„ĮDOMIOJI BIBLIOTEKA“ ŠAKIUOSE

„ĮDOMIOJI BIBLIOTEKA“ ŠAKIUOSE

Šie metai Šakių viešojoje bibliotekoje pradėjo įprastu ritmu, pagal iš anksto suplanuotas veiklas, tačiau 2018-ieji įnešė permainų vėjų ne tik į bibliotekos kolektyvą, bet ir jos visuomeninį gyvenimą. Pokyčius paskatino prie kolektyvo prisijungusi ir direktorės pareigas ant savo pečių perėmusi Kristina Lebedžinskienė. Be abejo, nauji žmonės – naujas startas. O mes startavome su šviežia jėga. Bibliotekos erdvėse užgimė naujos idėjos ir naujas senų idėjų formatavimas. Veiklų įvairiapusiškumas papildė bibliotekos sekėjų ratą bei suteikė motyvacijos tęsti darbus. Bibliotekoje, įkūrus į vaikų ugdymą orientuotą edukacinę erdvę, atsirado galimybė plėsti siūlomas paslaugas ir tokiu būdu sudominti mažamečius auginančias šeimas.
Vasaros laikotarpiu (liepos 16–20; liepos 30 – rugpjūčio 3) edukacinėje ir kitose bibliotekos erdvėse vyko vaikų stovykla „Įdomioje biblioteka“, skirta 7–12 amžiaus vaikams. Stovyklai vadovavo aptarnavimo skyriaus darbuotoja, pedagogė Inga Matulevičiūtė-Rutkauskienė, o jai talkino dvi savanorės, neoficialiai prisijungusios prie kolektyvo po 2016 m. vykdyto projekto „Žingeidžiukai“. Stovykloje vyko įvairaus pobūdžio užsiėmimai: ryto ratas; ypatingo vaikų susidomėjimo sulaukę terapiniai skaitymai šuniukams; susitikimas su „Naftalinas“ šeimininke Jolita Matusevičiene, kuri pasakojo apie senovinius daiktus, vaikystę bei to meto žaidimus, kalbėjo apie tarpusavio bendradarbiavimo raiškos formas; grožio ir higienos pamokėlę, orientuota į rankų, nagų ir dantų priežiūrą; užsiėmimai bibliotekos „Saviugdos studijoje“; užsiėmimai su psichologe Agne Mišeikaite. Vienai iš stovyklos grupių teko unikali galimybę dalyvauti Lietuvos prozininko gamtininko, fotografo, aplinkosaugininko, radijo laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus edukacinėje pamokoje. Be abejo, dalis užsiėmimų buvo skiriama vaikų saviraiškos galimybėms bei produktyviam bendravimui grupėje.
Stovykloje „Įdomioji biblioteka“ daug dėmesio skirta emocinio intelekto ugdymui, savęs ir savo aplinkos pažinimo skatinimui. Įvairaus pobūdžio užsiėmimai ir harmoningas bendradarbiavimas leido vaikams geriau pažinti save ir kitus, suprasti savo ir kolegų poreikius grupėje. Produktyvus laisvalaikis stovykloje vaikams paliko pačius geriausius įspūdžius, nauja jėga papildė jų energijos užtaisus ir suteikė noro dar ne kartą prisijungti prie bibliotekoje organizuojamų projektų.

Šakių VB Informacijos ir metodikos skyriaus bibliografė Eglė Rudzevičiūtė