Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduoja V. Puskunigienė apdovanota Garbės ženklu

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduoja V. Puskunigienė apdovanota Garbės ženklu

Liepos 6 d. Raudondvario dvare vykusioje šventėje Kauno rajono meras Valerijus Makūnas Garbės ženklais apdovanojo iškilius asmenis, pasižymėjusius profesinėje ir visuomeninėje veikloje. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas džiaugiasi tarp jų matydamas bibliotekos direktorės pavaduotoją Vilgeminą Puskunigienę.

Kūrybinga, principinga, šiuolaikiškai mąstanti, idėjų ir energijos joms įgyvendinti nestokojanti ilgametė bibliotekos darbuotoja antro lygio garbės ženklu pagerbta už indėlį modernizuojant biblioteką, gyventojų švietimo naujoves, skaitmeninio raštingumo ugdymą ir krašto kultūros paveldo sklaidą. V. Puskunigienės dėka Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir įgyvendino ne vieną inovatyvų projektą, skirtą visuomenės ir bibliotekos darbuotojų skaitmeniniam raštingumui gerinti, taip pat aktyviai prisidėjo prie respublikinio projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ įgyvendinimo. 2020 m. biblioteka gavo aukščiausią šio respublikinio projekto įvertinimą – „Biblioteka – skaitmeninio raštingumo mokymų lyderė“.

Garbės ženklu apdovanota Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja pasakojo esanti „pakylėta, nustebinta ir laiminga. Kultūrinis darbas, biblioteka visuomet buvo svarbi mano gyvenimo dalis. Ypač džiaugiuosi, kad prisidėjau prie be galo svarbaus proceso: bibliotekos virsmo iš tradicinės į modernią, šiuolaikišką“.

Neabejotina, kad įvairialypė ir į aktualiausius visuomenės ugdymo prioritetus orientuota V. Puskunigienės veikla svariai veikia visuomenės skaitymo skatinimą, socialinių-ekonominių gyvenimo sąlygų gerinimą, socialinės atskirties mažinimą, užimtumo galimybių didinimą. Novatoriškus technologinius sprendimus įgyvendinanti, krašto kultūros paveldą puoselėjanti ir šiuolaikiškai pristatanti, turiningo laisvalaikio paslaugas teikianti Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka didžiuojasi V. Puskunigienės nuopelnais bei jų įvertinimu.

(Edmundo Mališausko, Jonės Kinderytės nuotr.)