtmetis

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paminėtas klubo „Garliaviečiai“ veiklos dvidešimtmetis

„Didžiausia vertybė Žemėje yra žmogaus bendravimas su žmogumi“. A. de Sent – Egziuperi

Spalio 18 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko jubiliejinis vakaras „Neša laikas ir mus ir metus…“, skirtas klubo „Garliaviečiai“ veiklos dvidešimtmečiui paminėti.
Jubiliejiniame renginyje dalyvavo ne tik buvę ir esami klubo „Garliaviečiai“ nariai, bet sulaukta svečių iš Garliavos bendruomenės. Klubo narius dvidešimties metų veiklos sukakties proga pasveikino Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja V. Puskunigienė. Dėkodama klubui, vienijančiam skirtingų profesijų žmones, už prasmingą ir kūrybingą veiklą, V. Puskunigienė akcentavo pačių klubo narių vidinę motyvaciją ir didžiulį atsidavimą veiklai, kurie kiekvieną kasdienybės akimirką ar nuotaikos blyksnį geba paversti kūryba. Sveikindama esamus klubo narius V. Puskunigienė linkėjo niekuomet nestokoti energijos ir džiugiai minėti dar ne vieną veiklos dešimtmetį.
Viešojoje bibliotekoje veikiantis klubas „Garliaviečiai“ savo veiklą skaičiuoja nuo 1998 metų rudens. Prieš 20 metų, kai nebuvo mobiliųjų telefonų ir net kompiuterių, dvi Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos: vyr. bibliotekininkė Birutė Ruzgienė ir tuometė bibliotekos dailininkė Valerija Kiškienė sugalvojo steigti klubą. „Garliaviečių“ klubo steigimo minčiai pritarė ir Viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė. Prie dviejų kolegių ir bendraminčių įsteigto klubo netrukus prisijungė ir garliavietis dailininkas O. Karavajevas, vykdyti ir plėtoti kūrybines, menines ir švietėjiškas veiklas padėjo pedagogės: R. Jasukaitienė, V. Baukienė, R. Jonaitienė, muzikos pedagogės: R. Brunzienė ir M. Janavičienė, verslininkė V. Liubinienė ir ilgametė klubo narė gydytoja J. Marcinkienė.
Nuo 1998 metų „Garliaviečių“ klubui vadovauja klubo pirmininkė Regina Ringienė. Vienas iš svarbiausių klubo veiklos prioritetų – stiprinti kuriančių ir mėgstančių kurti žmonių ryšius ir draugystę, įgyvendinant menines ir kultūrines veiklas.
Per „Garliaviečių“ klubo veiklos dvidešimtmetį klubo iniciatyva surengtos kelios konferencijos, vyko įvairūs seminarai, žymių mokslo ir meno sričių atstovų susitikimai, parodų atidarymai, knygų pristatymai ir kiti renginiai, skirti visai Kauno rajono bendruomenei.
Jubiliejinį renginį vedusi viena klubo įkūrėjų vyr. bibliotekininkė Birutė Ruzgienė, aktyviai dalyvaujanti klubo veikloje ir įgyvendinanti naujus sumanymus, pasidžiaugė klubiečių nuveiktais darbais, o ypač O. Karavajevo dailės studijos narių darbais, kurie žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Renginio metu ji pakvietė pasidalinti prisiminimais, įspūdžiais apie klubo veiklą esamus jo narius: klubo pirmininkę R. Ringienę, V. Kiškienę, O. Karavajevą bei ilgametę klubo narę – Garliavos meno mokyklos muzikos pedagogę Mariją Janavičienę.
Jubiliejinio vakaro dalyvius sveikino ir muzikinę programą susirinkusiems padovanojo Garliavos meno mokyklos jaunieji atlikėjai, renginio dalyvių širdis skambiais gitaros ir smuiko garsais virpino Marijos Janavičienės ir Romualdos Brunzienės muzikinis duetas bei sutartinių giedotojų grupės, vadovaujama Lauros Lukenskienės, atliekamos sutartinės.
Linkėdami „Garliaviečių“ klubui nebijoti naujovių ir sėkmingai tęsti pradėtus darbus, tikime, kad dar minėsime ne vieną šio klubo veiklos dvidešimtmetį.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė